pixel

ВАС потвърди картела в Пловдив при държавното саниране

Случаят е още от 2016 г., като едва сега съдът налага санкции в размер на над 350 хил. лв. на 32 дружества.

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърждава, че 32 дружества са формирали картел в Пловдив, за да изпълняват държавната програма за саниране на завишени цени. Със същото становище излезе Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) още през 2021 г., като тогава наложи санкции за над 350 хил. лв. Решението обаче бе обжалвано и така развръзката по случая идва 7 години, след като започна разследването.

Припомняме, че търгът за саниране на сгради на територията на Пловдив е от 2015 г., като се финансирa по държавната програма за енергийна ефективност на блокове, създадена от ГЕРБ. Преписка по казуса бе изготвена още през 2016 г., след сигнал на служител от община Търговище.

Тогава бе започната процедура за разследване на евентуален картел в три български общини – Търговище, Гоце Делчев и Пловдив, за които бе подаден сигнала. В първите две бе установен картел в края на 2019 г., но за Пловдив тогава все още не бе взето решение.

С решение от 2021 г. КЗК установи картел между 32 дружества, които посредством определяне на цени и разпределяне на пазари са манипулирали процедура за възлагане на обществена поръчка по програмата.

Установеният картел е на пазара на изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сградите и пазара на изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сгради и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки.

Първоначално решението на КЗК е обжалвано пред Административен съд – София област (АССО) от 20 дружества. С решения от 2022 г. АССО потвърждава решението на КЗК по отношение на 10 от тях и го отмени за останалите 10 жалбоподатели.

Сега с окончателното решение на ВАС, което е от септември 2023 г. санкциите са потвърдени в цялост за всички дружества. Стойността им възлиза на над 350 хил. лв. Към настоящия момент почти всички дружества са изплатили задълженията си. По отношение на останалите дружества ще бъдат предприети мерки за принудително събиране на наложените санкции.

Източник: economic.bg

Може да харесате още...

Izolacii.eu