pixel

МИП пише нов Закон за жилищата

Подготвя се и нова Национална жилищна стратегия на България

Министерството на инвестиционото проектиране (МИП) подготвя проект на жилищен закон. Идеята е нормативният документ да бъде включен към Националната жилищна стратегия на България, която също предстои да се изготви. Новият закон ще бъде адаптиран към европейските нормативи в тази област, обещават от МИП.

Целта е да се изгради, поддържа и управлява жилищен фонд, който да обхваща най-уязвимите социални групи. Законът ще регламентира осигуряването на достъп до социални жилища.

Той ще предоставя и повече правомощия на общините при подпомагането на гражданите и намаляването на разходите, свързани с жилищата им – наем, енергийно потребление, поддръжка, потребление на вода и други. В закона ще бъде заложена и идеята за създаването на жилищен фонд за целево финансиране.

От МИП отправят покана към браншовите организации да дават мнения и предложения по законодателната инициатива на министерството.

stroimedia.bg

Може да харесате още...