Clean Galena! Почистване на исторически каменни фасади без вредни емисии.

При сградите необходимостта от почистване на фасадите възниква като следствие от естетически или технически причини. Независимо, че естетическите причини играят съществена роля, те трябва да се разглеждат съвместно с техническите. Основен проблем е, че замърсяванията привличат влага и вредни вещества, които забавят скоростта на изсъхване на субстрата. Замърсената повърхност на каменните или тухлените фасади остава влажна за по-дълго време, позволявайки на вредните вещества и на процесите, свързани с тях, да имат по-голямо въздействие. Типичното натрупване на мръсотия по фасадите в градските зони, което се отстранява по време на почистване, е от отлагания на частици, суспендирани в атмосферата – прах, дизелови отработени газове, частици от гума при износване на спирачки, железен прах от железопътни линии и др. Замърсяванията съдържат и тежки метали, и могат да реагират върху и в структурата на камъка, увреждайки оригиналните повърхности. Много видове естествени камъни се сблъскват също така и с проблема на включването на частици мръсотия в гипса, който се образува по повърхността им, като вторичен ефект от химически реакции при киселинни дъждове. Всеки проблем изисква внимателно подбрани методи на почистване, за да може да се намали или да се отстрани мръсотията и да се освободи повърхността, без увреждания от почистването. При исторически ценните фасади на паметниците на културата е необходимо да се работи максимално нежно върху субстрата. Clean Galena свежда рисковете до минимум и се справя с трудни задачи, като почиства включително и богато орнаментирани каменни фасадни повърхности.

На водещото световно изложение за архитектура, строителство и строителни материали в Мюнхен – BAU 2019, Remmers представи новия продукт за почистване на исторически ценни фасади без вредни емисии Clean Galena.

Remmers

Различните конвенционални методи за почистване могат общо да бъдат категоризирани като механични и химични процеси. Недостатък при методите за механично почистване е, че те произвеждат прах, който съдържа вредни вещества, натрупани във времето по фасадата на сградата, които следователно се освобождават в атмосферата при процеса на механичното почистване. Недостатък на химическото почистване е голямото количество вода, която се въвежда при него в структурата на субстрата. При рязко падане на атмосферната температура, тази вода може да замръзне в порите и да разчупи структурата на строителната субстанция. Освен това, почистващите средства, могат да реагират със свързващото вещество в основата и да образуват соли. Използването на вода и почистващи химикали, би могло да доведе до вредни и деструктуриращи взаимодействия и химични реакции със съставки в субстрата. „Конвенционалните” методи носят риск да се окажат неподходящи за субстрата, причинявайки увреждане на ценната оригинална структура. Всички тези рискове са елиминирани при Clean Galena.

Clean Galena се прилага върху естествен камък, особено при повърхности от варовик. Ползва се за отстраняване/почистване на отлагания от прах и замърсявания, кортикално замърсяване, съдържащо олово, както и при петна върху естествен камък от железни и медни съединения. Почистването е на база на дълбоко проникване. Clean Galena не съдържа амониев карбонат и няма вредни емисии. При нанасяне и изсъхване върху повърхностите се образува лесно отделящ се от основата филм, който е свързал със замърсяванията. След 24 часа при отделяне на филма, повърхността под него остава чиста.

Remmers

Remmers

Remmers

Освен това, различни лабораторни тестове показват, че Clean Galena притежава висок потенциал за почистване не само на основи от естествен камък, но също така и на замърсени тухли.

Продуктовата иновация Clean Galena на Remmers Gruppe беше отличена на BAU 2019 с награда от BAKA.

Remmers

Приемане от г-н Йенс Енгел, Produktmanager, Remmers Gruppe на наградата от ВАKА за продуктовата иновация Clean Galena.

Към момента с Clean Galena са почистени историческите фасади на Лувъра в Париж и Уестминстър Палас, включително и кулата на Елизабет (Биг Бен) в Лондон.

За контакти и повече информация – www.remmers.bg.

Автор инж. Весела Заманчева.