Връчиха наградите в конкурса „Модерно строене с Röfix–преди и сега“

На 11.01.2019 г. приключи конкурса „Модерно строене с Röfix – Преди и сега“, организиран от катедра „Технология на архитектурата“ на УАСГ, съвместно с фирма Рьофикс.

Участие в конкурса взеха двадесет и трима студенти от пети курс, представители на различни катедри, специалност Архитектура. Пред комисия в състав от 13-членно жури участниците представиха идейни архитектурни проекти за новоизграждаща се сграда или реконструкция и реставрация на съществуваща сграда.

След представянето на проектите журито класира победителите както следва:

1-во място: Гордан Георгиев

2-ро място: Цветелина Димитрушева

3-то място: Лидия Димитрова

Поощрителни награди получиха: Цветина Маринова, Спас Спасов и Александър Сулинаджиев.

Връчването на наградите и коктейлът по повод финала на конкурса се състояха на 11.01.2019 г. от 18:00ч. в УАСГ.

До 25.02.2019 г. можете да видите изложбата на участвалите проекти във фоайето пред Аула Максима на УАСГ.