Топлоизолация на подземни конструкции с FIBRANxps – част I

FIBRANxps

Проектът и материалите за изграждането на подземните конструкции и системи не бива да се съсредоточават върху първоначалните разходи, а трябва да се базират върху разходите от гледна точка на целия жизнен цикъл на различните проектни варианти.

Топлоизолацията на подземни конструкции:
– защитава отопляемите пространства срещу топлинните загуби и гарантира дългосрочeн жизнен комфорт;
– ограничава температурните колебания в охлажданите пространства;
– защитава неотопляваните части на сградата срещу появата на конденз и последващите мухъл и плесени;
– защитава хидроизолацията от температурни колебания и механични повреди, осигурявайки по този начин нейната трайност;
– осигурява защита срещу замръзване, което може да доведе до подуване и хлътване на почвата.

FIBRANxps топлоизолацията действа като ефективен ЕНЕРГИЕНЩИТ на подземните елементи на сградите.

FIBRANxps топлоизолационните плочи са произведени от екструдиран полистирен, със затворена клетъчна структура, които благодарение на специалните си физико-механични характеристики (висока якост на натиск, отлична топлоизолационна способност и нулево влагопоглъщане) осигуряват топлоизолация дори и във влажна среда, където повечето други топлоизолации не могат да осигурят това.

FIBRANxps и хидроизолацията се подкрепят взаимно:
– Конструкцията трябва да бъде защитена от агресивното действие на водата чрез хидроизолация;
– Хидроизолацията трябва да бъде защитена срещу механични повреди и големи температурни разлики със здрава, устойчива и ефективна топлоизолация, която осигурява дълготрайна защита, дори и в постоянно влажна среда.

Комбинацията от хидроизолационен слой и топлоизолационните плочи  FIBRANxps осигурява издръжливост и поддържа топлинна стабилност на конструкциите, напр. покриви, фасада, сутеренни стени, основи, приземни и подземни части.

FIBRANxps

І. Защита на подземни строителни елементи срещу топлинни загуби и проникване на влага

Всяко помещение с ниско качество на хидроизолацията, намиращо се под нивото на терена, създава много проблеми на строителите и обитателите. Възстановителните работи, ако изобщо са възможни, са свързани с огромни разходи.

Ако хидроизолацията на стените е механично и топлинно защитена с водоотблъскващи, плътни плочи с висока топлоизолационна способност, произведени от екструдиран полистирен, като FIBRANxps, правилно поставеният хидроизолационен слой остава здрав, сутеренните помещения остават сухи и топлоизолираната стена поддържа температурата на помещението и осигурява жизнен комфорт.

ЕНЕРГИЕНЩИТ на подземните конструкции

Топлоизолацията на подземни съоръжения е изложена на много тежки условия, такива като тежки т.нар. полезни товари, пасивен и активен земен натиск, постоянна влажност на почвата, продължително излагане на вода, цикличност на замразяване и размразяване, а също и на механични увреждания по време на строителния процес. При тези условия повечето от топлоизолациите влошават показателите си и се наблюдава загуба на първоначалните им топлоизолационни качества.

Топлоизолацията от екструдиран полистирен (XPS) е една от малкото, които са подходящи за използване в почвата. Твърдите топлоизолационни плочи са с незначителна абсорбция на влага и се произвеждат чрез специален процес на екструдиране на разпенен полистирен, като запазват на своите проектни физико-механични свойства, когато се използват във влажна почва. XPS изолацията е една от най-икономичните и ефективни топлоизолации за приложение в почвата, и затова я наричаме ЕНЕРГИЕНЩИТ на подземните конструкции.

Защо е важно да се обръща толкова голямо внимание на изпълнението на изолацията на подземните части на сградите по време на всеки етап от строителните работи?

– Трудно е да се достигне до подземните части на сградите на по-късен етап след изграждането им,
– Много трудно се коригират грешки в подземните части на сградите на по-късен етап,
– Възстановителни работи изискват много време,
– Възстановителни работи могат да бъдат няколко пъти по-скъпи, отколкото цената за правилното първоначално монтиране на изолацията . . .

FIBRANxps е трайно ефективна топлоизолация за подземни конструкции.

Под марката FIBRANxps се произвеждат много видове топлоизолационни плочи, с различни строително-физични характеристики, в зависимост от предназначението им.

Топлоизолационните плочи, предназначени за употреба в подземни конструкции и във влажна среда, са с декларирани изключително високи стойности за якост на натиск (от 300 до 700 кРа). FIBRANxps топлоизолационните плочи са произведени в правоъгълна форма, с гладка водоотблъскваща повърхност, със стъпаловидно оформени ръбове („L” профил), за да е възможно бързо и технически правилно монтиране, за предотвратяване на топлинните мостове.

Топлоизолационна плоча FIBRANxps

FIBRANxps

Топлоизолационните плочи, като FIBRANxps 300-L, които най-често се използват за подземнa защита, имат гладка повърхност, с деклариранa якост на натиск 300 кРа (повече от 30 тона/м² при 10% деформация) и с минимални декларирани нива за водопоглъщане чрез дифузия WD (V) 3 и продължително водопоглъщане при пълно потапяне WL (T) 0,7.

КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В КОНТАКТ С ПОЧВАТА

1. Зелен покрив
2. Фасада цокъл
3. Фундаментна стена
4. Основи и фундаменти

1. Зелен покрив

Зелените покриви и обърнатите зелени покриви са строителни елементи, които са в пряк контакт с почвата или с дъждовната вода. Всички строителни елементи, които са изложени на водна агресия, изискват особено внимателно изпълнение, което се отнася и за зелените покриви, и за обърнатите зелени покриви. При обикновения зелен покрив само част от конструкцията му е в контакт с почвата и водата, докато при обърнатия зелен покрив топлоизолацията е изложена на влага. В този случай топлоизолацията предпазва хидроизолационния слой от високите температурни колебания и възможните механични наранявания, като по този начин се гарантира дълготрайността на покрива.

2. Фасада цокъл

Цокълът на фасадата е структурен елемент, който свързва видимата фасадна стена с фундаментната стена в подземните етажи на сградата или с основите. Цокълът е в контакт с почвата и е изложен на влиянието на дъждовни и подпочвени води. Тъй като устойчивостта на влага е най-важното свойство на топлоизолацията в основите на сградите, най-често за топлоизолация на цокъл се използва топлоизолация от екструдиран полистирен, като FIBRANxps ETICS. Ако топлоизолацията FIBRANxps ETICS достига под нивото на терена, е необходимо да се осигури цялостна топлоизолация и безпрепятствено оттичане на подпочвените води, като се използват топлоизолационни плочи FIBRANxps 300-L с гладка повърхност (минимална абсорбция на вода). Само така ще се гарантира трайна топлоизолация и във влажна среда.

3. Фундаментна стена

Външните части на фундаментни стени, както и всички други елементи на сградите, които са в контакт с влажната почва, или се намират под нивото на подпочвените води трябва да се изграждат по начин, който ги прави водонепропускливи, или трябва да се защитят от вредното въздействие на влага с рулонни хидроизолационни мембрани или обмазващи хидроизолационни продукти.

Хидроизолацията е изложена на механично увреждане по време на строителния процес, затова се защитава със следващия слой твърда, водоотблъскваща топлоизолация от екструдиран полистирен, като FIBRANxps 300-L, който отговаря на изискванията за монтаж под нивото на терена, както и допълнително на изискванията към топлоизолационния слой на отопляеми и неотопляеми сутеренни помещения, за да се гарантират трайна механична защита и енергийна ефективност.

Предимства на топлоизолираните стени под нивото на терена:
– гарантира стабилността на температурата вътре в пространството,
– предотвратява образуването на конденз по вътрешната страна на стената,
– защитава хидроизолацията от механични повреди,
– защитава хидроизолацията от температурните колебания, като по този начин се предотвратява по-бързото стареене на материала.

Тази информация е препоръка за проектанти и инвеститори. Данните са получени въз основа на стандартите на европейски страни с дълга традиция в топлоизолирането на подземните конструкции и организирано законодателство по отношение на тази тема.

В следваща публикация са представени и други приложения на
топлоизолационните продукти FIBRANxps в основи и фундаменти.