pixel

ArmaForm – пенопластни изолационни плоскости с широк спектър на приложение

armacell

Важна роля за качеството на една сграда заема правилният избор и полагане на изолацията. Това изисква много добро познаване на новите технологии, на характеристиките, спецификите на изолационните материали, като например топлоизолационни свойства, в т.ч. топлопроводимост, влагозащитни свойства, паропропускливост, обемна плътност, горимост, звукопоглъщане, якост на натиск, опън и прокъсване, опитът в приложенията и процеса на полагане на различните изолации, познаване нормативните актове, хармонизирани със законодателството в ЕС, както и наличието на съгласуваност между отделните специалисти, проектанти и архитекти.

armaform

Какво представлява материалът ArmaForm PET и къде се използва?

ArmaForm PET е лек, лесно преносим и същевременно много здрав и по-екологосъобразен изолационен материал от познатите алтернативи. Той е термо/хидроизолационно, акустично и екологично решение с широк обхват на приложения в редица сектори. Качествата му покриват голяма част от строителните стандарти и нужди.

За създаването на ArmaForm плоскостите белгийската компания Amacell използва нова технология за производството на ПЕТ/полиетилен терефталат/пенопласти, с постоянни, надеждни качества, 100% изработени от рециклиран ПЕТ.

„Armacell е единственият производител, който може да предложи 100% ПЕТ пенопласт, направен от рециклиране на ПЕТ бутилки. С гордост можем да кажем, че ArmaForm ПЕТ плоскостите превъзхождат всички други структурни пенопласти в композитната индустрия по отношение на екологичните ползи, независимо дали са ПЕТ или други полимерни изделия като PVC, SAN или PUR. Повече подробности може да разгледате в техническата спецификация на продукта.

ArmaForm пенопласт плоскостите са идеалната алтернатива на пуренит плоскостите, със следните по-важни предимства:

Предимства и характеристики:
– добри механични свойства (висока якост на огъване, много висока якост на натиск, стабилност на формата);
– висока здравина на конструкцията;
– изключително леко тегло и лесен за пренасяне до строителния обект материал;
– лесен за работа – лесно се реже и не изисква специални инструменти при инсталация;
– много добри показатели по отношение на опън на винт;
– завинтващ се материал, неизискващ предварително пробиване;
– отлично залепване към различни лепила и уплътнители, благодарение на грапавата си повърхност;
– предотвратява образуването на топлинни мостове;
– пълна съвместимост с други процеси, материали и обработка, поради висока температурна и химическа устойчивост;
– рециклируем е, с опция за пожароустойчив ПЕТ /полиетилен терефталат/;
– оптимални топло- и шумоизолационни свойства;
– добра изолация на водни пари – Sd стойност около 8.3 м;
– минимално поглъщане на вода – до 3% продължително време, като тази стойност не се променя с времето;
– гъвкав;
– негниещ;
– мразоустойчив;
– подходящ за фрезоване за подпорни профили за различни прозоречни системи;
– широк спектър от дебелини от 200 кг/м³ – 20, 30 и 60 мм, от които с бързо стягащо лепило се постигат различни други дебелини – 40, 50, 70, 80 и 90 мм;
– поддържани на склад плочи с плътност 150 кг/м³ от трудно горим вариант 20, 25 и 30 мм;
– различни размери на изолационните профили;
– изрязване и профилиране по желание на клиента;
– ламиниране с композитни панели с 1 или 2 мм дебелина на ламината;
– предлагаме услуги по последваща обработка, инсталация и монтаж.

Класове, характеристики и размери на материала

ArmaForm клас – PET GR се предлагат с плътност от 70 до 320 кг/м³ и с дебелини от 15 мм до 80 мм.

Разгледайте приложените таблици със стандартни размери и характеристики на продукта и изберете оптималния клас материали за вашето приложение:

Tехнически лист ArmaForm® PET/W GR

Стандартни размери

Структурни пенопластни плочи на основата на полиетилен терефталат.
Изработен от 100%  рециклирани ПЕТ бутилки

armaform

armaform

1. Предварителни данни (индикация въз основа на ограничен брой тестове).
2. Допустими отклонения: +/- 5 kg/m³, +/- 0,3 lb/ft³.
3. Допустими отклонения: +/- 5%.
4. Посока (успоредна на заваряването).
5. За подробни резултати от тестове и сертификати се свържете с нас.
6. От 50 мм – 1,97 инча.
7. Стандартно измерение. Други размери по специална заявка.
8. В зависимост от комбинацията от дължина и ширина.

Различни опции и варианти на изработка

ArmaForm са ПЕТ плоскости, с продуктово разнообразие, което варира от стандартните базови размери на плоскостите до такива, с различни размери, дължини, профилен разкрой, изработени по заявка от клиента.

Предлагат се стандартни размери с различна плътност (виж техн. спецификация), както и различни размери – дебелина, ширина и профилиране, в зависимост от Вашите нужди. Предлага се възможност за изрязване на размери, както и по-нататъшна обработка и монтаж, в зависимост от изискванията Ви.

Поддържане на склад на следните стандартни/базови размери: 
– шумо- и топлоизолационни плоскости, с плътност 150 кг/м³, λ 0.041 W/m.K (шир. 15 мм, 20 мм) –трудногорими и стандартно качество плоскости;
– шумо- и топлоизолационни плоскости, с плътност 200 кг/м³, λ 043 W/m.K (шир. 15 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм) – подходящи за различните приложения.

*** Поддържане на склад на следните дебелини на плоскостта: 20 мм, 30 мм, 60 мм
За плоскости с дебелини: 15 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 80 мм работим по предварителна заявка

armaform

Размери и профилиране, в зависимост от нуждите на клиента:

armaformМоже да поръчате изолационни профили директно за вашата прозоречна система в желаните размери и с подходящо профилиране.

Поради високата си температурна и химическа устойчивост, ArmaForm е напълно съвместим с други процеси, лесен за пробиване, завинтване и обработка. Коефициентът на топлопроводимост е в зависимост от плътността /от 0.034W/m.K. до 0.043 W/m.K

Видове приложения и широк спектър за топло и шумоизолация:
– изнесен монтаж дограма;
– свързващи профили към дограма;
– свързващи профили към подпрозоречни первази;
– топлоизолационна рамка в отвора на зида;
– топлоизолационни транспортни профили за долната част на прозорците;
– като запълващи елементи /напр.пълнежи за тънка конструкции на врати напр./;
– като запълващ материал при инсталацията на външно осветление;
– подпокрив, вътрешна и външна облицовки и пространства;
– като подструктурна изолация и основа;
– за стенни/предстенни фасади;
– профили за фасадни свръзки;
– към плочки /в т.ч плочки и кухненски плотове/;
– за монтаж и фиксиране към прозорци и балконски врати, без стена на термични мостове;
– за свръзка и изолацията с бетонни плочи- различни монтажни размери;
– в кутии за сенници, щори и др. кухини.

Примерни варианти на системи за топлоизолация и монтаж

armaform

Освен стандартният монтаж на ArmaForm® GR200 плоскости за топлоизолация, се предлагат варианти на различните системи, монтажни опции и решения.

ArmaForm® GR200 профили  
За направата на топлоизолационна рамка в отвора на зида

За направата на система за топло и шумоизолация на стените в отвора в зида е използвана плоскост ArmaForm® GR 200, с дебелина 20 мм., която е изрязана до желаната широчина, по която ще бъде изолиран зида.

– За залепването на плоскостта към зида може да се използват лепило/уплътнител Mirrorbond или Ottocoll® M 580. Използвана е заглаждаща шпатула като помощен инструмент за равномерно нанасяне и разстилане на лепилото/уплътнител по ъглите.

armaform

– При монтажа фугата между рамката и плоскостта е изолирана с компресирана самораздувна уплътнителна лента с дълготрайна атмосфероустойчивост за външни приложения Iso-Bloco 300. Преди полагане на лентата рамката се почиства с чистителя SSG Unicleaner.

armaform

– Вмъкване на облепената рамка в отвора на зида и нивелиране на рамката посредством подвижни регулируеми котви Justa BA, които са задължителни при монтажа на компресираната лента.

armaform

– Последващо полагане на еднокомпонентния уплътнител Mirrorbond или двукомпонентния уплътнител Ottocoll® M 580 във фугите между профила и рамката.

armaform

ArmaForm® GR200 транспортни профили
За монтаж на долната част на прозорците, както и директен монтаж на плоскостта в профилната рамка и според подпрозоречната рамка. Горната част на плоскостта може да бъде фрезована с подходящото профилиране за различните системи 6 камерни ПВЦ или за алуминиеви дограми.

armaformСистеми:
– Veka 82 +;
– Schüco Corona 82;
– Salamander Blue evolution;
– Komerling 88+;
– Други системи, опции и решения по предварително запитване.

ArmaForm® GR200 система
За изнесен монтаж на прозореца извън зида

За залепването на плоскостта към стената и към подпрозоречната рамка и дограмата е използвано лепило/уплътнител Ottocoll® M 580 или Mirrorbond, Лепилото е подходящо за изнесен монтаж на профили Winframer Type 3/ArmaForm профилите към зида.

armaform

Снимка: Реализиране на проект за направа на нискоенергийна къща, с. Войнеговци.

Услуги  

За да предостави още повече възможности и цялостни решения на своите клиенти Силико предлага следните услуги:
1. Вземане на точни размери – помощ при вземането на точните размери и при избора на параметрите на материала, който ще ви бъде необходим.
2. Извършване на разкрояване, фрезоване, рязане на подпорни топлоизолационни профили и профилиране.
3. Пробиване/разпробиване на отвори.
4. Ламиниране, облицоване.
5. Монтаж на плоскости.

За повече информация – Силико.

Може да харесате още...