pixel

Полимер-модифицирани битумни хидроизолации

Remmers

Сухите подземни части на сградите – фундаменти, сутерени и стени са основна предпоставка за здравословен климат и начин на живот, за трайно ползване и дългосрочно запазване на стойността им във времето. Влагата в строителните материали и вредните соли в зидарията на стените, нанасят сериозни щети, както на строителната субстанция, така и на здравето на хората. Високата влажност от проникването на вода вътре в сградите, поради липсваща, некачествено изпълнена или повредена хидроизолация, е благоприятна среда за поява и развитие на мухъл и плесени, които при вдишване могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Освен това има високи енергийни загуби в засегнатите от проникване на вода части от обвивката на сградите.

За хидроизолация на строителни съоръжения, както при ново, така и при старо строителство, бихме искали да представим полимер-модифицираните битумни дебелослойни хидроизолации на Remmers.

Първият продукт, който е част от системите за хидроизолация е Kiesol – течен силикатизиращ концентрат за грундиране, заздравяване и хидрофобизиране на минерални основи. Продуктът е безвреден за околната среда и е подходящ за жилищни помещения, плувни басейни, резервоари за питейна вода и др. Kiesol се използва и при стари постройки за създаване на хоризонтална хидробариера, чрез инжектиране срещу капилярно покачваща се влага в зидове. Силикатизирането с отделяне на силициев гел, стеснява капилярите и отблъсква водата, но не затваря напълно порите и структурата остава дифузионно отворена, т.е. дишаща.

При строителни изкопи с дълбочина, надвишаваща 3 метра, подходящи за ползване са полимер-модифицираните битумни дебелослойни хидроизолации с пълнител гумен гранулат, тъй като са изключително високоякостни и устойчиви на натиск от земна маса.

Profi Baudicht 1K / PBD 1K е eднокомпонен-тна хидроизолация на база на полимер-модифициран битум от висок клас с пълнител гумен гранулат. Хидроизолацията е изключи-телно високоякостна, високоеластична, подхо-дяща за подземни части, както при нови, така и при стари строителни съоръжения и особено за фундаменти в дълбоки строителни изкопи с дълбочина над 3 метра. С пастообразната си тиксотропна консистенция тя е фабрично готова за употреба. Може да се нанася машинно върху големи площи или ръчно с шпакла при по-малки площи. Безвредна е и без съдържание на разтворители. При малко повърхностно нараняване, продуктът има свойство да се саморегенерира.

Времето за пълна полимеризация и съхнене на PBD 1K е ок. 48 часа при температура от +20ºС и относителна влажност на въздуха 70%. Премоства пукнатини с ширина над 2 мм в основата. Устойчива е на химически агресивни към бетон води, луга, гниене и водорасли. Има добра адхезия към всички видове минерални основи, включително и когато са матово-влажни. Хидроизолацията е изпитана за непропускливост на радон.

Profi Baudicht 2K / PBD 2K е двукомпонентна хидроизолация на база на полимер-модифициран битум от висок клас, с пълнител гумен гранулат. Хидроизолацията е изключи-телно високоякостна, високоеластична, подходяща за подземните части, както при нови, така и при стари строителни съоръжения, особено за фундаменти в дълбоки изкопи с дълбочина над 3 метра. Фабрично готова за употреба с пастообразна консистенция, тя може да се нанася машинно върху големи площи или ръчно с шпакла при по-малки площи. При малко повърхностно нараняване, продуктът има свойството да се саморегене-рира. Безвредна е и без съдържание на разтворители.

Времето за пълна полимеризация и съхнене на PBD 2K е ок. 48 часа при температура от +20ºС и относителна влажност на въздуха 70%. Премоства пукнатини с ширина над 2 мм в основата. Устойчива е на химически агресивни към бетон води, луга, гниене и водорасли. Добра адхезия към всички видове минерални основи, включително и когато са матово-влажни. Хидроизолацията е изпитана за непропускливост на радон.

За сгради и строителни съоръжения с плитки строителни изкопи с дълбочина до 3 метра е подходящо да се ползват полимер-модифицираните битумни дебелослойни хидроизолации с пълнител полистирол.

BIT 1K е eднокомпонентна хидроизолация на база на полимер-модифициран битум от висок клас, с пълнител полистирол. Хидроизолацията е високоякостна, високоеластична, подходяща за подземните части, както при нови, така и при стари строителни съоръжения и особено за фундаменти в плитки изкопи с дълбочина до 3 метра. Фабрично готова за употреба с пастообразна тиксотропна консистенция, тя може да се нанася машинно върху големи площи или ръчно с шпакла при по-малки площи. Безвредна е и без съдържание на разтворители.

Времето за пълна полимеризация и съхнене на BIT 1K е ок. 72 часа при температура от +20ºС и относителна влажност на въздуха 70%. Премоства пукнатини в основата с ширина над 2 мм. Устойчива е на химически агресивни към бетон води, луга, гниене и водорасли. Има добра адхезия към всички видове минерални основи, включително и когато са матово-влажни. Изпитана е за непропускливост на радон.

BIT 2K е двукомпонентна хидроизолация на база на полимер-модифициран битум от висок клас, с пълнител полистирол. Хидроизола-цията е високоякостна, високоеластична, подходяща за подземните части, както при нови, така и при стари строителни съоръжения и особено за фундаменти в плитки строителни изкопи с дълбочина до 3 метра. Фабрично готова за употреба с пастообразна консистенция, тя може да се нанася машинно върху големи площи или ръчно с шпакла при по-малки площи. Безвредна е и без съдържание на разтворители.

Времето за пълна полимеризация и съхнене на PBD 2K е ок. 48 часа при температура от +20ºС и относителна влажност на въздуха 70%. Премоства пукнатини в основата с ширина над 2 мм. Устойчива е на химически агресивни към бетон води, луга, гниене и водорасли. Добра адхезия към всички видове минерални основи, включително и когато са матово-влажни. Продуктът е изпитан за непропускливост на радон.

Предимство на полимер-модифицираните битумни хидроизолации е, че се нанасят лесно и бързо, безшевно по цялата работна повърхност, което елиминира проблеми от пропуски по снадки. Лесно се контролира качеството на полагане. Ако има пропуски, те се забелязват с просто око и бързо могат да бъдат отстранени. Репарирането при повреда се извършва също лесно и бързо.

Хидроизолация на ивични фундаменти на фабрика за захарни изделия „Престиж“, гр. Велико Търново

Тези висококачествени хидроизолации все повече намират приложение в модерното строителство.

За повече информация – www.remmers.bg.

Автор инж. Весела Заманчева.

Може да харесате още...