pixel

Системата Ондулин под керемида: специална система за реставрации на покриви с керемиди

Системата „Ондулин под керемида” е разработена преди около 30 години, за да отговори на изискванията при ремонта на стари архитектурни паметници, като запази автентичния им облик с традиционните керемиди на възможно най-добрата цена.

Ондулин под керемида” е съчетание на естетиката и традицията с надеждността и дълготрайността. През последните 20 – 25 години системата придобива огромна популярност основно в Италия, Испания, Португалия, Южна Франция, Турция – страни с традиция в използването на керемидите.

Повечето керемидени покриви, които се нуждаят от ремонт са преобладаващо направени при технология само с летви и без подложни слоеве. Те се нуждаят не само от пренареждане или подмяна на керемидите, но и от сериозен ремонт на носещата конструкция. Обхватът на видовете работи зависи от състоянието на конкретния покрив. Поради това, че покривът е даденост не могат да се правят съществени изменения по него, за да се избегнат някои от причините за повреди на покритието (без големи допълнителни инвестиции). Например, трудно биха се променили наклоните, трудно би се осигурила по-добра вентилация с масово предлаганите материали и т.н. В много от случаите се налага пълна подмяна на съществуващите керемиди поради невъзможността за напасване на старите модели с новите.

„Ондулин под керемида” е покривна система включваща: подкеремидени битумизирани листове („Изолин“, „Руфолин“), куки и летви за закрепване на керемидите, запълнители за стрехи, гвоздеи, обшивки и керемиди като завършващо покритие.

Системата „Ондулин под керемида” дава възможност за запазване на старите керемиди, тъй като хидроизолацията е гарантирана от вълнообразните подкеремидени листове.

Системата „Ондулин под керемида” гарантира защита от проникване на вода при счупване или разместване на керемидите, при тежки атмосферни условия и др. Минималният наклон на приложение е значително по-малък от този за керемидите самостоятелно. Той е ограничен на 15 – 18 %, в зависимост от надморската височина и конкретните климатични условия. По този начин разширяваме обхвата на приложение на традиционните керемидени покриви.

Един подпокривен лист за всички видове керемиди – Изолин Т 380

Системата „Ондулин под керемида” има много предимства при реставрация на покриви на стари сгради с историческо значение или архитектурни паметници.

– Запазва се автентичният външен вид на покрива – използват се старите керемиди, независимо от тяхното състояние.
– Повишена надеждност на покрива – една счупена керемида не означава безвъзвратно изгубени стенописи или други исторически ценности.
– По-малко разходи за ремонт на остарялата дървена конструкция.
– Не се допуска разрушаване на мазилките по време на ремонта.
– Подпокривните помещения остават чисти – не прониква прах.
– Подобряване на вентилацията на покривната основа.
– Не се разпокрива целия покрив – няма нужда от временна хидроизолация.
– Намален риск от поява на конденз.

Практически няма проблем при керемидените покриви, който да не може да бъде решен с тази система. Освен това прилагането на „Ондулин под керемида” опростява значително оформянето на покривните детайли, което прави покрива надежден в дългосрочен план. Разходите за труд и материали при оформянето на тези детайли са значително по-малки.

Системата „Ондулин под керемида” може да се прилага при всички покриви от керамични, бетонови или метални керемиди. Системата предлага редица предимства при покривите с керемиди тип „турски”.
– Намалена разходна норма – намаляване на собственото тегло на покривната конструкция, използване на по-малко керемиди.
– Във ветровити зони или при стръмен наклон на покрива закрепването на керемидите към летвите осигурява стабилност на цялата конструкция.
– Повърхността на листовете е грапава и намалява плъзгането на „турските” керемиди.
– За пълно избягване на плъзгането при керемиди тип „турски” препоръчваме закрепването им със специални скоби.
– Системата позволява използването на керемиди при значително по-малки наклони на ската.

От гледна точка на монтажа системата „Ондулин под керемида” се прилага лесно. Не е необходим основен ремонт на носещата конструкция и листовете могат да се фиксират директно върху съществуващата. Керемидите могат да се монтират върху летви или директно върху листа. Подкеремидените вълнообразни битумни листове са с висока носимоспособност и могат да се монтират върху дъски през определено разстояние т.е. не е необходима плътна дървена обшивка. Разстоянието между дъските се определя от дължината на керемидите, като всяка керемида трябва да стъпи минимум на две летви.

По време на монтажа без проблем може да се стъпва върху подкеремидените листове. Благодарение на геометрията на вълната и на специалния си състав, получен чрез добавяне на специални смоли в материала, листовете са с голяма здравина и стабилност по време на полагането. Благодарение на специалния си профил листовете са напълно приспособими към разнообразието от модели на керемиди.

Благодарение на своята гъвкавост подпокривните листове от системата „Ондулин под керемида“ лесно се адаптират към всяка покривна основа – върху скатен стоманобетонов покрив, върху дървени летви или върху съществуваща дървена основа, върху метални конструкции. Листовете се заковават като се застъпват челно и странично, не е необходимо нагряване или лепене. Широката гама аксесоари и функционално допълва всеки покрив с керемиди.

Подкеремиденият лист Изолин Т 380 може да се прилага при всякакъв тип керемиди, включително и под керемиди тип „турски“. Не е необходимо да се избира между различни профили, защото един лист се адаптира към всякакви керемиди, покривни основи и наклони.

Системата „Ондулин под керемида” се доказва като достъпно и дълготрайно решение за ремонт на традиционните скатни покриви, покрити с всякакви керемиди. Керемидените покриви винаги са предизвиквали времето със своята дълговечност, а сега с „Ондулин под керемида” отправят предизвикателство към вечността.

За повече информация се обръщайте към офиса на „Ондулин строителни материали“ ООД, или към регионалните фирмени представители.

Може да харесате още...