pixel

Спрете газа радон с решения от Кьостер

koster

Радонът е естествен радиоактивен газ, който присъства в природата независимо от човешката дейност и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. Той се образува непрекъснато при разпадането на уран в почвата, скалите и водата, откъдето постъпва във въздуха. Радонът бързо се разпада на радиоактивни частици, които се отлагат по прашинките, носещи се във въздуха, вдишват се и така се отлагат по дихателните пътища и белите дробове. Опасността за здравето на човека се дължи на тези радиоактивни разпадни продукти. Единственият начин да се установят повишените концентрации на радон е чрез специализирано измерване.

kosterСветовната здравна организация определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. Облъчването на населението с радон в сгради е значително по-голямо от облъчването на открито, защото той прониква свободно в сградите чрез дефекти във външната обвивка и малки пукнатини в основата.

Основните източници на радон в дадена сграда са почвата и скалите, разположени под нея, както и строителните материали, от които е изградена. Друг източник на радон е питейната вода от водоснабдителните системи.

Радонът може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига повърхностните земни слоеве и въздуха. Обикновено налягането на въздуха вътре в дома е по-ниско, отколкото налягането в почвата около основите на жилището. Поради тази разлика жилището привлича радона през пукнатини в основата и други пролуки в дома. По този начин радонът прониква в жилищата. Той се вдишва и издишва от белите дробове на обитателите. По-голямата част от вдишвания газ се издишва, а останалата се разпределя в телесните течности, а чрез тях в организма.

Разпадните продукти на радона (които не са газообразни) се отлагат по стените, пода, прашинките, плуващи във въздуха на жилищните помещения.

Радонът е радиоактивен газ:
– съединение, получено след разпадането на уран (238), което се среща в естествен вид в почвата;
– физически полуживот на радионуклидите – колкото по-кратък е физическият живот, толкова повече радиация, измерена в тегловно отношение, се освобождава за един постоянен интервал от време.

Всичките 4 последователни съединения при разпадането, съдържащи радонови изотопи като междинен нуклид

Как се измерва

Радоноактивност в Bq/m³:
– 1 Becquerel = 1 разпад/сек;
– един бекерел се определя като активност на количество радиоактивен материал, при което един нуклид се разпада за една секунда.

koster

Транспортен механизъм на радона

Дебелина на плочата d = 20 cm
Площ A = 20 m²
Обем на помещението V = 50 m³
Концентрация на радона в почвата CB= 40.000 Bq/m³
Температура на помещението T2= 20°C
Температура в почвата T1= 12°C
Течаща площ в конструкцията 7 cm²

костер– В случая количеството на радона, транспортиран от почвата в резултат на конвекция е 30 пъти по-високо от транспортираното чрез дифузия.
– Дифузията практически няма значение.
– Ето защо най-важната мярка за предпазването на конструкцията от радона е предотвратяването на течовете и тяхното елиминиране.

Каква е връзката на радона с хидроизолационните мероприятия:
– радонът пълзи като газ, използвайки цепнатините и посоката на подпочвените води;
– той се открива в сутеренните помещения и може да се разпространи и в по-горните етажи;
– радонът се вдишва;
– продуктите на разпад излъчват високоенергийни частици в дробовете, като някои от тях притежавата висока активност вследствие на краткия си физически полуживот;
– веднъж вдишан, неговите неблагоприятни ефекти могат да продължат с години;
– радонът може да предизвика рак на белите дробове.

Kьостер решения за предпазване от радон с:


Kьостер
 Деуксан 2C
2-компонентна, PMBC

костерРадононепропусклива (Cертификат 11.2019)

– Устойчива на натиск, еластична, полимерномодифицирана влакнеста битумна плътна (PMBC) филмова изолация, устойчива на вода под налягане.
– Премостване на пукнатини до 2 mm*.
– Без фуги – безшевно полагане.

Kьостер NB 4000
2-компонентна, минерална плътна филмова хидроизолация

Радононепропусклива (Ceртификат 12.2019).

– Минерална плътна филмова изолация.
– Премоства пукнатини à0,4 mm*.
– Бързо дъждоустойчива – втвърдяване, независимо от атмосферните условия.
костер– UV-устойчива и върху нея може да се полага мазилка.
– Подходяща за широк спектър от субстрати, напр. – стари битумни или минерални хидроизолации, даже и леко влажните субстрати могат да бъдат хидроизолирани.

Kьостер KSK SY 15
Студена самозалепваща се мембрана, ламинирана с HDPE фолио

Радононепропусклива (Ceртификат 10.2017).

– Подходяща за полагане от + 5 °C дo + 30 °C;
– Сферите на приложение включват сутерени, фундаментни плочи, балкони, тераси, както и полистеринови елементи;
– Не изисква заваряване с горещ въздух или с пропан газ при полагането си.

Радонът – една подценявана заплаха:
– радонът е радиоактивен газ;
костер– радонът е продукт на разпад на нуклиди с дълъг физически полуживот, напр. уран;
– радонът е втората най-често срещана причина за рак на белите дробове след тютюнопушенето;
– радонът присъства там, където съществуват естествени находища на радиоактивни елементи;
– радонът е опасен дори и в малки количества.

Защитете се от радона като използвате:
Kьостер Деуксан 2C
Kьостер NB 4000
Kьостер KSK SY 15

За контакт и повече информация – Кьостер.

Може да харесате още...