pixel

УАСГ организира конкурс с подкрепата на КСЕЛА България

На 6, 7 и 8 ноември се проведе конкурс за студенти от II-ри курс, специалност “Архитектура”, организиран от УАСГ, с подкрепата на КСЕЛА България ЕООД.  Предизвикателството пред участниците беше да се оформи пространство, с блокчета за зидария YTONG, при предварително зададен размер на работното полето.

Като подготова за същинската работа се проведе лекция в УАСГ, на която инж.Бойко Пенев запозна присъстващите повече от 70 студенти с продуктовия асортимент и характеристиките на блокчетата за зидария YTONG.

Следващият ден беше отделен за изготвяне на проектно решение за пространствено-конструктивна структура по задание на катедра “Технология на архитектурата” с ръководител проф. д-р арх. Жеко Тилев. Освен това участващите 15 екипа трябваше да изработят макети, представящи техните идеи. Журито беше сериозно затруднено при избора на най-добрите проекти, които да продължат в състезанието.

На следващия ден КСЕЛА посрещна в своя завод в София най-добрите 5 екипа. Започна сериозна работа – разчертаване, рязане, изграждане на пространствени структури. Всички участници с много хъс и ентусиазъм реализираха своите проекти – интересни, сложни, причудливи.

Журито отново беше затруднено с определянето на победителите. За призьорите бяха предвидени специални награди, а за всички  остана усещането, че с YTONG се работи изключително лесно и могат да се изпълнят и най-предизвикателните проекти в архитектурата.

 

Може да харесате още...