pixel

БАИС проведе разяснителен семинар по промените в Наредба № РД-02-20-2 от 08.06.2016 г.

BAIS

Вчера БАИС (Българска асоциация за изолации в строителството) проведе семинар във връзка с промените в Наредба № РД-02-20-2 от 08.06.2016 г.за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите. С тази наредба се определят минималните изисквания при проектирането, изпълнението, контрола и приемането на хидроизолационни системи на строежите.

Проф. д-р инж. Богомил Петров разгледа „Общите изисквания при проектирането на хидроизолационни системи. Материали за хидроизолации“. Дълготрайността на една хидроизолационна система зависи не само от специалния избор на материали и изпълнение, а основно от целесъобразното планиране, оразмеряване и изпълнение на строителната конструкция, гарантиращи запазване ефективността и цялостта на системата през целия експлоатационен период. Отбелязане бяха и някои основни рискове, като например неадекватно отношение по време на проектирането или изпълнение на хидроизолацията, която представлява една незначителна част от общата стойност на инвестиционния проект (обикновено под 1%), но води до разходи за ремонт, достигащи 30-35% от общата стойност на обекта. Интересен е и въпросът кой трябва да носи окончателната отговорност. Това е изключително интересен въпрос и базирайки се на световния опит се появява реалната и безусловна отговорност на консултанта.

Инж. Кирил Маслев съпостави изискванията старата и новата наредба в частта, касаеща подземните части на сгради и съоръжения. Промени има в изискванията към физико-механичните характеристики и към основата за изпълнение на хидроизолационна система на огъваемите битумни, пластмасови и каучукови мушами. Също така и към хидроизолациите и на хидроизолационните системи на база течни полимерни и битумно полимерни течни състави и циментно-полимерни течни състави. Секция “Хидроизолации” ще организира извънредни срещи, на които ще се обсъждат и преработят таблиците с изисквания за течните хидроизолационни състави в наредбата.

Изпълнителният директор на БАИС инж. Йордан Николов се спря на основните редакции по текста на наредбата и новите добавки в нея, касаещи основно покривите. Понятието „скатен покрив“ се променя на „наклонен покрив“, както и се намаляват някои изисквания към свойствата на влаганите хидроизолационни продукти. Добавени са нови изисквания към продуктите, свързани със сигурността на механичното закрепване, влиянието на атмосферните условия, сцеплението на грунда с основите и други. В края на семинара той засегна и промените в „Изискванията при изпълнението, контрола и приемането на хидроизолационни системи”. Включени са още параметри за контрол на основата за битумни, полимерни и каучукови мушами; нови алинеи с изискванията към основите за другите хидроизолационни системи, изпълнени с различни видове течни състави; в  новата редакция при подготовка на металните части за полагане на хидроизолационни системи се третира само полагането върху основа от метал, но независимо от това, той препоръчва това да се прилага за всички метални елементи, върху които се предвижда да се прилага хидроизолациона система и т.н.

Доц. д-р инж. Снежана Вълкова говори за „Плоски покриви. Междуетажни подове на мокри помещения“. Представи детайли на някои видове покриви и закрепването на хидроизолацията по тях, схеми на студени и топли плоски покриви с външно и вътрешно водоотвеждане, както и основните характеристики на огъваеми армирани мушами, пластмасови и каучукови мушами, течни битумни и полимерни състави.

Проф. д-р инж. Димитър Назърски отбеляза темата за „Хидроизолация на съоръжения“ и конкретно изискванията към проектирането на хидроизолационни системи на мостове и виадукти. След кратък обзор на въздействията, на които са изложени съвременните мостове той дебело подчерта, че битумно-полимерните мушами и течните състави на база битумно-полимерни материали не трябва да се използват за хидроизолация на стоманени пътни мостове, която да се изпълнява директно върху стоманена ортотропна плоча. Хидроизолационните системи на пътните и железопътните мостове и виадукти имат съществено значение за тяхната експлоатационна надеждност и дълготрайност. Те трябва да бъдат проектирани в съответствие изискванията на Глава трета, Раздел І на Наредба № РД-02-20-2/08.06.2016 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите, като в проекта трябва да се разработят и съответните детайли в зоните на дилатационната фуга, водоприемник, тротоарна конзола и др. По време на изпълнението на хидроизолационните системи на такива съоръжения стриктно трябва да се спазват изискванията на проекта по  отношение на материалите, изделията, детайлите и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи.

Може да харесате още...