Строителните плоскости Кнауф са сигурни и безопасни при пожар

Новите изисквания за пожаробезопасност в сградите у нас и хармонизираната с европейското законодателство Наредба  I3-1971/29.10.2009  г., влязла в сила от 6 юни т.г., породи доста дебати сред професионалистите, но и накара повече производители на строителни материали да отдават необходимото внимание на устойчивостта при пожар на техните продукти и системи. Немската компания Кнауф е един от иноваторите в областта на противопожарната безопасност на системите за сухо строителство, която заема голям дял в развойната й дейност. У нас фирмата произвежда плоскости от гипсокартон и гипсофазер в заводите във Видин и „Марица”. Променените изисквания за пожаробезопасност при проектиране на сградите, бе повода за провеждането на експертна среща на тема „Пожарна безопасност в строителството” на 11 ноември т.г., организирана от Кнауф България.

Обяснимо бе и присъствието на близо 200 души – специалисти по пожарна безопасност, представители на строителни компании, партньори, производители и търговци, работещи с продуктите на Кнауф.

Ингрид Янкер, управител на Кнауф България ЕООД поздрави гостите, като изтъкна постиженията на компанията у нас и инвестираните 20 млн. евро за реконструкцията на завода за гипсофазерни плоскости във Видин и над 62 млн. евро за открития тази година завод за гипсокартонени плоскости „Марица”, край Гълъбово. За компания с близо 70-годишна история, иновативните решения за надеждна пожарна защита са реалност вече 40 години. Предприятието в Германия разполага със собствена лаборатория и три площадки за тестване на различни конструкции, което подпомага научната и развойна дейност, а в настоящия момент се изпълняват над 100 изпитвания годишно.

Класификация на продуктите

Изпитването и класифицирането на строителните продукти от гледна точка пожаробезопасност се извършва на база на две основни характеристики – „клас по реакция на огън” и „огнеустойчивост”, обясни в експозето си инж. Детелин Спасов, докторант „Пожарна безопасност и защита на населението” в Академията на МВР. Тези два показателя се отчитат при изпитванията в лицензирани лаборатории и продуктите се класифицират по определени хармонизирани европейски стандарти.

Най-общо казано „реакция на огън” характеризира поведението на материала, чието  и евентуално разлагане допринася за развитието на пожара. Огнеустойчивостта е критерий, отнасящ се до строителните елементи и конструкции и определя степента им на издръжливост на огнево натоварване за определен период от време.

Класификациите на различните продукти и системи са съответно – за клас по реакция на огън – А, В, С, D, E, F с индекси за подови покрития (fl), покривни покрития (roof), и допълнителна оценка за отделянето на дим(s) и пламтящи частици(d). При  огнеустойчивостта граничните условия се определят със символите R,E,I,W,M и комбинация от тях.

„Нов стандарт БДС EN 14135 класифицира облицовките”, като времето се определя с K10, K30 и К60”, отбеляза инж. Спасов. Според него, богатата гама от изпитвания, които прави Кнауф, им дава предимство.

Сертифициране на системите за сухо строителство

Темата за сертифицирането на системите Кнауф на българския пазар, бе представена от арх. Даниела Иванова – Узунова, технически мениджър на Кнауф България. Тя показа същността на материалите на основата на гипса, чието предимство е способността да гасят пожари, като  освен тона гипсът има и охлаждащо въздействие. Това се дължи на факта, че  20% от гипса е кристална вода, т.е. 1 кв. м гипсова плоскост с дебелина 15 мм съдържа около 3 литра молекулно свързана вода. Така при пожар гипсът се обезводнява, т.е. кристалната вода се изпарява и се получава воал от водна пара. Обезводненият гипсов слой действа като допълнителна изолация, тъй като има по-нисък коефициент на топлопроводимост, в сравнение със слоя все още съдържащ молекулно свързана вода.

Същевременно при изпаряване гипсовите плоскости губят маса, стават по-крехки и се свиват.  За да се подобри адхезията във вътрешността на материала и да постигне по-голяма пожарозащита, плоскостите от гипсокартон се армират с кристални  нишки. Това са плоскостите тип DF, наричани още Knauf Red, защото са оцветени в червено. Използват се при изграждането на окачени тавани, облицовка на стоманени или дървени конструкции.

Ето как изглежда температурната крива за времето на  протичане на описаните физични процеси, съгласно стандарта ISO 834.(Той определя зависимостта температура /време при въвеждане на стандартизиран пожар.)

ЕТК – стандартна температурна крива съгл. ISO 834
a – температура от ненагряваната страна на гипсова плоскост с дебелина 15 mm

Приложение на плоскостите
Материалите на гипсова основа, каквито са плоскостите от гипсокартон и гипсофазер на Кнауф, както и всички останали системи за сухо строителство Fireboard,  Aquapanel, мазилки, фугиращи смеси и шпакловки са негорими строителни материали, според БДС 14451/78 .
Всички  те са класифицирани с клас по реакция на огън А1 и А2 според европейския стандарт EN 13501-1:2007+А1:2009 за класификация на строителни продукти и елементи.

Приложението на гипсокартонените плоскости зависи от изискванията  за негоримост или граница на огнеустойчивост. Най-общо плоскостите са няколко вида:

1.    Бели,  вид А (Knauf White A)
2.    Зелени, тип  H2, (Knauf Green Н2) – с добавки  за намаляване на абсорбцията на вода.
3.    Червени, тип DF (Knauf Red DF). При изискване за граница на огнеустойчивост той е перфектното решение, защото постига ЕІ180. Червените плоскости от своя страна се делят на:

            –    вид F – с минерални влакна и/или други добавки в сърцевината;
            –    вид D – с контролирана плътност.

„За разлика от производството на гипсокартон, при производството на гипсофазер изходните суровини гипс и хартия се размесват, като се получават плоскости с различно предназначение”, отбеляза арх. Иванова. „С цел намаляване на повърхностната абсорбция на водата, в тях се влагат определени добавки, като по този начин се подобряват качествата им и се увеличават възможностите за специално приложение”.

Плоскостите гипсофазер, произведени от фирма Кнауф, са отличен материал за огнезащита, изпитани и класифицирани като негорими съгласно БДС EN 15283-2:2008. Те  са с клас по реакция на огън A2 s1d0, което означава, че отделят минимално количество дим и не образуват пламтящи частици или капки. Ето някои видове и приложения:

•    Vidiwall (GF-W1) – за вътрешни стени
•    Vidiwall HI (GF-W2) – за външни стени
•    Vidifloor – за подове
Като с W1 и W2 се отбелязва степента на абсорбиране на водата.

С плоскостите гипсофазер Vidiwall са разработени системи за огнезащита на метални и дървени конструкции, които не позволяват повишаването на температурата на носещата конструкция на сградата и я предпазват от загуба на носимоспособност, поради пластифициране при метала и изгаряне при дървото.

С тях се постигат различни решения, при изискване за степен на огнеустойчивост  до ЕІ150 или REI90.

С плоскостите гипсофазер могат да бъдат защитени хоризонтални конструкции, като при пожарно натоварване отгоре – чрез сухи подове с Vidifloor, а при пожарно натоварване отдолу – чрез окачени тавани. По този начин подови конструкции, които нямат необходимата граница на огнеустойчивост самостоятелно, например гредореди и дори дървени стълбищни рамена, могат да бъдат защитени надеждно спрямо изискванията и предназначението им или като евакуационни пътища.

По-рядко се използват плоскистите Fireboard, най-вече при канали.

Изисквания към системите у нас
Конструктивните, статичните и строително-физическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати само при правилно прилагане на отделните компоненти. Ето,  някои примери за това.

Система с единична конструкция с еднослойна облицовка

 Система  Облицовка  Мин. вата  Огнеустойчивост
 W111/W361  Vidiwall 12,5 mm  –  EI30
 Knauf Red (DF) 12,5 mm  –  EI30
 Knauf Red (DF) 12,5 mm  50 mm/12 kg/m³  EI45
 Vidiwall 12,5 mm  50 mm/40 kg/m³  EI60

Защита на хоризонтални конструкции

 Система  Облицовка Мин. вата  Огнеустойчивост
 D112/D113/116  12,5 mm Knauf  EI30
 Vidiwall
 12,5 mm Knauf Red (DF)  EI30
2×12,5 mm Knauf Vidiwall  EI60
  2×15 mm Knauf Red (DF)  EI60
 3х15 mm Knauf Vidiwall  EI60

Едно от масовите приложения на плоскостите гипсофазер е при дървените конструкции. При тях освен носимоспособност (R), непроницаемост (Е) и изолираща способност (I) се прилага и критерий за натоварване.

Ето как изграждат стойностите при дървена конструкция.

 Дървен профил  Облицовка  Мин. вата Огнеустойчивост
 60/80 mm  12,5 mm Knauf Vidiwall   50 mm/30 kg/m³  REI30
  60/100 mm  15 mm Knauf Vidiwall   50 mm/30 kg/m³  REI60
  60/100 mm  2×15 mm Knauf Vidiwall   50 mm/30 kg/m³  REI90

При защитата на метални конструкции интересен е монтажът, защото за разлика от други приложения, тук гипсофазерът се кове.

Гипсофазерните плоскости притежават всички сертификати, следствие на направени изпитвания  по европейските норми в акредитирана лаборатория, а след това и одобрени и сертифицирани по БДС. Предстои да се направи изпитване за произвежданите у нас гипсокартонени плочи, с цел да се постигнат по-добри показатели за  противопожарна защита, обяви арх. Иванова.

Освен с изпитвания, новата наредба дава възможност да се правят тези изчисления и с помощта на еврокодове.  Еврокодовете са алтернатива на изпитвателните методи за пожаробезопосност на системите и конструкциите, каза в своя доклад консултантът по пожарна безопасност инж. Пламен Узунов, който разясни връзката между нормите в различните части на съществуващия норматив. Според него някои от тези изисквания трябва да се преосмислят и променят, за да няма несъответствия.

Друг експерт по пожарна безопасност, доц. Иван Тодоров, направи въведение в методите за изчисляване на пожароустойчивостта на стоманени конструкции посредством Еврокод 3-1-2. Доц. Тодоров е водещ преподавател по „Пожароустойчивост и пожарозащита на строителни конструкции” в Академията на МВР. Според него изчисляване на огнеустойчивостта с Еврокодовете е възможно да се постигне с едно от трите правила за проверка на материала – време, носеща способност и температура.

Експертът по огнеустойчивост на дървени конструкции инж. Дани Хопкин от BreGlobal, Англия показа как се изчислява пожароустойчивостта  на дървени конструкции с помощта на Еврокод 5-1-2, като спомена необходимостта от национални приложения на този код. У нас, за съжаление има твърде високи изисквания при проектиране и изграждане на дървени конструкции, затова възможният вариант е облицоването им с плоскости гипсокартон или гипсофазер, които обаче не са за външни фасади. За тази цел  се използват циментови плоскости  Aquapanel, за изграждане на външни стени, вентилирани фасади, фасадни облицовки и окачени фасади.

Инж. Йенс Шапер, който ръководи развойната дейност в част „Пожаробезопасност” на фирма Кнауф, илюстрира как се правят някои изпитванията на материалите, както и новите технически възможности и успехи на фирмата. Той представи и какви са особеностите на противопожарната защита в Германия.

Любопитно е, че  в Германия има  16 различни изисквания към изходните материали по отношение пожароустойчивост, толкова колкото е броят на провинциите в страната. За  германците най-използваните строителни материали са с 30 и 90 минутна степен на огнеустойчивост. За дървените сгради  нормата е F60, а за по-високи сгради се предвижда и граница от 120 минути, което според специалисти е по-скоро теоретична възможност. Немските производители приемат европейските норми, но до голяма степен разчитат на националната спецификация. Неудобството за Кнауф е, че ако техен  продукт е сертифициран в друга държава, то този сертификат не е валиден в Германия. Предимствата на компанията са, че от 30 години има изпитващи площадки, където се правят тестове на  покривни конструкции, стени, врати и др. системи.

„Смятаме и в бъдеще да сме водещи в решенията си в тази област”, каза инж. Шапер.„С различна техника вече можем да проследяваме поведението на материалите от горящата им страна, което ни позволява да  предлагаме иновативни системи за сухо строителство.”

Може да харесате още...