pixel

Топлоизолация на покривни тераси с минерална вата

Saint-Gobain

Една от най-важните функционални характеристики на една сграда е да се осигури топлинен комфорт, подходящ за хората, които живеят в нея. Той се определя от няколко параметъра като температурата на вътрешния въздух е най-важният от тях.

В повечето случаи отоплението и охлаждането се постигат чрез използване на някоя от формите на енергия (природен газ, твърди горива, електроенергия и др.), които от своя страна често генерират високи разходи за онези, които живеят в сградата.

Количеството изразходвана енергия зависи също така и от топлинните загуби на конструктивните елементи, които разделят обитаемото пространство от външната среда и които изграждат обвивката на сградата. Намаляването на тези топлинни загуби е един от основните методи за намаляване потреблението на енергия.

Параметрите, които показват способността на един конструктивен елемент да има възможно най-малки загуби, са коригираната топлоустойчивост (със символ R’) или коригираната топлопроводимост (със символ U’).
Връзката между тези два параметъра е следната: R’=1/U’

С цел топлинните загуби чрез конструктивния елемент (например покривът) да бъдат възможно най-ниски, е необходимо неговата стойност R’ да бъде висока, а тази на U’ – ниска.

Все повече държави в ЕС преминават към строителството основно на сгради с почти нулево потребление на енергия, съкратено nZEB (анг. near zero energy building). За постигане на такива нива на потребление на енергия, Saint-Gobain Isover препоръчва покривът на сградите да бъде с топлинна устойчивост R’ най-малко 10 m2K/W или коефициент на топлопроводимост U’ = 0,10 W/(m2K).

Повечето жилищни и обществени сгради (училища, болници, административни институции и т.н.), разполагат с покривни тераси. Този тип покрив има почти хоризонтална повърхност, с наклон по-малък от 20% и притежава множество  предимства.

Saint-Gobain предлага серия от решения за покривни тераси, базирани на използването на минерална вата за топлоизолация, които имат допълнителни ползи за обитателите на сградата:

Значително намаляване на разходите за отопление и охлаждане;
– Високоефективна звукоизолация;
– Пожарна безопасност;
– Значително намаляване на вероятността от повреждане на хидроизолационната мембрана, поради разширяване/свиване на плочите за топлоизолация;
– Лесен и бърз монтаж.

Категоризация на покривни тераси

1. Според основата, върху която се поставят продуктите за топлоизолация и хидроизолация:
– Еластична основа – ЛТ ламарина;
– Твърда основа – под от стоманобетон, монолитен или обработен.

2. Според консуматорните товари ETAG 005:

Категория Консуматорни товари Примери за достъп
Р1 Слаб Няма достъп
Р2 Умерен Достъп само за поддръжка на покрива
Р3 Нормален Достъпен за поддръжка на растенията, оборудването и за пешеходен трафик
Р4 Специален Покривни градини, обратни покриви, зелени покриви

Варианти за покривни тераси с продуктите на Saint-Gobain ISOVER

Покривни тераси върху еластична основа, категория P1.

Saint-Gobain

Този тип основа е специфична за сгради с метална конструкция като например нежилищни сгради: търговски или офис сгради, логистични, промишлени сгради и т.н.

Продукт Слой 1 Слой 2
ISOVER Profi Terrasse R ISOVER Profi Terrasse Si
Устойчивост на натиск CS (10) kPa 30 60
Топлопроводимост λD W/(m K) 0,037 0,038
Устойчивост на концентрирано натоварване PL(5) N 350 600
Дебелина мм 180 50
*Коригирана термична
устойчивост R’
m²K/W 5′ 5′
*Ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Същите характеристики, но за сграда с почти нулево потребление на енергия (англ. near zero energy building NZEB).

Продукт Слой 1 Слой 2
ISOVER Profi Terrasse R ISOVER Profi Terrasse Si
Устойчивост на натиск CS (10) kPa 30 60
Топлопроводимост λD W/(m K) 0,037 0,038
Устойчивост на концентрирано натоварване PL(5) N 600
Дебелина мм 2 слоя по 140 мм 50
*Коригирана термична
устойчивост R’
m²K/W 8′ 8′
*Ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Продуктите ISOVER Profi Terrasse R и ISOVER Profi Terrasse Si притежават клас реакция на огън А1.

Saint-Gobain

Обикновено този тип покривни тераси разполага с оборудване, като например вентилация и отопление/охлаждане, слънчеви или фотоволтаични панели. Необходимо е да се осигури достъп на хората няколко пъти месечно с цел проверка и поддръжка на това оборудване.

Продукт Слой 1 Слой 2
ISOVER Profi Terrasse T
ISOVER Profi Terrasse S
Устойчивост на натиск CS (10) kPa 50 70
Топлопроводимост λD W/(m K) 0,038 0,039
Устойчивост на концентрирано натоварване PL(5) N 600 650
Дебелина мм 180 50
*Коригирана термична
устойчивост R’
m²K/W 5′ 5′
*Ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Същите характеристики, но за сграда с почти нулево потребление на енергия.

Продукт Слой 1 Слой 2
ISOVER Profi Terrasse R ISOVER Profi
Terrasse Si
Устойчивост на натиск CS (10) kPa 50 70
Топлопроводимост λD W/(m K) 0,038 0,039
Устойчивост на концентрирано натоварване PL(5) N 600 650
Дебелина мм 2 слоя по 150 мм 50
*Коригирана термична
устойчивост R’
m²K/W 8′ 8′
*Ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Saint-Gobain

Покривни тераси върху твърда основа (стоманобетон, монолитен или обработен) категория P3 и Р4

Този тип основи са специфични за сгради с бетонна конструкция: жилищни сгради (еднофамилни или многофамилни) и нежилищни (административни, образователни, туристически и др.)

Характеристиките на топлоизолационните продукти за отопляема жилищна сграда.

Продукт Слой 1 Слой 2
ISOVER Profi Terrasse T
ISOVER Profi Terrasse S
Устойчивост на натиск CS (10) kPa 50 70
Топлопроводимост λD W/(m K) 0,038 0,039
Устойчивост на концентрирано натоварване PL(5) N 600 650
Дебелина мм 2 слоя по 120 мм 50
*Коригирана термична
устойчивост R’
m²K/W 7′ 7′
*Ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Същите характеристики за сграда с почти нулево потребление на енергия (англ. near zero energy building – NZEB).

Продукт Слой 1 Слой 2
ISOVER Profi Terrasse R ISOVER Profi Terrasse Si
Устойчивост на натиск CS (10) kPa 50 70
Топлопроводимост λD W/(m K) 0,038 0,039
Устойчивост на концентрирано натоварване PL(5) N 600 650
Дебелина мм 2 слоя по 180 мм 50
*Коригирана термична
устойчивост R’
m²K/W 10′ 10′
*Ориентировъчна стойност. По-точна стойност може да се получи само въз основа на изчисляване, което се базира на геометрията и състава на покрива.

Saint-Gobain

При покривни тераси категория P3 се препоръчва направата на армирана циментова замазка с минимална дебелина 50 mm. С помощта на замазката се задават всички необходими наклони на покрива. За крайно покритие Saint-Gobain препоръчва използването на weberdry PUR Traffic system* – полиуретанова хидроизолационна система. Подходяща е за балкони, тераси и обществени зони, подложени на интензивен трафик. Подходяща за повърхности, които изискват и UV-устойчивост.

Saint-Gobain

*Елементи на системата weberdry PUR Traffic system: 1) двукомпонентен епоксиден грунд weberprim EP 2K, 2) еднокомпонентна полиуретанова мембрана weberdry PUR seal или двукомпонентна полиуретанова мембрана weberdry PUR seal 2K, 3) еднокомпонентен алифатен полиуретан за крайна защита weberdry PUR coat traffic

Предимства:
– Лесно приложение;
– Безшевна мембрана, без фуги и възможности за теч;
– UV-устойчивост;
– Висока устойчивост при застояли води;
– Позволява интензивен пешеходен и автомобилен трафик;
– Пълна контактна повърхност с основата;
– Паропропусклива повърхност;
– Способност за премостване на пукнатини до 2 mm дори при -10°C;
– Стабилни механични свойства при температурен диапазон от -30°C до +80°C;
– Устойчивост на почистващи препарати, масла и други общи химикали;
– Лесен местен ремонт, ако мембраната е механично повредена;
– Отразява слънчевата светлина, което спомага за топлоизолация.

Защо да изберем решенията на Saint-Gobain за покривни тераси?
– Много добра топлоизолация със стойности на топлинна устойчивост, които значително намаляват консумираната енергия за отопление/охлаждане (особено тези, които съответстват на сгради с почти нулево потребление на енергия);
– Отговаря на изискванията за пожароустойчивост на покривните тераси;
– Високо ниво на звукоизолация;
– Лесен монтаж, продуктите от минерална вата са съвместими с всякакъв вид хидроизолационни мембрани и методите им за монтаж;
– Значително намаляване на вероятността от повреждане на хидроизолационната мембрана поради разширяване / свиване на топлоизолационните продукти;
– Намален риск от акумулиране на водни пари и въздух в определени зони под хидроизолационната мембрана.

Saint-Gobain

За повече информация – Сен-Гобен България, Изовер.

Може да харесате още...

Izolacii.eu