Комфортни и устойчиви сгради, създадени на принципите на Saint-Gobain Multi-Comfort

rigips

Продължение от част 3.

Качеството на въздуха в помещенията

Често не мислим за качеството на въздуха в сградите. А това е основен, дори ключов, момент при тяхното съвременно проектиране. Според принципите Multi Comfort въздухът на закрито се поддържа свеж и чист, а вредните замърсители са намалени до минимум.

Какво разбираме под качество на въздуха в помещенията?

Когато говорим за “свеж и чист въздух”, образите, които си представяме, често са свързани с природата: алпийски пейзаж, морски бриз, гора след дъжд. Възможно ли е да пренесем това усещане в сградите, в които работим и живеем?

Качеството на вътрешния въздух се определя от правилното количество осигурен чист въздух, според степента на обитание и вида дейност, който се извършва в помещението. То има три измерения:

Физиологичният аспект

Вдишваме и издишваме средно 12 000 литра въздух на ден. Способността ни да оценяваме качеството на този въздух като цяло включва две сетива: обоняние (мирис) и общоприетия химичен смисъл (способността да усещаме дразнители).

Физическият аспект

Влиянието на замърсителите на въздуха в помещението (като газове и пари) върху възприеманото качество на въздуха и здравето се определя от параметрите на околната среда в помещението, като например скоростта на вентилация, движението на въздуха, неговата температура и влажност, както и честотата и продължителността на времето, което прекарваме в помещението.

rigips

Социофизиологичният аспект

Няколко индустрии са отделили значителни ресурси за разбирането на това измерение. Повечето от усилията са насочени към замърсители и неприятни миризми, главно по отношение на въздействието им на работното място и в училище.

Източници на замърсяване в закрити помещения:
– външни източници (трафик и промишленост);
– дейности и продукти, свързани с обитателите на помещението  (тютюнев дим, почистващи препарати, козметични продукти, принтери);
– довършителни работи и обзавеждане (шперплат, боя, мебели, подови / стенни покрития);
– компоненти на вентилационната система (филтри, канали, овлажнители).

Какви са вътрешните замърсители на въздуха?

Различните замърсители на закрито могат да бъдат класифицирани в две основни категории, по-известни като първични замърсители:
физико-химични замърсители – газове и пари (неорганични и органични) и прахови частици като въглероден диоксид, въглероден окис, ЛОС(летливи органични съединения), частици, влакна, озон и други;
– биологични замърсители – микробиологични частици (прах), плаващи във въздуха, които произхождат от вируси, бактерии, плесени, акари, насекоми, птици, бозайници и прашец. Те включват алергени, ендотоксини и мухъл (които могат да бъдат както алергенни, така и токсични).

Вторичните емисии се генерират от продуктите, присъстващи в сградата. Те могат да отделят вещества (частици и/или газове), които произхождат от самия продукт (първични емисии), които са причинени от контакт с други продукти или възникнали по време на употребата на продукта (вторични емисии).

Степента на излагане на хората на замърсители на въздуха в помещението се влияе от фактори като скоростта на вентилация в сградата, движението на въздуха, неговата  температурата и относителна влажност, дейностите, които се извършват в помещението, както и честотата и продължителността на излагане. Следователно първата стъпка за контрол на замърсяването на въздуха в помещенията е премахване на емисиите на първичните и вторичните замърсители при източника. Това може да се постигне, като се обърне внимание на съставките на материалите, внесени във всяко жизнено или работно пространство и, където е възможно, избор на по-здравословни алтернативи (естествени продукти без формалдехид).

Знаете ли ,че…?

Изследванията показват, че лошото качество на въздуха (и повишените температури) понижават работоспособността на офис служителите с до 10% по отношение на скоростта на въвеждане на текст.

rigips

Кои са факторите, допринасящи за оптималното качетво на въздуха в помещенията?

В миналото доброто качество на въздуха беше свързано с липсата на замърсители, които биха могли да повлияят на здравето на хората. Днес, при оценка на качеството на въздуха в помещението, се появяват и други параметри, които също са важни за комфорта и здравето на обитателите: липсата на лоши миризми, сетивни дразнения и задух, водещи до главоболие и умора.

Въздушният комфорт в помещенията се определя от:
– качество на въздуха на закрито;
– подаването на свеж въздух;
– липса на вътрешни замърсители;
– контрол на миризмите.

Това което е абсолютно сигурно е, че само при постоянно снабдяване с чист и свеж въздух (без замърсители и лоша миризма) ние сме по-продуктивни, по-щастливи и страдаме по-малко от здравословни проблеми. Независимо, че няма преки доказателства, че неприятните миризми са свързани с неблагоприятни последици за здравето, научните изследвания показват, че те могат да причинят разсейване на психиката и могат да имат отрицателно въздействие върху нивото на стреса. Най-добрият начин за подобряване на качеството на въздуха в помещенията е да се работи за намаляване на замърсяването от източника, като същевременно се подобрява вентилацията и пречистването на въздуха.

rigips

Как да проектираме помещения с комфортна въздушна среда?

Качеството на въздуха в помещенията е ключов елемент в процеса на проектиране и планиране на всяка нова сграда или проект за реновиране. Първата стъпка в контрола на замърсяването на въздуха в помещенията е премахване или минимизиране на емисиите на първичните и вторичните замърсители при източника.

Вентилация

Оптималният поток свеж въздух изисква определен брой циркулации на въздуха на час, в зависимост от размера на помещението, степента на запълване и вида дейност, която се извършва в него . Автоматизираните вентилационни системи са най-ефективни, но естествената вентилация, като отварянето на прозорци, премахва необходимостта от въздуховоди, както и елиминира първоначалните разходи за системата. Освен това липсата на текущи разходи и доказаните ползи за здравето го правят един от предпочитаните методи. Ръчната вентилация също така носи психологическите ползи. Разбира се, това зависи от околната среда на сградата. Хибридната вентилация набира все по-голяма популярност: естествена вентилация в благоприятните сезони и механична при по-екстремни метеорологични условия.

Пречистване на въздуха

Филтрирането на входящия и изходящия въздух помага за премахване на вредните прахови частици. Въздушните филтри обаче трябва да се поддържат, за да не позволят самата вентилационна система да стане източник на замърсяване, вместо решение.

Активни почистващи материали

Сградите Multi Comfort осигуряват изобилие от свеж въздух, като използват иновативни продукти за минимизиране на нивата на CO2 и ЛОС и създават по-здравословно място за хората да живеят, учат и работят. По-здравословните сгради оказват голямо влияние върху благосъстоянието и производителността.

Добрият дизайн, правилната вентилация (механична и естествена) и подходящите строителни материали са от съществено значение за увеличаване на количеството чист въздух в сградата и за намаляване на излагането ни на замърсители и миризми в закрити помещения.

Съвременните строителни материали са специално разработени за активно отстраняване вредните ЛОС (летливи органични съединения) от въздуха в помещенията.

rigips

Продукти и решения за оптимално качество на въздуха в помещенията

Saint-Gobain предлага няколко категории продукти, които имат пряко влияние върху качеството на въздуха в помещенията.

Продукти с най-ниска възможна емисионност, предназначени както за фасадите на сградите така и за топлозиолацията, преградните стени, предстенни обшивки, стенни и подови покрития, мембрани и високотехнологични прозорци и врати, осигуряващи превъзходна въздушна преграда.

Продукти, допринасящи за по-добрата работа на вентилационните системи, като:
Climaver – въздуховодна система, направена от пожаробезопасни и твърди плочи минерална вата, каширана от двете страни с армиран алуминий. Системата е по-ефикасна и по-икономична в сравнение с конвенционалните метални и тръбни въздуховоди, и отговаря на всички изисквания за пожарна безопасност и звукоизолация.
Ultimate – решения за пожароустойчиви въздуховоди.

Продукти за пречистване на въздуха в помещението чрез пречистване на някои (ЛОС) летливи органични съединения като формалдехид.

Безпрахови замазки и лепила, подобряващи комфорта на потребителя по време на монтажа.

Припомнете си и как сградите Multi-Comfort осигуряват подходящия тип и количество светлина в помещенията.

За повече информация – Rigips.

Може да харесате още...