Добре изградените холкери придават завършен вид на сградата

Холкерът – добрият финиш

Когато се забележи воден пробив в сутерените на една сграда, в повечето случаи явлението се наблюдава при връзката стена/под. Причините за това са топлинни и механични движения в тази област, които са в състояние да оформят пукнатини и празни пространства. В такива случаи, когато хидроизолацията не е била професионално изпълнена, в тези участъци водата е в състояние да проникне в сградата. Направата на холкер помага да се избегнат подобни проблеми от самото начало. Ето защо най-препоръчваната позиция на един холкер е във връзката стена/под.

Защо е нужен холкерът?

Холкерът служи за предпазване на хидроизолацията от деформационните напрежения в тези специфични участъци. При липса на холкер движенията между стената и пода ще причинят много силно напрягане на хидроизолацията. В този участък еластичността на хидроизолацията се подлага на изпитание.

Какво се случва, ако няма холкер:

Току-що положен хидроизолационен слой.               Увреден хидр. слой след движения в констр.

В най-лошия случай движението може да причини увреждане на хидроизолацията. Когато съществува холкер, движението се разпределя върху по-голяма площ. Точковото натоварване се трансформира в площно натоварване, което е по-малко проблематично за една хидроизолация. Освен това и самият холкер представлява допълнителна хидроизолация.

Къде се поставят холкерите?

Холкерите се поставят основно там, където стената се свързва с подовата или съответно с конструктивната плоча.

Какво се случва, ако има холкер:

Току-що положен хидроизолационен слой.               Работещ хидр. слой след движения в констр.

Какво представлява холкерът?

В строителното инженерство холкерът допълва, усилва или носи хидроизолационния слой. Така силите на огъване в ъглите се предават без това непременно да предизвиква напукване в този участък. При използването на хидроизолационни мембрани изискванията са подобни; те не трябва да се огъват в зоната на вътрешните ъгли.

Къде се поставят холкерите?

Холкерът трябва да бъде добре свързан със субстрата. Аналогично на подготовката на повърхността при мазаните хидроизолации, субстратът не трябва да съдържа възпрепятстващи свързването субстанции. Той трябва да бъде здрав и чист. Това ще намали опасността от проникване на вода през холкера. За пълното елиминиране наличието на ъгъл, холкерите се заоблят, за да се избегне триъгълната форма. Един триъгълен холкер просто разделя сбора на силите на две; заобленият холкер разпределя силите върху цялата площ на холкера. За заобляне на холкера можете да използвате бутилка, но на пазара се предлагат и мистрии за холкери с различни размери и диаметри.

Независимо дали изграждате холкер със специални инструменти или с части от канализационни тръби, подготовката на субстрата е ключов момент за правилната направа на един холкер.

Мистрия за холкер.

Повърхностите, върху които ще се изгражда холкер не трябва да бъдат замръзнали по време на направата му и докато той се втвърди. Препоръчва се подготовка на субстрата чрез вода под налягане, пясъкобластиране или фрезоване, за да се постигне добра адхезия към субстрата. Върху минерални субстрати холкерите основно се изграждат с помощта на ремонтни разтвори.

Ремонтният разтвор трябва лесно да се полага и бързо да се втвърдява, за да се съкрати времето между последователните работни етапи. Например Разтворът за ремонти Плюс Кьостер е идеален разтвор за направа на холкери.

Подготовка на субстрата преди направата на холкер.

Освен с минерални материали, холкерите могат да се изграждат и от битумни продукти, напр. полимерно модифицирани плътни филмови изолации Кьостер или от хибридни материали от рода на NB 4000 Кьостер. Холкери могат да се направят и от готови елементи,които трябва съответно да бъдат изцяло прилепнали към основата, за да се предотврати проникването на вода зад тях.

Важно е да се отбележи, че когато се инсталират холкери, изградени от полимерно модифицирани битумни филмови изолации, те не бива да бъдат прекалено дебели, тъй като по-дебелият слой филмова изолация няма да може да се втвърди добре. Максималната дебелина не трябва да надвишава 8 мм. Този вид холкер трябва да се втвърди напълно преди да се положи хидроизолационния слой върху него. Неблагоприятен момент тук е, че холкерите често се разполагат дълбоко в строителния изкоп, където движението на въздуха е затруднено, а съхнещите процеси – забавени. Процесът на втвърдяване може също така да бъде възпрепятстван, когато относителната влажност е висока вследствие на застояване на вода върху плочата, което води съответно до нейното просмукване с вода. В такива случаи се препоръчва направата на минерален холкер.

Когато се работи върху хигроскопични субстрати, в условията на силен вятър или високи температури, субстратът трябва да бъде предварително навлажнен, за да се намали рискът от прекалено бързото изсъхване на ремонтния разтвор или „изгарянето му” върху субстрата. Преждевременното изсъхване на разтвора може да причини появата на празни пространства зад холкера, което позволява на водата да проникне зад него, което пък от своя страна може да предизвика неочакваната ù поява във вътрешността на сградата.

Начин на изпълнение

Важен е радиусът на холкера.

При направата на минерални холкери радиусът следва да бъде 4-6 см. При модифицираните битумни холкери – максимален радиус 2 см.

Принципно холкерите се инсталират върху издадената подова плоча. Когато стената е изравнена с подовата плоча, площната хидро-изолация трябва просто да бъде инсталирана върху стената и върху челото на подовата плоча като този участък се армира допълнително. Бързо, надеждно, хидроизолирано!

Идеално заоблен холкер.

Холкерите не се изграждат само в хоризонталните участъци. Много често те се инсталират и при връзките стена/стена, като по този начин улесняват тяхното хидроизолиране и го правят по-надеждно. Освен това направата на хидроизолационен слой с равномерна дебелина е много по-лесно върху заоблен ъгъл, отколкото върху „остър” такъв.

Не забравяйте:освен заоблянето на ъглите, трябва да се счупят и ръбовете им. Такъв счупен ръб преставлява „негативна форма” на холкер.

Внимание!
Закръглете вътрешните ъгли! Заоблете външните ъгли! Така ще постигнете добри крайни резултати за вашата хидроизолация!

Нов продукт: Кьостер Разтвор за ремонти WU

Кьостер Разтвор за ремонти WU е продукт, който комбинира много различни характеристики и свойства, което позволява използването му за няколко различни видове приложения.

Кьостер Разтвор за ремонти WU представлява бързостягащ разтвор на минерална основа за хидроизолация срещу вода под налягане, когато се полага с минимална дебелина 4 мм. Продуктът е идеален за ремонтиране на дефекти в повърхностите.

Други сфери на приложение са направата на холкери и последващи площни или вътрешни хидроизолации срещу негативно водно налягане – напр. в сутерени и подземни паркинги. Кьостер Разтвор за ремонти WU е устойчив на високо налягане и абразия и има добра химическа устойчивост спрямо солите в зидарията. Материалът се смесва докато придобие пастообразен вид, но може също така да се приготви и в подходяща за шприцоване консистенция.

Сфери на приложение:
– Ремонтиране на повърхностни дефекти;
– Репрофилиране на повърхности;
– Изравняване на повърхности;
– Вътрешна хидроизолация;
– Направа на холкери.

За контакти и повече информация – Кьостер България.

Вижте също...