Винербергер с нова концепция за енергийно ефективна и комфортна „Керамичната къща е4”

Стратегията „Европа 2020”

Със стратегията „Европа 2020” Европейският съюз си постави за цел енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20% до 2020 г., с което ще се постигне намаляване на парниковите газове с 20% и увеличаване на възобновяемата енергия с 20%. Брилянтна идея  на фона на нарастващите цени на горивата, изчерпващите се ресурси и климатичните промени. И този път Винербергер е с една крачка напред. Новата концепция, разработена за „Керамична къща е4”, изградена изцяло от керамични продукти, далеч задминава амбициозните изисквания за ефективност на ЕС.

Акценти в концепцията на Винербергер

Керамичните тухли са естествен строителен материал, отговарящ на изискванията за изграждането на дом на достъпна цена, който запазва стойността си във времето. Тухлата удовлетворява и най-високите изисквания без да губи своята индивидуалност, без ограничения в обемите и формите. Взета е предвид околната среда, за да може  да се строи и живее природосъобразно, според личните ценности. Домът остава близо до природата, здравословен, достъпен като цена и запазва стойността си във времето.

Какво означава е4?

Създателите на концепцията са взели предвид основните три аспекта на устойчивото строителство:

Energy (енергия)

Керамичната къща е4 консумира много по-малко енергия от други подобни системи. Тухлите са с повишена изолационна способност, изолират ефикасно студа през зимата и горещините през лятото и са най-подходящи при използването на възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични системи и биомаса, например.

Economy (икономичност)

С концепцията на Винербергер се харчи толкова, колкото е нужно. Комбинация от системи предотвратява надвишаване на бюджета още във фазата на изграждане, а ниските разходи по експлоатация и поддръжка във времето държи експлоатационните разходи ниски.

Ecology (околна среда)

Високата изолационна способност на керамичната къща e4 предполага използването на възобновяема енергия и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии. Тухлите са изцяло екологичен строителен материал, а това означава намаляване разходите и принос в опазването на околната среда.

Целта на  Винербергер е да осигури на обитателите на една къща комфорт и уют на обитаване. Нещо, на което малко се обръща внимание. Емоцията превръща една къща в дом. Затова емоционалният аспект е също толкова важен, колкото и останалите три. Винербергер добавят в коцепцията на Керамичната къща е4 емоция и я правят завършена и пълна.

Emotion (емоция & комфорт)

В новата концепция са вложени не само експертните умения на световния пазарен лидер Винербергер, но и голяма доза страст и удовлетворение. Удовлетворение от свободата на архитектурната мисъл, от здравословния микроклимат, при който температурните разлики и отклоненията във влажността на въздуха са добре балансирани, удовлетворение от високото качество на живот и от сигурността на инвестицията за поколения напред.

Как този модел подобрява енергийния живот на къщата?

Концепцията на  Керамичната къща е4 обединява основните постулати на устойчивото строителство с естествените и специфични свойства на глината като строителен материал в една мъдра и работеща комбинация. С тази формула не е трудно да се постигнат оптималните резултати без особени допълнителни усилия и ресурси:

Спестява се енергия от самото начало

Концепцията на Винербергер за Керамичната къща e4 позволява да се проектира дома с много въображение и в същото време да бъдат спазени някои основни правила, за да бъде къщата едновременно въздухонепропусклива и дишаща. С концепцията на Винербергер това не е проблем, защото клетъчната структура на керамичните блокове Porotherm е устойчива на вятър, но дишаща. Така загубата на топлина е по-малка, а температурата в помещенията – по-приятна.

Проектира се компактна конструкцията

Това автоматично намалява консумацията. При компактните семейни къщи и многоетажни сгради откритата повърхност е относително малка в сравнение с обема на сградата, което намалява разходите за отопление. По възможност трябва да се избягва проектирането на еркери и други издадени части. При мезонетите не се препоръчва покривът да е със сложна конструкция, тъй като тя увеличава повърхността, а оттам и консумацията на енергия.

Слънцето е съюзник

Използва се максимално безплатната слънчева енергия – стаите, които трябва да отопляват се проектират с южни прозорци. Помещенията с малко на брой или без прозорци като бани, коридори и килери обикновено гледат на север. Издадените части се проектират като балкони така, че да не хвърлят сянка върху къщата през цялата година.

Избягват се топлинните мостове

Винербергер предлага редица оптимизирани конструктивни решения за избягване на термичните мостове в местата, които са особено уязвими – прозорци, тераси и тавани.

Тухлите се използват като топлинен резервоар

При концепцията е4 се създава масивна конструкция, при която се използва специфичната способност на тухлите да акумулират топлината. В действителност те действат като акумулатор, който съхранява топлината при температурните пикове на слънцето или от друг източник на топлина в къщата и я отдават едва при спад на външната температура. Така температурата в стаите остава приятна и през лятото, и през зимата.

По-ниското потребление на енергия и по-ниските разходи

Да намалиш разходите не е трудно! Построяването на нов дом дава възможност за живот според личните ценности, виждания и идеи. С Керамичната къща е4 на Винербергер можете да поддържате свой собствен стил на живот и в същото време да го подобрявате. Този модел позволява максимална финансова гъвкавост, като същевременно консумира много малко енергия през целия си жизнен цикъл. Всъщност керамичната къща е4 е с почти нулево потребление на енергия. Това означава, че автоматично пестите средства всеки ден, тъй като къщата се нуждае от съвсем малко енергия. Благодарение на високата технологичност на тухлите и гъвкавата планировка, къщата е4 покрива всички необходими изисквания за използване на възобновяема енергия, санитарните и други системи са с ниски оперативни разходи и нискотемпературна отоплителна система. Крайният резултат: Керамичната къща е4 дава възможност за природосъобразен живот и висок стандарт.

Да решим бъдещето си днес

Вземайки решение днес, ние определяме посоката ни за утре. Времената се менят, а с тях и ценностите. И има ценности, които не се влияят от времето: например убеждението, че здравословният начин на живот в здравословна среда е предпоставка за високо качество на живот. Естественият метод на строителство при концепцията е4 се основава на това убеждение и отговаря на изискванията на най-високите екологични и инженерни стандарти. Тухлите на Винербергер са естествен и природосъобразен минерален продукт. Имат пълна екологична съвместимост без отделяне на вредни вещества и допринасят за приятен микроклимат през всички сезони. Порестата структура на тухлите на Винербергер абсорбира излишната влага и я отделя обратно, когато е необходимо. Далновидността за следващите поколения е непреходна ценност. Вложените пари и труд днес запазват стойността си за години наред.

Такива къщи вече реално съществуват

Изградена и напълно функционираща къща вече има в град Цветл, Южна Австрия. Семейството, решило да построи първата тухлена къща е4 в Европа доказва, че решението им е мъдро и че концепцията е възможна на съвсем практично ниво, а не просто на теория. Вие може да бъдете следващите.

Решения на къщата в Австрия

100% възобновяема енергия – Керамичната къща e4 в Цветл може да функционира със 100 % възобновяема енергия. От една страна, тя разполага със слънчева енергия, от друга е снабдена с ултрамодерна и съответно високоефективна отоплителна система на дърва.

Високоефективната слънчева енергия се добива със соларни панели и соларен резервоар за съхранение на топлинната енергия, съдържащ хиляди литри вода, която се използва за отопление и топла вода. Керамичните тухли регулират стайната температура по естествен път и това отхвърля необходимостта от сложна климатична система.

Максимално благоприятен микроклимат чрез система за стенно отопление

Освен подовото отопление в къщата се използва и система за стенно отопление, разработена от Wienerberger и Pipelife. Подобно на подовото отопление, тя представлява система, която излъчва топлина през голяма повърхност.

Производство на собствено електричество

С мощната фотоволтаична система къщата произвежда собствено електричество. В първата керамична къща е4 фотоволтаичната система на Винербергер произвежда 6,5 kW годишно чрез фотоволтаици с площ от 48 m².

Може да харесате още...