Хидроизолационно покривно покритие с висока отражателна способност

COOL-R

COOL-R представлява хидроизолационно покритие с висока отражателна способност, което се нанася върху плоски и наклонени покриви.

COOL-R – покритие с висока отражателна способност

Прегряването на покривите, както бе описано в предходната глава, се явява комбиниран резултат от множество физически реакции на повърхността на покрива и определени параметри на самото покривно покритие.

COOL-RCOOL-R

Цвят

Температурата на покрива е свързана с цвета на използваните материали. Тъмните цветове абсорбират топлина в по-малка степен от светлите (които отразяват топлината).

През лятото, средната температура на покривното покритие с метален блясък е 40°C, докато тази на светлосивите покрития е 50–60°C, върху червените покрития – 60–70°C, върху тъмно-кафявите покрития – 70–80°C, върху черните/антрацитни покрития: 80–85°C

Текстура на покривното покритие

Гладките повърхности имат по-ниска емисивност (способност за разсейване на топлина) от гофрираните повърхности – поради по-малката им разсейваща повърхност.

COOL-R образува безшевно, хидроизолационно покритие. Неговата текстура винаги зависи от вида на повърхността, върху която се нанася.

Физически параметри на покривното покритие

COOL-R

Покривните покрития абсорбират енергията на видимата светлина, което предизвиква вибрация на техните частици и води до загряване на покрива. Явлението на преобразуването на светлинната енергия в топлинна се нарича фототермична конверсия. Покривният материал се загрява и отдава абсорбираната енергия под формата на инфрачервена радиация или топлинна енергия.

Този процес може да се наблюдава с помощта на термокамера.

По-долу са представени две снимки A и B. Първата е направена с цифров фотоапарат, който регистрира единствено видимата светлина. Втората снимка е направена с термокамера, която регистрира инфрачервената радиация, наричана още топлинно излъчване, което ни дава възможност да “видим” топлината.

Хидроизолационно покривно покритие с висока отражателна способност

 

COOL-R

Следователно, по-високата температура на даден обект, може да бъде причинена от енергията на слънчевата светлина, на която е изложен съответния обект. Ако материалът притежава високо отражателни свойства, по-голямата част от слънчевата енергия се отразява от повърхността му без да предизвика прегряване.

Свойства на покривния материал-отражателна способност и емисивност

 

COOL-R

Освен високата отражателна способност, покривните материали трябва да имат и висока емисивност, което представлява способността за разсейване на топлината, абсорбирана от енергията в слънчевата светлина.

С цел предотвратяване прегряването на покривните покрития, отражателната способност (способността за отразяване на светлина), както и емисивността (способност за разсейване на топлина) трябва да бъдат с много високи стойности.

Резултатите от изпитванията на COOL-R, проведени в съответствие с ASTM E1980-11 „Стандартна практика за изчисляване на коефициента на отразяване на слънчевата светлина за хоризонтални и слабо-наклонени непрозрачни повърхности”:
– Отражателната способност на COOL-R = 85,7% ± 0.2 (което означава, че около 85% от слънчевите лъчи биват отразени и не допринасят за прегряването).
– Емисивността на COOL-R = 0.85 ± 0.03 (което определя способността за разсейване на топлина под формата на инфрачервена радиация).
– И двете стойности са много високи за COOL-R, което води до постигане на впечатляващия резултат за SRI=107 .

Тези свойства на нашия продукт позволяват запазване на ниска температура на покрива.

*SRI – Коефициент на отразяване на слънчевите лъчи описва свойствата на материалите, в следствие на параметри, като отражателната способност и емисивността. Колкото по-висок е Коефициента на отразяване на слънчевите лъчи, толкова по-добри са свойствата на даден материал.

Cool-r в сравнение с други типове покривни покрития, в контекста на прегряването на покривите

COOL-R

Примери за покрития Отражателна
способност
Емисивност SRI – коефициент на
отразяване на
слънчевите лъчи
Горен слой на битумна мембрана 20,0% 0,97 22
Сива мембрана от EPDM 23,0% 0,87 21
Поцинкована стоманена ламарина 46,0% 0,23 20
COOL-R 85,7% 0,85 107

 

Таблица за емисивността, отражателната способност и коефициента SRI за различни покривни покрития.

Както се вижда от диаграмата по-горе, типа покривно покритие влияе пряко върху преноса на топлина към пространството под покрива. Диаграмата представя и два параметъра на различни покрития, а именно отражателната способност за слънчеви лъчи и емисивността, които са пряко свързани с нивото на температурата на покривните покрития.

Разположение на покрива

 

COOL-R

Един от съществените фактори, които влияят на прегряването на покривните покрития е формата и наклона на покрива. Най-високи температури се наблюдават при покриви с наклон 50°.

Покривите, върху които дървета или други сгради хвърлят сянка, се нагряват до по-ниски температури, поради разсейването на слънчевите лъчи.

COOL-R – безшевна хидроизолация

Една от основните функции на покривните покрития е осигуряването на добра хидроизолация .Покривът, както и всяка друга външна преграда, осигурява преграждане на вътрешното и външното пространство на дадена сграда. За разлика от вертикалните прегради, обаче, той е значително повече изложен на въздействието на вода.
– COOL-R е водонепропусклив материал, който осигурява трайна изолация на покрива, след нанасянето само на два слоя с обща дебелина 1 mm.
– COOL-R не отежнява покривните конструкции, в сравнение с още един слой битум или метално покритие.

Един квадратен метър покритие тежи едва 1,22 kg.

Здрав покрив – защитно покривно покритие COOL-R

Защита срещу ултравиолетово лъчение

Един от основните фактори, които стареене на покрива и течове, е ултравиолетовата радиация.

Благодарение на много високия си коефициент на отражателна способност 86%- COOL-R отразява по-голямата част от лъчите, достигащи повърхността на покрива, което подобрява устойчивостта и здравината на покрива.

Устойчивост на механично повреждане

Всяко покривно покритие трябва да разполага с подходящи механични характеристики, които подобряват неговата здравина .Напрягането на покрива, сервизните дейности и монтажа на устройства, излагат покривните покрития на риска от механично повреждане. Тези фактори трябва да бъдат компенсирани от еластичност, която е 300% при COOL-R.

COOL-R образува гъвкаво, устойчиво на скъсване покритие. Изпитванията на техническите показатели показват, че покритието може да се разтегне до размер, три пъти по-голям от първоначалния, преди да се скъса.

Здравината на покрива се определя и от неговата пожароустойчивост. Покритието COOL-R предотвратява разпространението на пожар, съгласно Broof (t1).

Устойчивост на атмосферни условия

Покривното покритие е повърхността, която е изложена най-много на атмосферни условия, като
– много големи вариации в дневните температури – до 60°C;
– валежи;
– натоварване, предизвикано от вятъра.

COOL-R осигурява безшевно покривно покритие, което прилепва плътно върху повърхността на покрива и осигурява пълна защита от валежи. Запазва свойствата си и при температури от -35 OC. В същото време свежда до минимум възникването на големи температурни амплитуди. Повърхността на покривите, покрити с COOL-R, сезагрява само с няколко градуса над температурата на въздуха.

COOl- R- Лесно нанасяне
– Продуктът е ефективен – ниският разход осигурява напълно функционално покривно покритие;
– Благодарение на подходящия си вискозитет (20000 mpsi), може да бъде нанасян чрез пръскане, което улеснява използването му;
– COOL-R проявява устойчивост на валежи само 90 минути след нанасянето си;
– Наличието на два цвята улеснява нанасянето и контрола на процеса по покриване на повърхността;
– Горният слой може да бъде нанесен само след 2 ч.

Хладен покрив за всички

Използването на COOL-R води до създаване на ново качество, чрез подобряването на комфорта при живот и работа. Продуктът осигурява и икономичност и безопасност за съхраняваните стоки. Използване на този продукт води и до благоприятно въздействие върху околната среда, чрез намаляване на нуждите от електроенергия, което води до намаляване на емисиите на въглероден диоксид и замърсяването на атмосферата. В същото време, тези предимства са придружени от съществени финансови икономии. Използването на COOL-R съответства изцяло на Технологията за хладен покрив, тъй като съгласно нейната концепция, продуктът неутрализира неблагоприятното въздействие на слънчевата радиация, като подобрява комфорта на потребителите на подпокривните пространства. COOL-R отговаря на тенденциите за устойчиво строителство, като осигурява решения за намаляване потреблението на енергия и подобряване на качеството на живота в урбанизирани райони.

Индивидуални ползи:
– Подобряване топлинния комфорт в сградите;
– Намаляване на разходите, свързани с климатизация;
– Трайна топлоизолация на покривите;
– Удължен експлоатационен срок на покривите;
– Устойчивост срещу ултравиолетови лъчи;
– Допълнителни точки за LEED сертификация;
– По-добър вид на сградите;
– Защита от птици.

Социални ползи:
– Противодействие на явлението градски топлинни острови в урбанизирани райони;
– Елиминиране на проблема с електрозахранването при пиково търсене на електроенергия;
– Подобряване на екологичното самосъзнание.

COOL-R

COOL-R намалява и свежда до минимум социалните проблеми, които се явяват следствие от слънчевата радиация.

Ефект върху околната среда:
– Понижено търсене на електроенергия;
– Намалени емисии на въглероден диоксид;
– Намаляване на парниковия ефект;
– Екологичен продукт без разтворители.

Технически аспект:
– SRI = 107 (Доклад на Tecnalia);
– Хидроизолационо покритие = 200kPa (Доклад на ITB);
– Експлоатационен срок на покритието = W2 (съгласно ETAG 005);
– Висока еластичност (300%);
– Висока еластичност при ниски температури (-35°C);
– Кратко време за изсъхване (2 ч);
– Ръчно или машинно нанасяне;
– COOL-R съответства на изискванията на стандарт Broof (t1);
– Лесно нанасяне и поддръжка;
– Екологичен продукт – без разтворители.

COOL-R

Примери за ползите от използването на COOL-R

Обекти без климатични инсталации

Тип покрив: наклонен покрив с наклон 12 градуса.
Покривно покритие: трапецовидна ламарина от поцинкована стомана (T25).
Площ на покрива: 3 600 m².

Установен е проблем, свързан с прегряването на във вътрешността на сградата на птицеферма, което оказва значително неблагоприятно влияние върху ефективността при отглеждане на птиците и е довело до загуби на птици.

За разрешаване на проблема покровът на обекта е покрит с COOL-R. За оценка на ефективността на продукта и ефекта му върху вътрешния топлинен комфорт, покритие е нанесено само върху една част от покрива.

Покритието е нанесено на частта от покрива, до естествената преграда, осигурена от вътрешна стена, за да се осигури възможност за проверка и наблюдение на температурата. Непрекъснатото наблюдение на температурата ни даде възможност да се потвърди ефективността на покритието и благоприятния му ефект върху топлинния комфорт в сградата.

Обект за отглеждане на животни – птицеферма

 

COOL-R

Мрежа вътрешни датчици бе поставена върху повърхността на покрива (1) и в горната част на подпокривното пространство (2). Тези гъсто разположени датчици ни позволиха да наблюдаваме температурата подробно и да покажем на практика ефекта от използването на покритието COOL-R върху топлинните условия в помещенията. Измерванията и анализа на резултатите се извършиха от Факултета по архитектура и инженеринг на околната среда в Политехнически университет, Лодз.

COOL-RCOOL-RCOOL-R

Ползи от нанасянето на COOL-R при обекти с климатични инсталации

Ефектите от нанасянето на COOL-R върху обекта са внимателно анализирани, чрез разчитане на данните, осигурени от посочените по-горе датчици. Ясно се вижда, че температурата в зоната, защитена с покритието от COOL-R е по-ниска и дневната амплитуда варира между 14 и 24°C. За сравнение, през същия период, температурата в зоната, която не е защитена с COOL-R се повишава до 46°C. Това рязко покачване на температурата представлява значителна заплаха за ефективността на отглеждането и може да доведе до загуба на животни.

Нанасянето на хидроизолационното покритие COOL-R с висока отражателна способност води до ефективно и бързо намаляване на подпокривната температура в птицевъдната ферма. Това, от своя страна, допринася за подобряване на топлинния комфорт в цялата сграда. Най-голямото предизвикателство за собствениците на птицеферми – прегряването на помещенията – е разрешено, благодарение на използването на нашия продукт. Сега, птицефермата може да работи при много по-безопасни условия. Допълнителна полза от нанасянето на COOL-R е образуването на хидроизолационния слой, който удължава експлоатационния срок на покрива с 10 години.

Обекти с климатични инсталации

Складови и производствени обекти

В следващото изследване са представени годишните икономии, постигнати, благодарение на използването на COOL-R в складов и производствен обект с климатична система. Основата за изчислението е топлинния баланс на отделна сграда.

COOL-R

Показани са температурите, измерени през м. юли 2015 г. в Букурещ, от 9:00 до 21 ч.

Място: Букурещ, Румъния
Площ на покрива: 20 000m²

Покривното покритие се състои от два слоя битумна мембрана, полистирен с дебелина 15 cm и армиран бетон.
Стойността за „U” е 0,27 W/m²K.
Цена за 1 kWh: 0,13 евро.

Битумна мембрана
& полистирен
Структура на покрива U, W/m²K
от два слоя битумна мембрана
полистирен с дебелина 15 cm
армиран бетон
0,27

COOL-R

Ползи от използването на COOL-R за обекти без климатизация

Икономиите на експлоатационни разходи за климатичните устройства са свързани с топлинния баланс на дадена сграда. Повече топлина вътре в сградата, води до по-високи разходи за климатизация. Поради тази причина прилагането на COOL-R ни дава възможност значително да намалим температурата на въздуха под покрива, което, от своя страна, води до намаляване на топлинните печалби на сградите. На графиката е представена разликата в стойността на топлинните печалби преди и след прилагане покритие COOL-R върху покрива. Съществената разлика показва до каква степен намаления топлинен баланс влияе на намаляването на разходите и води до икономии на разходи за климатизация в размер на 49 910 Евро. Нанасянето на покритието COOL-R удължава и експлоатационния срок на покрива с 10 години, като гарантира пълна хидроизолация.

Стойността на икономиите, посочена в материала, е само примерна и се отнася единствено до сградите, представени тук, при прилагане на известни допускания. Определянето на стойността на икономиите за конкретна сграда, зависи от редица индивидуални параметри на сградата и от други фактори, които трябва да бъдат отчетени.

Още по темата:
Защо са необходими хладните покриви?

Практическо изследване на ползите от COOL-R технологията

За контакти и повече информация – COOL-R.

Може да харесате още...