Как да разчитаме характеристиките на гипскартонени плоскости в стандарт БДС EN 520:2004

rigips

Съвременните системи за сухо строителство включват различни по вид и предназначение плоскости. Стандартните за всички „бял“, „зелен“ и „червен картон“ са заменени от плоскости, специално разработени за помещения с повишена влага или пък такива с увеличена повърхностна якост. Различните видове плоскости със специфични характеристики имат определен тип обозначение с букви, в зависимост от стандарта за гипскартонени плоскости БДС EN 520:2004. Иновативните плоскости съчетават повече от един тип обозначение, но какво всъщност означава всеки тип и как да се ориентираме коя е подходящата плоскост за нас?

Тип А – стандартни плоскости:
Гипскартон с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентификация тези плоскости са обозначени с тип А. В тази категория влизат всички размери стандартен гипскартон, подходящ за преградни стени, предстенни обшивки и тавани в помещения, които нямат специфични изисквания.

rigips

Съществени показатели Стойност Хармонизирана техническа спецификация
Тип продукт A MSZ EN 520:2004+A1:2009
Клас реакция на огън A2-s1,d0 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Номинална дебелина 12.5 mm MSZ EN 520:2004+A1:2009
Плътност >600 kg/m3 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Топлопроводимост 0.25 W/mK MSZ EN 520:2004+A1:2009
Коефициент на устойчивост на дифузия на водни пари µ 6-10 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Сила на огъване (надлъжна) min. 550 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Сила на огъване (напречна) min. 210 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на срязване 610 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Опасни вещества NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Общо водопоглъщане NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Удароустойчивост NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Пожароустойчивост
Тип продукт

Тип D – гипскартон с контролирана плътност:
Тези плоскости имат контролирана плътност с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. Това позволява да се получи подобрена производителност в определени приложения. За целите на идентификацията те са обозначени с тип D.

Тип F – гипскартон с подобрена адхезия на сърцевината при висока температура:
Плоскости с повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. Тези плоскости имат минерални влакна и/или други добавки в гипсовата сърцевина за подобряване на сцеплението на сърцевината при високи температури. За целите на идентификацията те са обозначени с тип F.

Тип R – гипскартон с повишена якост:
Това са плоскости за специални приложения, където се изисква по-голяма якост. Те имат увеличени както надлъжни, така и напречни натоварвания на скъсване. Върху повърхността им могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентификацията са обозначени с тип R.

Пожароустойчиви плоскости Rigips Pro RF (DF) 12,5 мм

Съществени показатели Стойност Хармонизирана техническа спецификация
Тип продукт DF MSZ EN 520:2004+A1:2009
Клас реакция на огън A2-s1,d0 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Номинална дебелина 12.5 mm MSZ EN 520:2004+A1:2009
Плътност >800 kg/m3 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Топлопроводимост 0.25 W/mK MSZ EN 520:2004+A1:2009
Коефициент на устойчивост на дифузия на водни пари µ 6-10 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Сила на огъване (надлъжна) min. 550 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Сила на огъване (напречна) min. 210 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на срязване 731 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Опасни вещества NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Общо водопоглъщане NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Удароустойчивост NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Пожароустойчивост
Тип продукт

rigips3

Тип I – гипскартон с повишена здравина на повърхността:
Тези плоскости се използват за приложения, при които се изисква по-висока здравина на повърхността. Те имат повърхност, върху която могат да бъдат нанесени подходящи гипсови шпакловки или декорация. За целите на идентифицирането им са обозначени с тип I.

Тип H – гипскартон с намалена степен на поглъщане на вода:
Плоскости, които имат добавки за намаляване на степента на абсорбция на вода. Те могат да бъдат подходящи за специални приложения, при които се изискват намалени свойства на абсорбция на вода, за да се подобрят характеристиките на плоскостта. За целите на идентификацията тези плоскости са обозначени с тип H1, H2 и H3, указващ различните характеристики на водопоглъщане. H1 е с най-малко водопоглъщане.

Ето пример за вид плоскост, съчетаваща в себе си повече от една характеристика. Rigips Habito H Hydro PRO (DFRIH1)12,5 mm, е едновременно плоскост с контролирана плътност, с подобрена адхезия на сърцевината при висока температура, с повишена якост, повишена здравина на повърхността и най-ниско водопоглъщане.

Съществени показатели Стойност Хармонизирана техническа спецификация
Тип продукт DFRIH1 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Клас реакция на огън A2-s1,d0 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Номинална дебелина 12.5 mm MSZ EN 520:2004+A1:2009
Плътност >920 kg/m3 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Топлопроводимост 0.25 W/mK MSZ EN 520:2004+A1:2009
Коефициент на устойчивост на дифузия на водни пари µ 6-10 MSZ EN 520:2004+A1:2009
Сила на огъване (надлъжна) min. 1000 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Сила на огъване (напречна) min. 500 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Якост на срязване 995 N MSZ EN 520:2004+A1:2009
Опасни вещества NPD MSZ EN 520:2004+A1:2009
Общо водопоглъщане <5% MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Удароустойчивост според документацията на производителя
MSZ EN 520:2004+A1:2009
*Пожароустойчивост
Тип продукт

rigips5

Съществуват и плоскости, които излизат извън стандарта БДС EN 520:2004 и се сертифицират пo БДС EN 15283.

Съществени показатели Стойност Хармонизирана техническа спецификация
Якост на срязване ↑↓ NPD EN 15283-1:2008+A1:2009
Клас реакция на огън A1 EN 15283-1:2008+A1:2009
Пропускливост на водна пара 18.2 EN 15283-1:2008+A1:2009
Коефициент на топлопроводимост (λ) 0.1865 W/mK EN 15283-1:2008+A1:2009
Водна абсорбция H1 EN 15283-1:2008+A1:2009
Якост на огъване (F) >540 EN 15283-1:2008+A1:2009
Опасни вещества NPD EN 15283-1:2008+A1:2009
Шумоизолация според документацията на производителя EN 15283-1:2008+A1:2009

rigips7

 

Може да харесате още...