Ремонт на традиционни скатни покриви

Актуалните за този сезон ремонти на традиционните скатни покриви с керемиди предизвикват интереса на широк кръг потребители. На прага на зимата нуждата от подготовка на покривите се превръща в сериозно задължение на собствениците.

Основните цели, които инвеститорът си поставя при извършването на такива ремонти са:
– Ремонтът да гарантира ликвидирането на всички течове и проблеми на покрива;
– Ремонтът да е икономичен;
– Ремонтът да е в кратък срок;
– Ремонтът да се извърши така, че следващият ремонт да е след максимално дълго време;
– Ремонтът да причини минимални щети на подпокривното пространство.

Когато се подготвя ремонт на покрива е необходимо да се има предвид, че покривът е тази част от сградата, която е непрекъснато изложена на всички атмосферни влияния: УВ лъчи, замръзване и размръзване, свличане на сняг, вятър, интензивни валежи, градушки и др.

Необходимо е също да се установи причината за настъпилите повреди:
– Неподходящи наклони на покривните скатове;
– Разместване на керемидите;
– Повредени керемиди от градушка, монтаж на съоражения на покрива, ремонт и отпушване на комини и т.н.;
– Неправилно приложение на материалите;
– Неправилно оформени детайли: обшивки, улами, стрехи, връзки с калкани, оформяне на пресичания на покрива от тръби и др. съоражения;
– Компрометирани материали за оформяне на детайлите (кородирала ламарина, нарушени битумни мембрани);
– Деформирана покривна конструкция, поради разрушаване или деформация на носещи елементи;
– Разрушаване на голяма част от керемидите поради ниска устойчивост или поради липса на вентилация;
– Липса на поддръжка на покрива или лоша такава;
– Разрушаване на подпокривната мембрана (най-често от битумизирана хартия).

Работите, които се извършват при ремонт на традиционни керемидени покриви трябва да се обобщят така:
– Разпокриване (т.е. премахване и преместване на наличните керемиди);
– Почистване на наслоени прах, кал и др.;
– Ремонт на съществуващата покривна конструкция (подмяна на летви, дъски, греди и др.);
– Полагане на топлоизолация (при обитаеми тавани, ако има такова инвестиционно намерение);
– Полагане на защитен подпокривен материал;
– Подмяна на обшивки и оформяне на детайли;
– Приковаване на летви, носещи керемидите;
– Пренареждане на керемидите;
– Полагане и измазване на капаци по била и майи.

Обхватът на видовете работи зависи от състоянието на конкретния покрив. Поради това, че покривът е даденост не могат да се правят съществени изменения по него за да се избегнат някои от причините за повреди на покритието (без големи допълнителни инвестиции). Например, трудно биха се променили наклоните, трудно би се осигурила по-добра вентилация с масово предлаганите материали и т.н.

В много от случаите се налага пълна подмяна на съществуващите керемиди поради невъзможността за напасване на старите модели с новите.

Като стъпва на всички тези факти и на многогодишния си опит в страните от средиземноморския регион, ОНДУЛИН успешно предлага и реализира на практика множество решения за ремонти на базата на системата “Ондулин под керемида”.

Практически няма проблем, който причинява повреди на керемиденото покритие, който да не може да бъде решен с тази система. Освен това прилагането на “Ондулин под керемида” опростява значително оформянето на покривните детайли, което прави покрива надежден в дългосрочен план. Разходите за труд и материали при оформянето на тези детайли са значително по-малки.

Същността на системата е в прилагането като подпокривен материал на специалните вълнообразни листове “Изолин” и “Руфолин“. Листовете “Руфолин” се предлагат за ремонт на покриви от старобългарски (турски) керемиди. При тези покриви броят на необходимите керемиди намалява с до 20-25% и практически не се налага купуването на нови керемиди. Дори част от съществуващите се отстраняват от покрива, с което теглото му се намалява значително.

Предлаганите, в рамките на системата, куки позволяват стабилното закрепване на керемидите, особено при големи наклони.

Eто и няколко снимки на ремонт на покрив с турски керемиди:

Листовете “Изолин” се прилагат за ремонт на покриви от всички останали видове керемиди. Прилагането на “Изолин” позволява да се постигнат всички цели на ремонта, като отлагането на следващия ремонт е ограничено само от живота на керемидите.

Чрез листовете “Изолин“, без допълнителни мерки, могат веднага да се отстранят много от причините, довели до повредите:

– Наклони дори от 12° не са проблем с “Изолин”;
– Пактически не се допуска разместване на керемидите (може да се предвиди дори закрепване);
– Дори да се получи разместване, то не води до течове;
– Повреди на самите керемиди не водят до течове;
– Могат да се използват керемиди с леки повреди без това да компрометира покрива;
– “Изолин” има собствена носеща способност и малки повреди на покривната основа не пречат на неговата работа.

– Детайлите са лесни за оформяне и надеждни за дълъг срок;
– Вълнообразната структура на “Изолин” осигурява вентилиране на долната повърхност на керемидите, което значително удължава живота им;
– Отпада необходимостта от обмазване на капаците по била и майи – така се осигурява по-добра вентилация и се спестяват труд и материали.

През тази година Ондулин направи проверка на покрив с “Изолин” монтиран през 1996 г.и резултатите бяха отлични. Никакви повреди на листовете “Изолин“, никакви деформации, никакъв прах в подпокривното пространство. Работеща вентилация независимо от наслоения върху “Изолин” прах, който със сигурностт би ликвидирал паропропускливостта на мембраните.

В много случаи се счита, че полагането на паропропускащи мембрани би могло да замени вентилацията, осигурявана от “Изолин“. Пропускането на парите става при разлика в парциалното налягане на влагата отвън навътре. При влажно време няма паропропускливост.

Доколкото вентилацията се осъществява благодарение на разликата в температурите на въздуха под покрива и влизащия въздух – тя работи винаги.

Използването на системата “Ондулин под керемида” дава възможност за решаване на всички цели на ремонта на покривите.

Разбира се, когато критерият е само цената, могат да се намерят по-евтини решения. Когато се отчетат всички критерии, включително и времето, “Ондулин под керемида” се доказва като достъпно и дълготрайно решение за ремонт на традиционните скатни покриви, покрити с всякакви керемиди.

За повече информация www.bg.onduline.com/bg.