pixel

Международен студентски конкурс „Multi Comfort“ 2020/2021

Multi Comfort

Регионалният финал на XVI-тия Международен студентски конкурс „Multi Comfort“ 2020/2021 се проведе в изцяло дигитална среда на 12 януари 2021 г.

Конкурсът се организира за първи път на международно ниво от Saint-Gobain Isover в България през 2005 година и през годините се развива, като най-големия световен форум за студентски проекти и вече достига до мащаб с хиляди участници. Целта на конкурса е да създава проекти базирани на принципите и концепцията на Saint-Gobain за Multi Comfort, устойчивото развитие и енергийната-ефективност: оптимална интериорна среда, осигуряваща необходимото ниво на свеж въздух, както и топлинен, визуален и акустичен комфорт.

В тазгодишното издание, студентските проекти бяха за преобразуване на пространството на пост-индустриалния обект на „Coignet Enterprise“ в Сен-Дени в зелена жилищна, учебна и развлекателна зона.

Multi Comfort

Журито на националния етап в състав Ян Махачек – СЕО Saint-Gobain България, арх. Жулиан Начев, aрх. Деница Княжевич – SGI, арх. Невена Данева – Иво Петров Архитекти и арх. Веселин Веселинов, разгледа всички проекти и зададе своите въпроси след всяка презентация.

Проекти класирали се за финал на националния етап

Проект 1: -co-M-unity-
Екип: Илиян Ангелов и Деница Делева – Второ място на конкурса

„Проектът се отличава с изключително задълбочен анализ над проблемите и нуждите на обществото в зададената локация, на база на което предлага смело и категорично градоустройствено решение. В него е наблегнато на осигуряване на комфорт и сигурност за обитателите, като същевременно е търсен и ефекта на „преживяване“ за посетителите и преминаващите транзитно през квартала.“ –  aрх. Деница Княжевич – SGI.

„Детайлно и  изчерпателно са разработени стратегии за: устойчива среда, термален и звуков комфорт, качество на интериорния въздух, визуален комфорт и пожарна безопасност. Към графичните материали на проекта е добавено и 3D видео.“ – арх. Веселин Веселинов

Проект 2: Dream park Saint-Denis.
Екип: Мира Вакрилова  Награда на публиката
Ръководител: проф. д-р арх. Боряна Генова

„Проектът се отличи с подробен анализ на съществуващата градоустройствена тъкан, ситуационно решение отделящо жилищния комплекс от съществуващата ж.п. линия посредством озеленена буферна зона, функционални и хармонични разпределения на различните типове жилищни сгради – изградени чрез използването на типология от 11 вида апартаментни единици с разнообразен характер, система за строителство на сградите посредством модули, екологична концепция за енергийна-ефективност и „устойчива“ архитектура, обемно – пространствени архитектурни решения с характерен и спокоен екстериорен образ, включително и запомнящи се цветови решения.“ – арх. Веселин Веселинов

Multi Comfort

Проект 3: Green habitat
Екип: Габриела Балджиева и Елвира Петрова
Ръководител: доц. д-р арх. Милена Нанова

„В проекта е заложен изключително задълбочен анализ на особеностите на терена и географските предпоставки. Проследено е ослънчаването; обърнато внимание на ветровете и благоприятните гледки.

Проследена е съществуващата градска инфраструктура, спрямо която е изградена и вътрешната комуникация в имота. Предвидено е и изграждането на допълнителна улица, свързваща две задънени към момента улици, което е предпоставка за облекчаване на трафика в района.“ – aрх. Деница Княжевич – SGI

Проект 4: Sense of Nature
Екип: Мария Тунева и Ивона Жекова
Ръководител: проф. д-р арх. Боряна Генова

„Следвана е общата визия за формообразуване на квартала, като идеята е представена с добре илюстрирани графики. Следвайки тези принципи обаче, с проекта е нарушена основната структура на сградата – културно наследство, с което нейната същност и стойност са обезличени.

Във функционално отношение, образователния център следва основните правила за проектиране на учебни заведения. Спазени са географските посоки при ориентиране на класните стаи и допълващите функции.“ – aрх. Деница Княжевич – SGI.

Проект 5:
Екип: Никола Колев и Енчо Енев – Първо място на конкурса
Ръководители: проф. д-р арх. Боряна Генова и доц. д-р арх. Евгения Димова – Александрова

Multi Comfort

„Формообразуването на квартала е продиктувано от идеята за интровертно „загърбване“ на външните неблагоприятни фактори и „отваряне“ на сградите към вътрешните богато озеленени пространства на квартала.

Алейната мрежа е изградена върху система от ключови точки и подходи, като следва спираловидно движение, насочващо към центъра на квартала.

Силно впечатление прави проявената мисъл за проследяване на визуалната перспектива и експонирането на историческите обекти в изграждането на обемното решение.

Проследено е и е представено с илюстративен материал формообразуването на сградите и тяхната взаимовръзка.

Подчертана е и ясна пешеходна връзка, покрита с пергола, която е свързващ елемент на ниво терен между жилищните сгради.“ – aрх. Деница Княжевич – SGI

„Проектът се отличи с комплексен архитектурен подход в разработката на конкурсната задача, богата типология на жилищните модули и визуални материали, разработени на високо ниво.

Ситуацията на проекта, изследвайки човешките потоци и връзките с озеленените площи, осигурява спираловидна непрекъсната пешеходна връзка между богатата палитра от разнообразни обществени функции и пространства – разположени на партерно ниво на новопроектираните жилищни и обществени сгради и заобиколени от паркова среда.

Проектът включва последователни обяснителни схеми за морфологията на динамичната обемна композиция, съставена от типови много-фамилни жилищни и обществени сгради, следващи формата на спираловидното ситуационно решение. Обемно-пространственото архитектурно решение се състои от 6 масивни жилищни сгради, свързани помежду си с пешеходни алеи, покрити от перголи. Сградите са на 6 етажа и са изградени от 8 типа модулни жилища, отговарящи на нуждите и функционалната програма, отредена спрямо всеки вид обитатели: ателиета и едностайни жилища, апартаменти за семейства без деца, с едно или две деца. Функционалната схема е коридорна и жилищата са ориентирани максимално на юг, изток и запад. Сградите са терасирани на юг и запад с ниска част в посока към центъра на ситуационната композиция.

Multi Comfort

Динамиката на фасадите е създадена от редуването на ажурни слънцезащитни елементи, тераси и остъклени повърхности – покрити и засенчени от конзолни балкони. Разработени са интериорни визуализации. Обществените пространства са разнообразни и включват различни функции. Училището и детската градина следват логиката при формообразуването на съществуващите сгради, обект на архитектурното културно-историческо наследство. Представени са технически схеми, архитектурни детайли, калкулации за енергийна ефективност и концепции за Мулти-Комфорт.

Графичният визуален „изказ” е на много високо ниво. Презентацията на проекта е категорична и с ясен изказ.” – арх. Веселин Веселинов.

Пълен запис на презентациите:

 

Видео от награждаване на победителите:

 

Международен етап 2021

Международният етап ще се проведе между 9-ти и 12-ти юни, 2021 год. в Париж, Франция, победителят в Националния финал ще представи България на Международния финал. На този етап събититето е присъствено в случай, че поради пандемията от COVID -19, това не може да се осъществи, същият ще бъде трансформиран в дигитален формат отново в периода: от 9 юни до 12 юни, 2021 год.

На миналогодишното издание на конкурса, проведено в Милано (Италия), участваха повече от 2200 студента от 199 университета. 60 екипа от 34 държава презентираха своите проекти пред жури, съставено от представители на община Милано, архитекти и експерти.

За групата Saint-Gobain

Saint-Gobain проектира, произвежда и дистрибутира материали и решения за строителството, автомобилната индустрия, здравеопазването и много други индустриални приложения. Разработени при непрекъснат иновационен процес, те са навсякъде около нас на местата в които живеем, работим и почиваме, като ни осигуряват комфорт и сигурност, като в същото време отговарят на предизвикателстата за устойчиво строителство и ефективно управление на ресурсите, целящи промяна в изменението на климата. Всичко това е резултат от целта на Saint-Gobain, “Making the world a better home“, която отговаря на общата амбиция на всички служители в Групата да действат всеки ден, за да направят света по-красиво и устойчиво място за живеене.

В световен мащаб, компанията е лидер в устойчивото строителство с € 42,6 милиарда продажби през 2019 г. Повече от 170 000 служители, разположени в 70 страни и ангажираност да постигне въглероден неутралитет до 2050 г.

Може да харесате още...

Izolacii.eu