Изолирайте вашия скатен покрив правилно

U-стойността

Хората се нуждаят от нещо повече от покрив над главите си

Неизолиран или лошо изолиран покрив е причина за до 35% от всички топлинни загуби. Добре изолираното покривно пространство води едновременно до спестяване на средства и значително подобрение на комфорта в сградата. В допълнение, това ще е вашият собствен принос за опазването на околната среда, чрез намаляване на електроенергията за отопление и климатизация.

Ниската U-стойност е от решаващо значение.

U-стойността е основния параметър, когато говорим за топлоизолация. Тя показва колко голямо е количеството топлина (в kWh), което преминава през повърхността на компонента. Колкото по-нисък е този коефициент на топлопреминаване, толкова по-добра е изолацията. Добрата U-стойност за покрив трябва да бъде около 0,20 kWh.

Предимства от изолирания покрив.
– приятни за обитаване тавански стаи през лятото и зимата;
– намалени разходите за отопление и вредните за климата емисии на CO2;
– ефективна звукоизолация;
– в случай на пожар, защита на покривната конструкция.

Премиум решение, както за реновиране, така и за нови скатни покриви.

U-стойността

Isover Super Profi са компресирани ролки от стъклена минерална вата. Произвеждат се от стопени в пещ минерални суровини, които в последствие се фиберизират чрез TEL процес, като се впръскват свързващи вещества и се добавят минерални масла за предпазване от прах и проникване на влага.

U-стойността

Основни предимства:
– при инсталацията може да бъде пробиван от окачвачите на системите за сухо строителство – това ще елиминира пространствата без изолация около тях, които представляват топлинни мостове;
– неограничена устойчивост във вертикално положение;
– лесна за сглобяване (монтаж), нетоксични;
– ниска устойчивост на водни изпарения;
– допринася за защита на околната среда (екологичен продукт);
– неустойчив на дървесни вредители, гризачи и насекоми;
– не съдържа химикали, некорозивен;
– лесна обработваемост – ватата може да бъде лесно разрязвана;
– за специална топлоизолация (ниска топлопроводимост) – продуктът е препоръчителен за сгради с ниска консумация на енергия;
– много добра звукоизолация (висок коефициент на абсорбция);
пожарна безопасност – пожароустойчив, негорим материал.

Технически характеристики:

Реакция на огън A1
Коефициент на топлопроводност (λ) λD 0.032
Относително съпротивление на въздушния поток AFr > 5
Дифузно съпротивление на водната пара μ MU 1

Isover Super Profi е с топлопроводимост λD=0.032 W/mK , която е подходяща за всички видове топлоизолация и звукоизолация, подложени ниско механично натоварване като:
– покриви и тавани;
– сглобяеми дървени къщи;
– преградни и вътрешни стени;
– метални халета.

U-стойността

Може да харесате още...