Автор: Марисан и Колев

Интегрирана система за топлоизолация Термофлекс® Classic

Високите качества на ТЕРМОФЛЕКС® Classic покриха всички технически изисквания по пилотния проект на МРРБ и Програмата за развитие на ООН „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” и бе предпочетена пред останалите системи в страната. Топлоизолационната система Термофлекс Classic е единствената топлоизолационна система в България, отличена със златен медал на Международния Технически панаир Пловдив.

Топлоизолация, перфектна като природата

Марисан ООД пусна на пазара ТЕРАПОР® EPS – графитен топлоизолационен материал, разработен по технологиите на BASF®. ТЕРАПОР® EPS е уникален топлоизолационен материал, съчетаващ иновациите на лабораториите на BASF® и естествените сили на планетата ни. Причина за това са графитните частици, вградени в неговата зърнеста структура. Графитът е природен материал с изключителни изолационни свойства – през структурата му не преминават топлинни лъчи и звукови вълни, както и вредните инфрачервени и UV-лъчи.

Станислав Колев: ще продължим да утвърждаваме името на Марисан като производител на качествени строителни смеси и топлоизолационни системи

За втора поредна година русенският производител на сухи строителни смеси и фасадни продукти МАРИСАН постига над 100% ръст на приходите от продажби. Няма съмнение, че с оборот от близо 25 милиона лева за изминалата година фирмата заема челно място сред основните играчи на този пазар в България. За компанията и нейните търговски марки, за собствената лаборатория и иновациите, за строителния пазар и търговския екип, разговаряме със Станислав Колев – един от собствениците на МАРИСАН.

Интегрирана система за топлоизолация термофлекс

Модерна система за топлоизолиране на сгради, обединяваща позитивните страни на традиционното строителство с предимствата на една ефективна топлоизолация, състояща се от дбре подбрани и взаимно допълващи се по оптимален начин елементи.