В Свищов работи нов рентгенов кабинет, изграден със системата Rigips XRoc™

В свищовската болница МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” вече работи нов рентгенов кабинет, изграден със системата Rigips XRoc™. XRoc™ са плоскости за защита от рентгенови лъчи 100% без олово. Ядрото им е изградено на основата на бариев сулфат. Използват се в системи за предстенни обшивки, окачени тавани и преградни стени в помещения за защита от рентгенови лъчи, като фугите между плоскостите се обработват с готов за употреба фугопълнител ProMix XRoc™, който също съдържа бариев сулфат.

Бариевият сулфат е естествен инертен минерал, който има способността да абсорбира и разсейва електромагнитната енергия на рентгеновите лъчи. XRoc™ плоскостите заедно с фугопълнителя Promix XRoc™ осигуряват по-надеждна радиационна защита от използваните досега плоскости с оловно покритие, като пълната информация за безопасното приложение на продуктите се съдържа в информационния лист за безопасност (MSDS).

XRoc™ не само осигуряват сертифицирана и надеждна защита от рентгенови лъчи за облицовки на стени и тавани, но също така и отлична пожарозащита и звукоизолация в лесни за изпълнение системи за сухо строителство, които са идеални за помещения с рентгеново оборудване. Плоскостите XRoc™ с бариев сулфат имат същите екологични свойства както гипсовите плоскости, поради което също са 100% рециклируеми.

 

Вижте също...