Аксесоарите за покриви на Ондулин

Основната функция на всеки покрив е защитата на сградата от вода. За да изпълнява тази функция дълго и надеждно, освен основния покривен материал се използват различни аксесоари.

Предназначението на аксесоарите е различно – да отвеждат събиращата се дъждовна и снежна вода, да осигуряват вентилирането на покривното пространство, да оформят някои специфични детайли на покрива и т.н

В стремежа си да осигури пълно обслужване на клиентите си Ондулин СМ предлага широка гама от аксесоари, които се прилагат с основните материали.

Класификация на аксесоарите:

I. Според предназначението им:
– за водоотвеждане
– за вентилиране /проветряване/ на подпокривното пространство
– за отвеждане в атмосферата на пари от битови помещения – бани, тоалeтни и др.
– за оформяне на специфични детайли като било, майя, обшивки, стрехи и др.
– за преминаването на различни проводи през повърхността на покрива – антени, кабели и т.н

II. Според вида на покрива:
– плосък /обитаем или необитаем/
– скатен
– покрив-градина

III. Според вида на материалите, от които са изработени:
С напредването на технологиите и разработването на устойчиви на УВ лъчи пластмаси все по-често полимерните аксесоари заменят тези , направени от метални листове с различни покрития.

В настоящата статия ще разгледаме накратко някои от видовете:

I. Аксесоари за водоотвеждане
Бързо и надеждно отвеждане на водите

1. Водоприемници /воронки/ – за вътрешно водоотвеждане
Те най-често са полимерни или съставни /от полимерни и метални части/. Обикновено се състоят от : широка пола /най-често кръгла, предназначена да осигури по-здравото залепване с хидроизолационния материал и да препятства връщането на вода под хидроизолацията/ и тръба с различен диаметър / за връзка със сградната  отводнителна канализация/.

Предлагат се от най-простите до такива с допълнителни решения за по-сигурен монтаж, защитни решетки, топлоизолация, нагреватели срещу замръзване, пръстен за механично фиксиране на хидроизолацията и др.

Всички допълнителни решения са предназначени за увеличаване на надеждността на водоприемниците и тяхната безпроблемна работа при всякакви атмосферни условия.

2. Водоприемници /воронки/ със странично оттичане – за вътрешно водоотвеждане
Водоприемниците (воронки) със странично оттичане се препоръчват, когато водоприемникът се намира далеч от вертикалния щранг и за достигането му се налага връзка с хоризонтална тръба. Когато връзката на водоприемника е с битовата канализация за избягване на неприятна миризма се използва воронката-сифон (само в зони, където не е възможно замръзване). Прилагат се при плоски покриви (обитаеми и необитаеми), мокри помещения, гаражи и др., заедно с полимерна (ABS) или метална (неръждаема) защитна  решетка и основа (наставка над сифон).

3. Барбакан – за външно водоотвеждане
Барбаканът се използва за външно отводняване на тераси, индустриални платформи, плоски покриви, покрити с битумни хидроизолации, APP или SBS. Монтира се под наклон 3° за оптимално оттичане.

II. Аксесоари за вентилация
За вентилиране /проветрение/ на подпокривното пространство
За елиминиране на конденза и повече комфорт

– за плоски покриви
Отдушниците се прилагат за отвеждане в атмосферата на остатъчната строителна влага под хидроизолацията и влагата от обитаемите помещения в процеса на експлоатация. Използването им предотвратява проблеми като: надуване (получаване на мехури); отлепване на хидроизолацията от основата; „пържене” (избягва се прегряване на хидроизолацията). Отдушник „Специал” се използва съвместно с отдушник „Идеал”, когато е необходима вентилация на две нива (при наличие на топлоизолация). За оптималното функциониране на отдушник „Идеал” е препоръчително да се използва Битулин Перфор.

– за скатни покриви
Отдушниците „Специал” и „Стандарт” осигуряват вентилиране на подпокривното пространство при скатни покриви с битумни керемиди. Те трябва да бъдат разположени така, че да осигуряват приток на въздух при стрехата и отвеждането му при билото.

III. Аксесоари за отвеждане в атмосферата на пари от битови помещения – бани, тоалетни и др.
Вентилационният комин се свързва с тръбите на отдушниците на обитаемите помещения (кухни, мокри помещения и др.) и отвежда парите в атмосферата. Състои се от плоска основа и въртяща се на ос тръба. Чрез меката връзка може да се позиционира на произволно място на покрива. Използва се за покриви с битумни керемиди и хидроизолационни мембрани.

За повече информация посетете Ондулин СМ.