Практическо изследване на ползите от COOL-R технологията

COOL-R

Това изледване има за цел да покаже спестяванията на финансови ресурси, в случай на използване на COOL-R технологията. Обследваните обекти са самостоятелни логистични сгради, намиращи се в България. Изследването предоставя предположение за калкулациите, свързани с външната температура през лято 2015г. в следните региони: София, Пловдив и Варна.

Методология на калкулациите – структура на сградата
Конфигурацията на топлинния баланс на сградата, в зависимост от нейната покривна структура и слънчевата радиация в дадения регион.

Площ на покрива 20 000 m²
Северна стена
Размер на стената:10,0×165,0
Размер на прозореца:4,5 x 3,0
Брой прозорци: 6
Южна стена
Размер на стената:10,0×165,0
Размер на прозореца:4,5 x 3,0
Брой прозорци: 6
Източна стена
Размер на стената:10,0×121,3
Размер на прозореца:4,5 x 3,0
Брой прозорци:11
Западна стена
Размер на стената:10,0×121,3
Размер на прозореца:4,5 x 3,0
Брой прозорци:11

 

COOL-R

Модели на покривната структура
Изчисленията са базирани на 3 модела покривни конструкции, които са най-често срещани в България, за да илюстрираме потенциалните спестявания на финансов ресурс след използване на COOL-R технологията, свързани с експлоатацията на климатичните системи.

COOL-R

Климатични данни
Глобална хоризонтална слънчева радиация и месечна температурна диаграма, България.

COOL-R

Илюстрирани са температурите, които са били през юли 2015 за всеки регион, от 9.00 ч. до 21.00 ч. На база на тези данни и имайки предвид различните типове на покривните конструкции, които могат да съществуват на сградите, е подготвен модел на топлинен баланс за гореспоменатите температури.

Топлинен баланс
Спестяванията на финансов ресурс от климатичните инсталации (АС) са свързани с топлинния баланс на сградата. По-високи топлинни печалби, по-високи разходи за охлаждане. Характеристиките на продукта COOL-R като висока рефлективност и топлинна емисионност намаляват топлинните печалби от покрива. Редукцията на топлинните печалби зависят от дизайна на покрива, също така от соларната радиация в района, където е ситуирана сградата.

COOL-R

Графиката представя калкулираната разлика в топлинната печалба, преди и след като COOL-R е положен на покрива (структура А). Потенциалното спестяване на 33 949 лв. е в резултат на позитивния ефект от редуцирания топлинен баланс в разходите за енергия на климатичните инсталации (АС).

COOL-R

Графиката представя калкулираната разлика в топлинната печалба, преди и след като COOL-R е положен на покрива (структура B). Потенциалното спестяване на 32 336 лв. е в резултат на позитивния ефект от редуцирания топлинен баланс в разходите за енергия на климатичните инсталации (АС).

COOL-R

Графиката представя калкулираната разлика в топлинната печалба, преди и след като COOL-R е положен на покрива (структура C). Потенциалното спестяване на 35 590 лв. е в резултат на позитивния ефект от редуцирания топлинен баланс в разходите за енергия на климатичните инсталации (АС).

Стойността на икономиите, посочена в материала, е само примерна и се отнася изключително до сградите, представени в настоящата статия, при прилагане на определени допускания. Определянето на стойността на икономиите за дадена сграда зависи от редица индивидуални параметри на сградата и от други фактори, които трябва да бъдат взети предвид.

Климатични данни
Глобална хоризонтална слънчева радиация и месечна температурна диаграма, България.

COOL-R

Илюстрирани са температурите, които са били през юли 2015 за всеки регион, от 9.00 ч. до 21.00 ч. На база на тези данни и имайки предвид различните типове на покривните конструкции, които могат да съществуват на сградите, е подготвен модел на топлинен баланс за гореспоменатите температури.

Топлинен баланс
Спестяванията на финансов ресурс от климатичните инсталации (АС) са свързани с топлинния баланс на сградата. По-високи топлинни печалби, по-високи разходи за охлаждане. Характеристиките на продукта COOL-R като висока рефлективност и топлинна емисионност намаляват топлинните печалби от покрива към по-ниско. Редукцията на топлинните печалби зависят от дизайна на покрива, също така от соларната радиация в района, където е ситуирана сградата.

COOL-R

Графиката представя калкулираната разлика в топлинната печалба, преди и след като COOL-R е положен на покрива (структура А). Потенциалното спестяване на 27 419 лв. е в резултат на позитивния ефект от редуцирания топлинен баланс в разходите за енергия на климатичните инсталации (АС).

COOL-R

Графиката представя калкулираната разлика в топлинната печалба, преди и след като COOL-R е положен на покрива (структура B). Потенциалното спестяване на 25 610 лв. е в резултат на позитивния ефект от редуцирания топлинен баланс в разходите за енергия на климатичните инсталации (АС).

COOL-R

Графиката представя калкулираната разлика в топлинната печалба, преди и след като COOL-R е положен на покрива (структура C). Потенциалното спестяване на 28 911 лв. е в резултат на позитивния ефект от редуцирания топлинен баланс в разходите за енергия на климатичните инсталации (АС).

Стойността на икономиите, посочена в материала е само примерна, и се отнася изключително до сградите, представени в настоящата статия, при прилагане на определени допускания. Определянето на стойността на икономиите за дадена сграда зависи от редица индивидуални параметри на сградата и от други фактори, които трябва да бъдат взети предвид.

Климатични данни
Глобална хоризонтална слънчева радиация и месечна температурна диаграма, България.

COOL-R

Илюстрирани са температуратурите, които са били през юли 2015г. за всеки регион, от 9.00 ч. до 21.00 ч. На база на тези данни и имайки предвид различните типове на покривните конструкции, които могат да съществуват на сградите, е подготвен модел на топлинен баланс за гореспоменатите температури.

Топлинен баланс
Спестяванията на финансов ресурс от климатичните инсталации (АС) са свързани с топлинния баланс на сградата. По-високи топлинни печалби, по-високи разходи за охлаждане. Характеристиките на продукта COOL-R като висока рефлективност и топлинна емисионност намаляват топлинните печалби от покрива към по-ниско. Редукцията на топлинните печалби зависят от дизайна на покрива, също така от соларната радиация в района, където е ситуирана сградата.

COOL-R

Графиката представя калкулираната разлика в топлинната печалба, преди и след като COOL-R е положен на покрива (структура А). Потенциалното спестяване на 35 700 лв. е в резултат на позитивният ефект от редуцирания топлинен баланс в разходите за енергия на климатичните инсталации (АС).

COOL-R

Графиката представя калкулираната разлика в топлинната печалба, преди и след като COOL-R е положен на покрива (структура B). Потенциалното спестяване на 33 738 лв. е в резултат на позитивния ефект от редуцирания топлинен баланс в разходите за енергия на климатичните инсталации (АС).

COOL-R

Графиката представя калкулираната разлика в топлинната печалба, преди и след като COOL-R е положен на покрива (структура C). Потенциалното спестяване на 37 480 лв. е в резултат на позитивния ефект от редуцирания топлинен баланс в разходите за енергия на климатичните инсталации (АС).

Стойността на икономиите, посочена в материала е само примерна и се отнася изключително до сградите, представени в настоящата статия, при прилагане на определени допускания. Определянето на стойността на икономиите за дадена сграда зависи от редица индивидуални параметри на сградата и от други фактори, които трябва да бъдат взети предвид.

Още по темата:
Защо са необходими хладните покриви?

Хидроизолационно покривно покритие с висока отражателна способност.

За контакти и повече информация – COOL-R.

Вижте също...