Системи Icosit® KC за монтаж и ремонт на релсови пътища от Sika®, част II

продължение от част I

Дълготрайност на системите Icosit® KC

Системите Icosit® KC имат почти 50 годишна история. Използването им започва в началото на 70-те години на миналия век на обекти на Deutsche Bahn (DB – Германските железници).

През 1963 г., на железопътния стоманобетонен мост Heinrichsheim в Бавария е използван епоксиден състав за подливане и замонолитване на стоманените плочи при дискретно фиксиране на релси. Въпреки високите механични показатели на епоксидните смоли, след 8 години експлоатация връзките се разрушават и през 1971 г. са ремонтирани с полиуретанов състав Icosit® KC 330/6.

През 1999 г., след повече от 28 години експлоатация две от металните носещи плочи са демонтирани и Icosit® KC 330/6 е подложен на лабораторни изпитвания в Техническия университет в Мюнхен.

Нощно демонтиране и възстановяване на участъка и разрушаването на бетона при последвалите изпитвания

При проведените изпитвания за сцепление при опън (pull-off тест) се установява над 80% разрушаване в бетона (малката снимка вдясно).

При проведените изпитвания за еластичните показатели на Icosit® KC 330/6, сравнението със съответната диаграма от качествения контрол по време на инсталацията през 1971 г. показва увеличение на коравината само 6%!

Заключението от проведените от Техническия университет в Мюнхен изпитвания е, че разликите в сравнение с началните показатели са минимални и дискретното фиксиране на носещите плочи може да се очаква да издържи още много години без да повлияе на цялостната дълготрайност на релсовия път.

Системи Icosit® KC

Вградени в настилката релсови пътища с Icosit® KC 340 – „тихи“ трамваи с доказан експлоатационен живот

Icosit® KC 340 намалява вибрациите и значително подобрява експлоатационните характеристиките благодарение на постоянната еластичност на материала. Различните класове на Icosit® KC 340 позволяват индивидуално адаптиране към изискванията на клиента, в зависимост от параметрите на превозното средство и околната среда.

Обемното постоянство, съчетано със значителната носимоспособност, позволяват ефективно намаляване на вибрациите и структурния шум. Оптимални резултати могат да бъдат постигнати, когато релсата е изцяло вградена в Icosit® KC 340.

Модерните „леки“ релсови пътища стават все по-бързи и по-удобни. По-мощните двигатели, регенеративното спиране, климатизацията и т.н. водят до по-значителни обратни токове, което увеличава риска от корозия, причинена от блуждаещи токове и неизправна сигнализация. Icosit® KC 340 отговаря на най-новите изисквания съгласно БДС EN 50122-2 по отношение на електрическата изолация срещу токов удар.

Нанасянето на Icosit® KC 340 до голяма степен не зависи от атмосферните условия, тъй като с материала може да се работи върху влажни основи.

Типични вградени системи:

Вградени в уличната настилка релсови пътища – вариант 1

Система Icosit KC, вградена в уличната настилка, уплътнена м/у релсата и асфалтовата пътна настилка с полиуретанов материал Icosit KC GSC (при „hot poured“ асфалт) или битумен материал Icosit KC FM 1 (при „hot rolled“ асфалт).

Подготовка на основата:
Бетон
: Подготовка на повърхността в съответствие с изискванията на проектните спецификации и информацията, съдържаща се в листовете с технически данни на материалите. Напр.: Повърхността трябва да е здрава, фино грапава, без ронливи частици, прах и други замърсявания.
Стомана: Подготовка на повърхността в съответствие с изискванията на проектните спецификации и информацията, съдържаща се в листовете с технически данни на материалите. Напр.: Бластиране съгласно БДС EN ISO 8501-1, степен Sa 2½.

1. Грунд за бетон Sikadur-53
Теоретична разходна норма – 0.40 kg/m
Опаковка – 5.00 kg
Забележки:
1) Материалът може да се използва върху сух и влажен бетон;
2) Посипете грундираната повърхност с кварцов пясък, разход 3-4 kg/m².

2. Грунд за стомана – Icosit KC 330 Primer
Теоретична разходна норма – 0.11 l/m
Опаковка – 3.00 l

3. Гъвкаво фиксиране на запълващи бетонни блокове –  Icosit KC 330 FK Neu
Теоретична разходна норма – 0.60 kg/m
Опаковка – 10.00 kg

4. Непрекъсната система (под и отстрани), на 50 mm под главата на релсата – Icosit KC 340/45
Теоретична разходна норма – 8.70 kg/m
Опаковка – 10.00; 176.00 kg

5. Уплътнение м/у релси и „hot poured“ асфалт с полиуретан Icosit KC GSC
5.1 Първо грундиране на настилката от „hot poured“ асфалт със Sikafloor-156
Теоретична разходна норма – 0.30 kg/m
Опаковка – 10.00; 25.00; 240.00 kg
5.2 Второ грундиране на настилката от „hot poured“ асфалт с Icosit KC 330 Primer
Теоретична разходна норма – 0.11 l/m
Опаковка – 3.00 l
5.3. Уплътняване на фугата м/у настилката и релсата с дебелина 50 mm (20 mm x 50 mm) с Icosit KC GSC
Теоретична разходна норма – 2.10 kg/m
Опаковка – 10.00 kg

6 Уплътнение м/у релси и „hot rolled“ асфалт с полимермодифициран битум Icosit KC FM 1
6.1 Грундиране на главата на релсата и настилката от „hot rolled“ асфалт с Icosit KC FM VHK
Теоретична разходна норма – 0.17 kg/m
Опаковка – 30.00 l
6.2 Уплътняване на фугата м/у настилката и релсата с дебелина 50 mm (20 mm x 50 mm) с Icosit KC FM 1
Теоретична разходна норма – 3.33 kg/m
Опаковка – 37.20 kg

7. Анкерно закрепване (при необходимост); анкер ∅ 24, l=120 mm; отвор ∅ 30, l=130 mm с Icosit KC 220/60 TX
Теоретична разходна норма – 0.06 kg/pcs
Опаковка – 8.00 kg

Вградени в настилката релсови пътища – вариант 2

Система Icosit KC, вградена настилката, уплътнена м/у релсата и асфалтовата пътна настилка с полиуретанов материал Icosit KC GSC (при „hot poured“ асфалт) или битумен материал Icosit KC FM 1 (при „hot rolled“ асфалт)

Подготовка на основата:
Бетон:
Подготовка на повърхността в съответствие с изискванията на проектните спецификации и информацията, съдържаща се в листовете с технически данни на материалите. Напр.: Повърхността трябва да е здрава, фино грапава, без ронливи частици, прах и други замърсявания.
Стомана: Подготовка на повърхността в съответствие с изискванията на проектните спецификации и информацията, съдържаща се в листовете с технически данни на материалите. Напр.: Бластиране съгласно БДС EN ISO 8501-1, степен Sa 2½.

1. Грунд за бетон Sikadur-53
Теоретична разходна норма – 0.40 kg/m
Опаковка – 5.00 kg
Забележки:
1) Материалът може да се използва върху сух и влажен бетон
2) Посипете грундираната повърхност с кварцов пясък, разход 3-4 kg/m²

2. Грунд за стомана Icosit KC 330 Primer
Теоретична разходна норма – 0.11 l/m
Опаковка – 3.00 l

3. Гъвкаво фиксиране на запълващи бетонни блокове с Icosit KC 330 FK Neu
Теоретична разходна норма – 0.60 kg/m
Опаковка – 10.00 kg

4. Непрекъсната система Icosit KC 340/45 (под и отстрани), на 50 mm под главата на релсата
Теоретична разходна норма – 9.53 kg/m
Опаковка – 10.00; 176.00 kg

5. Уплътнение м/у релси и „hot poured“ асфалт с полиуретан Icosit KC GSC
5.1 Първо грундиране на настилката от „hot poured“ асфалт със Sikafloor-156
Теоретична разходна норма – 0.30 kg/m
Опаковка – 10.00; 25.00; 240.00 kg
5.2 Второ грундиране на настилката от „hot poured“ асфалт с Icosit KC 330 Primer
Теоретична разходна норма – 0.11 l/m
Опаковка – 3.00 l
5.3 Уплътняване на фугата м/у настилката и релсата с дебелина 20 mm с Icosit KC GSC
Теоретична разходна норма – 2.10 kg/m
Опаковка – 10.00 kg

6. Уплътнение м/у релси и „hot rolled“ асфалт с полимермодифициран битум Icosit KC FM 1
6.1 Грундиране на главата на релсата и настилката от „hot rolled“ асфалт с Icosit KC FM VHK
Теоретична разходна норма – 0.17 kg/m
Опаковка – 30.00 l
6.2 Уплътняване на фугата м/у настилката и релсата с дебелина 20 mm с Icosit KC FM 1
Теоретична разходна норма – 2.80 kg/m
Опаковка – 37.20 kg

7. Анкерно закрепване (при необходимост); анкер ∅ 24, l=120 mm; отвор ∅ 30, l=130 mm с Icosit KC 220/60 TX
Теоретична разходна норма – 0.06 kg/pcs
Опаковка – 8.00 kg

Система от сглобяеми елементи при трамвайни релсови пътища

Сглобяемата система Sika PF е предназначена за използване по трамвайни пътища, като позволява преминаване и на други превозни средства. Системата се състои от предварително произведени сглобяеми стоманобетонни плочи и Icosit KC (релсите са вградени в плочите)

Сглобяеми плочи:
– типична дължина: 12000 mm, 5980 mm, 2980 mm, 1480 mm, 680 mm;
– типична ширина: 2200 mm, 1765 mm;
– типична дебелина: 180 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm;
– възможност за индивидуален размер на плочите;
– дренажните и кабелните канали са интегрирани в плочите;
– повърхност: надраскана, паваж, камък.

Подготовка на основата:
Бетон: Подготовка на повърхността в съответствие с изискванията на проектните спецификации и информацията, съдържаща се в листовете с технически данни на материалите. Напр.: Повърхността трябва да е здрава, фино грапава, без ронливи частици, прах и други замърсявания.
Стомана: Подготовка на повърхността в съответствие с изискванията на проектните спецификации и информацията, съдържаща се в листовете с технически данни на материалите. Напр.: Бластиране съгласно БДС EN ISO 8501-1, степен Sa 2½.

Избор на релсова система:
– Безстеблени улейни релси без подложка от Sylomer;
– Безстеблени улейни релси с подложка от Sylomer;
– Улейни релси без подложка от Sylomer;
– Улейни релси с подложка от Sylomer.

Забележка: Посочените по-долу разходни норми са за Безстеблени улейни релси без подложка от Sylomer.

1. Грунд за бетон Sikadur-53
Теоретична разходна норма – 0.23 kg/m
Опаковка – 5.00 kg
Забележки:
1) Материалът може да се използва върху сух и влажен бетон;
2) Посипете грундираната повърхност с кварцов пясък, разход 3-4 kg/m²

2. Грунд за стомана Icosit KC 330 Primer
Теоретична разходна норма – 0.07 l/m
Опаковка – 3.00 l

3. Гъвкаво фиксиране на запълващи бетонни блокове с Icosit KC 330 FK Neu
Теоретична разходна норма – 0.02 kg/m
Опаковка – 10.00 kg

4. Непрекъснати вградени релсови пътища – Icosit KC 340/45
Теоретична разходна норма  – 7.17 kg/m
Опаковка  – 10.00; 176.00 kg

5. Уплътнение м/у бетонни плочи – 50 мм дебелина с полиуретан Icosit KC GSC/10
Теоретична разходна норма – 1.05 kg/m
Опаковка – 10.00 kg

6. Уплътнение м/у бетонни плочи и „hot poured“ асфалт с полиуретан Icosit KC GSC
6.1 Първо грундиране на настилката от „hot poured“ асфалт с Sikafloor-156
Теоретична разходна норма – 0.04 kg/m
Опаковка – 10.00; 25.00; 240.00 kg
6.2 Второ грундиране на настилката от „hot poured“ асфалт с Icosit KC 330 Primer
Теоретична разходна норма – 0.02 l/m
Опаковка – 3.00 l

Дискретно закрепване на релсите с Icosit® KC 340 – обществен транспорт по дискретен начин

Различните материали от серията Icosit® KC 300 са се доказали от повече от 4 десетилетия. Максималното сцепление между бетон и стомана осигурява висока безопасност.

Директните закрепвания с Icosit® KC 300 позволяват изграждането на по-леки и по-икономични мостови конструкции, в сравнение с конвенционалните баластови системи за фиксиране на релсите.

В тунелите базовата плоча, замонолитена с Icosit® KC 300, позволява да се намали конструктивната височина или да се увеличи светлото пространство при реконструкция на стари тунели.

Различните модофикации на Icosit® KC 300 осигуряват гъвкаво легло при всякакво натоварване на осите от подвижния състав и позволяват максимална прецизност на изравняването.

Закрепване без анкерни болтове с Icosit KC 340 в Дания

При дискретно закрепване с Icosit® KC 340, закрепващите болтове се фиксирани с Icosit® KC 220. При определени условия броят на анкерните болтове може да се намали или дори да стане излишен благодарение на сигурната връзка, осигурена от Icosit® KC 340. Закрепването без необходимост от анкерни болтове е типично за депа и зони за почистване и обслужване на железопътния и трамвайния транспорт, където превозните средства се движат с ниска скорост.

Типична дискретна система

Дискретно закрепване върху бетонна основа със стоманена носеща плоча

Icosit KC 340 – Саморазливна, гъвкава, двукомпонентна полиуретанова смола, предназначена за абсорбиране на вибрации, гъвкаво, поемащо натоварванията замонолитване при прецизно подравняване на релси, коловози/стерлки и др., при фиксиране на релсови пътища към твърди основи като бетонни плочи, метални мостови плочи, в тунели и др.

Подготовка на основата:
Бетон
: Подготовка на повърхността в съответствие с изискванията на проектните спецификации и информацията, съдържаща се в листовете с технически данни на материалите. Напр.: Повърхността трябва да е здрава, фино грапава, без ронливи частици, прах и други замърсявания.
Стомана: Подготовка на повърхността в съответствие с изискванията на проектните спецификации и информацията, съдържаща се в листовете с технически данни на материалите. Напр.: Бластиране съгласно БДС EN ISO 8501-1, степен Sa 2½.

1. Грунд за бетон Sikadur-53
Теоретична разходна норма – 1.40 kg/m²
Опаковка – 5.00 kg
Забележки:
1) Материалът може да се използва върху сух и влажен бетон;
2) Посипете грундираната повърхност с кварцов пясък, разход 3-4 kg/m².

2. Грунд за стомана Icosit KC 330 Primer
Теоретична разходна норма – 0.15 l/m²
Опаковка – 3.00 l

3. Дискретно фиксиране под стоманени носещи плочи, дебелина 25±5 mm с Icosit KC 340/7
Теоретична разходна норма – 1.00 kg/m²/mm
Опаковка – 6.00; 184.00 kg
Дебелина на подложката (25±5 mm) – 25.00 mm

4. Анкерно закрепване (при необходимост); анкер ∅ 24, l=120 mm; отвор ∅ 30, l=130 mm с Icosit KC 220/60 TX
Теоретична разходна норма – 0.06 kg/pcs
Опаковка – 8.00 kg

Зелени релсови пътища с Icosit® KC 340 – естествената алтернатива

Урбанистите предпочитат да отделят релсовия транспорт от пътния трафик, за да се съкратят транзитните времена и да се намали риска от злополука. За намаляване на въздействието на релсовия транспорт върху околната среда, все по-голяма популярност придобиват зелените релсови пътища.

Проектирането на зелени релсови пътища с Icosit® KC 340 намалява до минимум структурния и въздушнопреносимия шум, като предоставят ефективна изолация срещу блуждаещи токове.

Зелените релсови пътища практически не се нуждаят от поддръжка (с изключение на косенето на тревата!). Съвременните техники на проектиране и строителство позволяват тяхната цена да бъде близка до тази на конвенционалната баластова система.

Типична система на зелен релсов път

Зелени релсови пътища (Green Track Rail System)

Уплътняване под траверсите в/у бетонновите фундаменти: Зелените релсови пътища, проектирани и изпълнени с Icosit KC 340 намаляват до минимум структурния и въздушно преносимия шум, като предоставят ефективна изолация срещу блуждаещи токове.

Тези системи практически нямат необходимост от поддръжка (освен косене на тревата), а модерните технологии позволяват разходите за строителството да бъдат много близки до конвенционалните баластови системи.

Подготовка на основата:
Бетон
: Подготовка на повърхността в съответствие с изискванията на проектните спецификации и информацията, съдържаща се в листовете с технически данни на материалите. Напр.: Повърхността трябва да е здрава, фино грапава, без ронливи частици, прах и други замърсявания.

1.Грунд за бетон Sikadur-53
Теоретична разходна норма – 1.40 kg/m²
Опаковка – 5.00 kg
Забележки:
1) Материалът може да се използва върху сух и влажен бетон;
2) Посипете грундираната повърхност с кварцов пясък, разход 3-4 kg/m².

2. Дискретно фиксиране под бетонови траверси, дебелина 25±5 mm с Icosit KC 340/7
Теоретична разходна норма – 1.00 kg/m²/mm
Опаковка – 6.00; 184.00 kg
Дебелина на подложката (25±5 mm) – 25.00 mm

3. Анкерно закрепване (при необходимост); анкер ∅ 24, l=120 mm; отвор ∅ 30, l=130 mm с Icosit KC 220/60 TX
Теоретична разходна норма – 0.06 kg/pcs
Опаковка – 8.00 kg

Специални области на приложение

Пътеките за тежкотоварни кранове могат да бъдат изложени на екстремни точкови натоварвания до 50 тона на колело, което често води до повреда на циментовите и понякога дори на епоксидните замонолитващи системи. Твърдо-еластичните състави от серията Icosit® KC проявяват еластичност при точково натоварване, като по този начин разпределят натоварването върху по-голяма повърхност и намаляват значително повредите в свързващия слой и в основата. Еластичните материали от серията Icosit® KC 300 се използват успешно и за подливане на опорни лагеруващи механизми (тежка механизация), както и на релсови пътища в автоматизирани складове.

Забележка: Информацията по – горе и всички други съвети се предоставят добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. Информацията се отнася само за приложенията и продуктите, упоменати по – горе. При промени в параметрите на използване като напр. промени в основата и др., или за друг вид приложение, консултирайте с Техническата служба на Sika преди да използвате продуктите на Sika. Информацията, съдържаща се в статията, не освобождава потребителя на продуктите от задължението да ги изпита за пригодност. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на лист с технически данни за съответния продукт, копия от които се предоставят по заявка.