pixel

Иновативна концепцията за жилищната архитектура с поглед в бъдещето

Бъдещето на градовете ни вълнува всички в условията на осезаемо бързата промяна на климата, а проектът „Живот на ръба“ предвижда бъдещите градове да представляват „разтегнати“ общности, вдълбани като дърворезба в крайбрежните скали в целия свят. Вместо да се добавя земя за съществуващите градски райони, авторите на тази идея предлагат да се използва бреговата ивица със съществуващите скали, за да се изграждат бъдещите градски формации.

Проектът спечели първа награда на тазгодишния международен конкурс „d3 – къщите на бъдещето“. В него дизайнерите проучват и преосмислят концепцията за жилищната архитектура с поглед в бъдещето.

Заданието за конкурса бе свързано с намирането на решения, които да съчетават устойчивост, ефективност и социално взаимодействие. Участниците приканени да преосмислят изцяло стратегиите за жилищните пространства. Печелившият проект „Живот на ръба“ предлага алтернативни места за бъдещите градски общности.

Съществуващите градове се разширяват чрез бавно поглъщане на околните терени земя. В глобален план нарастващата гъстота на населението се превръща в голям проблем. Ето защо дизайнерите на „Живот на ръба“ са решили да разгледат неочаквани места, където биха могли да се формират бъдещите градове. Техният анализ показва, че скалите представляват около 20% от повърхността на планетата. Вземайки тази цифра за отправна точка, те са формулирали прототипно решение, което стъпва на голяма мрежа от свързани помежду си, модулни жилища, вдълбани в отвесните скали. Въпреки, че подобно решение може да бъде проблематично за тези, които страдат от страх от височини, повечето обитатели биха се радвали на фантастични гледки.

greentech.bg

Може да харесате още...