Защо са необходими хладните покриви?

Един от основните ефекти от слънчевото греене е загряването на повърхности, които са изложени на него. За конструктивния елемент, за който става дума тук – покрива – тези ефекти могат да бъдат положителни и да се ползват ефективно от соларни и фотоволтаични панели.

За съжаление, по-често се налага справяне с отрицателните ефекти от слънчевите лъчи и по-специално, тези, произтичащи от излагането на инфрачервена радиация, която причинява загряване на конструкцията на сградата.

Друг отрицателен ефект от ултравиолетовата радиация и прегряването на покрива е стареенето на покривните покрития. Практически трайността на всеки вид покривно покритие в едрогабаритни сгради се установява от устойчивостта му на слънчева радиация, като максималният експлоатационен срок е до 10-15 години.

COOL-R

COOL-R е хидроизолационно покривно покритие с висока отразителна способност, което елиминира или свежда до минимум основните проблеми, следствие от слънчевата радиация.

Къде е необходимо да се използва хладен покрив?

Проблемите, свързани с прегретите покриви, засягат най-вече хора, които управляват и администрират едрогабаритни производствени, складови или животновъдски обекти и съоръжения. Запазването на стабилна температура е от основно значение за тези обекти и съоръжения и може да се постигне чрез използване на охладителни устройства и механични вентилационни системи. Основните видове подобни обекти са следните:

Сгради без климатични инсталации

Производствени обекти и складове
Без климатизация, когато технологичните процеси се осъществяват от голям брой служители.

COOL-R

Обекти и съоръжения за отглеждане на добитък, свине, овце и птици
Благодарение на Хладните покриви в този тип сгради, ефективността на отглеждането на животните е по-висока, като се избягват и загубите на добитък. Например, няма загуба на наличност в следствие на високите температури. Осигурява се възможност за поддържане на подходящи условия, без използване на допълнително оборудване.

Сгради с климатични инсталации

Големи супермаркети

COOL-R

Складове, при които трябва да се спазва т.н. “строг температурен стандарт” – където лекарства, цветя и др. трябва да се съхраняват при подходяща температура.

Хладилни складове за съхранение на храни, месо, риба

Сгради с климатични инсталации

Складове за плодове и зеленчуци

COOL-R

Производствени обекти
Където поддържането на стабилна температура е от съществено значение за технологичните процеси.

Всички посочени обекти изискват стабилна температура, което води до разход на големи количества електроенергия през по-голяма част от годината. Неподдържането на стабилна температура при недостатъчно електрозахранване, понижена ефективност на охладителните генератори или повишена температура на покрива, може да доведе до загуба на съхраняваните продукти.

Традиционни методи за намаляване на температурата на закрито

Съществуват множество начини за поддържане на стабилна температура на закрито. Използването им обаче има своите ограничения, свързани с предназначението на дадения обект.

Например в много сгради е невъзможно да се инсталира климатична инсталация, поради:
– технологични изисквания;
– финансовите разходи.

Климатизацията не се използва в складови помещения и животновъдни обекти, поради нуждата от осигуряване на безопасност. Подходящата температура се поддържа посредством вентилационни системи и пръскачки за вода в сградите. За съжаление, тези методи не са много ефективни, особено в много горещи дни.

COOL-R

Най-често използвания начин за понижаване на температурата в помещението е климатизацията.

Използването на климатични инсталации в сгради със “строг температурен режим” често се явява недостатъчно за поддържане на желаната температура, дори и при правилна топлоизолация на покрива. Климатичните системи не са проектирани да се справят с все по-честите свръх високи температури, така че собствениците или администраторите на сградите не успяват да изпълнят температурните изисквания, което води до много тежки финансови неустойки.

COOL-R

Рискове и проблеми, предизвикани от прегретите помещения

Всеки производствен обект, склад, търговски или спортен център трябва да осигурява топлинен комфорт на своите потребители. Има много места, като: сървърни помещения, складове за фармацевтични продукти, операционни зали, където допустимите отклонения в температурата са доста малки и лесно могат да бъдат превишени, което води до сериозни последствия, най-често свързани с разходи.

Топлинен дискомфорт и ниска производителност на труда в сгради без климатизация

В производствени обекти, хипермаркети, животновъдски обекти
Потребителите на помещения без климатизация, намиращи се непосредствено под покрива, често чувстват дискомфорт и слабост по време на особено горещи дни и производителността на труда им спада. Освен това производствените обекти или складове без климатизация трябва да правят почивки за служителите, което води до финансови загуби за съответния обект. Животновъдските обекти и съоръжения са още по-чувствителни към високите температури, което може да доведе до понижена ефективност и дори до загуба на добитък.

Проблемът с електрозахранването и разходите за климатизация

За хипермаркети, производствени обекти и складове
Високото излагане на слънчева светлина и прегрените покриви, които отдават топлина в помещенията под тях, водят до претоварване на климатичните устройства, повишено потребление на електроенергия и в края на краищата – до значително увеличение на разходите за охлаждане – достигащи до няколкостотин хиляди евро годишно. Възможните прекъсвания в електрозахранването по време на периодите на пиково търсене се превръщат в критични проблеми за собствениците на подобни обекти.

Понижена ефективност на охлаждащите системи

Този проблем засяга хипермаркети, производствени обекти, хладилни складове
Много устройства, като хладилните помещения и складове, които се използват за поддържане на ниска температура, разчитат на охладителни вещества, които се охлаждат в генератори, разположени вътре в самите обекти. Тъй като те заемат голямо пространство, обикновено биват разполагани върху сградите. Прегретите покриви намаляват значително ефективността на тези устройства, което води до загуби за собствениците на склада или магазина, както и за фирмите, произвеждащи охладителните устройства, тъй като – особено през горещите лета – те трябва да добавят допълнителни устройства към вече съществуващите, за да осигурят температурата, гарантирана в договорите с клиентите, за да избегнат критични проблеми за собствениците на подобни обекти.

Ползи от намаляване температурата на покрива

Посочените проблеми и рискове, произтичащи от прегретите покриви, показват, че прилагането на решение за намаляване на температурата на покрива, ще окаже благоприятно въздействие в най-различни икономически и социални сфери.

COOL-R

Подобряване на качеството на работата
Понижената температура на покрива означава и понижена температура в помещенията. Ако няма нужда от климатизация, служителите работят по-ефективно, а работодателите избягват периодите на прекъсване в рамките на производствения процес.

По-ниски експлоатационни разходи за климатизация и вентилация
Понижаването на стайната температура, благодарение на хладния покрив, означава намаляване обема на работа на климатичните системи, което води до понижени разходи за електроенергия. Освен това, така се удължава експлоатационния срок на климатичните устройства.

По-ниски капиталови разходи за климатичните инсталации
Понижената температура на въздуха намалява общия топлинен баланс на сградите. При сгради с климатични системи, планирани в проекта, проектантът може да вземе предвид ниския енергиен баланс и да проектира климатично устройство с по-ниска мощност, което съответно е и по-евтино. По-ниските капиталови разходи водят и до намаляване на диаметъра на вентилационните въздуховоди, което води до нужда от по-малки отвори в стените. Това, от своя страна, намалява височината на окачване на тавана и увеличава максимално наличното
вътрешно използваемо пространство

Повишена ефективност на охладителните агрегати, монтирани на покрива
По-ниските температури на покрива увеличават ефективността на охладителните агрегати. Това е рентабилно не само за собствениците на сгради, където се използват хладилни помещения и складове, но и за производителите и дистрибуторите на самите агрегати, които гарантират тяхната надеждност.

Повишена трайност на покривните покрития
Намаляването на температурата на покривните покрития, заедно с осигуряването на защита от ултравиолетови лъчи, помага за елиминиране на двата основни фактора, които предизвикват стареене на покривите, намалена трайност и течове.

Намаляване на емисиите на въглероден диоксид
Намалената експлоатация на климатични устройства води до намалено потребление на електроенергия, което, от своя страна, е благоприятно за околната среда, тъй като пониженото производство на електроенергия намалява замърсяването и емисиите на въглероден диоксид, причинени от изгарянето на въглища.

Още по темата:
Хидроизолационно покривно покритие с висока отражателна способност.

Практическо изследване на ползите от COOL-R технологията

За контакти и повече информация – COOL-R.

Вижте също...