Как да разберете за топлоефективността на изолационния материал?

При избора на изолационен материал, по отношение на топлинните му характеристики, трябва да обърнете внимание на два фактора: топлинно съпротивление (R) и топлопроводност (λ) на изолационния материал.

При топлоизолационната оценка на един материал е необходимо да се знае устойчивостта му на топлинен поток (m2.K/W). Колкото по-голяма е стойността на топлинното съпротивление R, толкова по-добър е изолационния материал.

Топлопроводност или ламбда (λ) е количество топлина W/m.K, която преминава в материала в даден момент. Колкото по-ниска е стойността на ламбдата (λ), толкова по-добра е изолацията на материала. Изолационните материали притежават топлопроводност под 0.060 W/mK.

Повече за изолационните материали на Изовер тук.

Вижте също...