pixel

HL вентилация на сградната канализация

Aspern

За въздуха и тръбите: Изкуството на тръбната вентилация в сградата. В санитарните технологии надеждното изхвърляне на отпадъчни води е от решаващо значение. В тази статия ще разгледаме по-подробно ролята на вдишването и издишването в системите за отпадъчни води съгласно съществуващите норми Ö-Norm. Научете как целенасоченото изравняване на вакуума и положителното налягане спомагат да се сведат до минимум нежеланите странични ефекти, като неприятна миризма и рискове за здравето.

Езерният град Aspern в североизточната част на Виена в момента е най-големият проект за жилищно строителство и градско развитие в Европа и се очаква да осигури жилищно пространство за повече от 25 000 души до 2030 г. За сравнение, Mistelbach в Долна Австрия има около 11000 жители. Създаването на жизнено пространство за толкова много хора в такова малко пространство води до много структурни предизвикателства. Снабдяването с питейна вода и най-вече отвеждането на отпадъчните води също играят важна роля в този проект

Средностатистическият австриец консумира около 130 литра прясна вода на ден в домакинството си.

В примера с Езерния град Aspern, това означава около 3 милиона литра отпадъчни води, които трябва да се изхвърлят всеки ден. За да се гарантира, че това количество вода може да се оттича правилно и без неприятни странични ефекти, е необходима сложна дренажна система. Често срещани проблеми, които възникват от лошо планиране или монтаж на канализационни тръби, са например миризми, шум (бълбукане в мивката) или недостатъчен капацитет за отводняването и свързаните с това последващи щети. В екстремни случаи лошата канализационна тръбна система може дори да представлява риск за здравето, например в случай на токсични газове, навлизащи в жилищното пространство.

Aspern

Важна при правилното полагане на канализационните тръби е вентилацията на тръбите за отпадъчни води (вентилация при вдишване и вентилация при издишване в канализационните тръби). Независимо дали става въпрос за еднофамилен дом или жилищен комплекс – правилната вентилация на канализационните тръби е абсолютна необходимост, за да се отводнява отпадната вода ефективно и правилно.

Aspern

Схема на вертикален канализационен клон и хоризонтални отклонения

Разликата между вдишване и издишване при канализационните тръби

Вдишването и издишването се осигуряват от вентилационни тръби, които свързват тръбите за отпадни води и атмосферата, за да осигурят необходимото изравняване на налягането. Тръбното вдишване и тръбното издишване често погрешно се използват като синоними един за друг. Това обаче са две различни теми, които носят и различни проблеми.

Темата налягане на каналните газове 

Издишването на тръбите за отпадни води служи за премахване на излишното налягане в тръбната система или за изпускане на това излишно налягане. Свръхналягането в канализационната система се причинява от една страна от нежеланите газове в канализационната система. От друга страна обаче, то се причинява и при промяна на посоката на тръбите, при което потокът в зоната на отклонение се преобразува от скоростта на флуида в енергия на налягането, създавайки допълнителна въздушна компресия, която се стреми да избяга нагоре. Повишеното свръхналягане в тръбната система води до нежелани явления в канализационните системи. Свръхналягането може да бъде толкова силно, че водата да не се оттича (свръхналягането в системата действа като въздушна възглавница, която предотвратява оттичането на водата) или да има смущаващ шум „бълбукан“ или“клокочене например в мивки) или че каналните газове попадат в жилищното пространство (газът се „избутва“ през водната бариера на сифона заради свръхналягане). Поради това проблемите, причинени от липсваща/неправилна вентилация, са многобройни и варират от затруднено оттичане, поради липса на отточен капацитет до неприятни миризми и увреждане на здравето, причинени от каналните газове.

Темата вакуум на каналните газове

Вдишването в тръбите за отпадни води се появява, за да се предотврати отрицателното налягане в тръбната система. Представете си, че искате бързо да изпразните пълна бутилка през малък отвор. Веднага щом обърнете бутилката, тя започва да се изпразва, но бавно и неравномерно с бълбукащи шумове. Ако сега пробиете отвор за въздух на дъното на бутилката, ще видите, че изпразването  е много по-бързо и по-равномерно. Причината за това е, че е необходим въздух в бутилката, за да се предотврати отрицателното налягане, което е отговорно за бълбукането. Отрицателното налягане, причинено от оттичането на отпадъчните води в канализационната система в сградата, също трябва да бъде предотвратено. Твърде високият вакуум в системата води до вакуумиране на сифоните в канализационната система. Последствието от това е нахлуване на неприятни миризми или дори увреждане на здравето, дължащо се на каналните газове, които сега могат да се появят в жилищното пространство. Ето защо вентилацията на канализационната система също е важна необходимост.

Вертикален канализационен клон (ВКК) и хоризонтално отклонение 

Вдишването или издишването на канализационните тръби е възможно в различни точки на канализационната система. По принцип се прави разлика между основната вентилация на ВКК (над покрива) и вдишване при хоризонталните тръби (директно водещи до отточните точки или консуматорите).

Вертикална тръба над покрива

Всички вертикални тръби за отпадна или дъждовна вода се наричат водосточни тръби. Съгласно Ö-Norm B 2501, всяка вертикална тръба трябва да се извежда открито навън през покрива за вентилация. Важно е вертикалните тръби да се полагат, доколкото е възможно, без деформации и с постоянно напречно сечение, в противен случай вентилационните мощности се нарушават. Краят на водосточната тръба може да бъде проектиран по различен начин в зависимост от вида на покрива. Примери за това биха били например функционални керемиди за скатни покриви или вентилационни отвори за плоски покриви.

Водосточната тръба над покрива изпълнява както предназначението на вдишване, така и издишване, но е от съществено значение за вентилация на канализацията. За разлика от вдишването, издишването не може да се освободи директно в точките на свързване, но винаги трябва да се вентилира навън, в противен случай канализационните газове ще влязат в жилищното пространство.

Често се твърди, че издишването през покрива е сложно и изисква допълнителни материали и време, както и че е свързано с топлинни загуби, които възникват при преминаване в топлоизолацията на сградата. Тези аргументи не трябва да се използват като причина за отвеждане на каналните газове през покрива, тъй като топлинните загуби могат да бъдат предотвратени, ако се използва достатъчна топлоизолация за водосточната тръба. Преходът на водосточната тръба през покрива е от съществено значение за функционалността на канализационната система и не трябва да се заобикаля като тема.

Научете повече>>>

За повече информация – HL.

Може да харесате още...