Калциево-силикатни блокове за зидария Silka

silka

Как се произвеждат продуктите Silka?

Калциево-силикатните блокове за зидария Silka се произвеждат по модерна немска технология в заводите на Xella в много европейски страни. Суровините са традиционни: вар и пясък с високо съдържание на кварц (SiO2) в съотношение приблизително 1:12. Кариерите за добив обикновено са разположени в непосредствена близост до производствените инсталации.

silka

Варта и пясъкът се съхраняват в силози. Те се дозират прецизно на тегловен принцип и към тях се добавя точно определено количество вода. По време на разбъркването негасената вар хидратира, а влажността на сместа се контролира непрекъснато. Получената полутвърда маса се формова с напълно автоматични преси. След това суровите блокове се обработват с водна пара в специални автоклави при високо налягане и температура приблизително 200°C. В зависимост от вида на блоковете този процес продължава от 4 до 8 часа. Автоклавната обработка предизвиква взаимодействие между варта и силициевия двуокис, коeто свързва пясъчните частички една с друга. Така се създава здравата спойка между компонентите на калциево-силикатните блокове – вар, пясък и вода. След като се охладят, блоковете Silka са готови за използване, без да е необходимо да отлежават допълнително. По време на производствения процес в околната среда не се отделят вредни вещества.

Асортимент на блоковете

Silka 8DFrL (498x115x198) – за неносещи преградни стени

silkaБлок от категория I, съгласно БДС EN 771-2.
Блок от група 2, съгласно БДС EN 1996-1-1 (Еврокод 6, част 1-1).
Количество на блоковете в 1 м³ – 88 бр.
Разходна норма (без включена фира) – 10 бр./m².
Маса на 1 блок – 18 kg.
Челните страни на блока са профилирани със сглобка на длъб и зъб.
Блоковете са предназначени за защитена зидария.

Характеристики
Брутна плътност
в сухо състояние
Нормализирана
якост на натиск
Топлопроводимост
λ10, dry
Класификация по
огнеустойчивост
Шумоизолация
Rw
kg/m³ N/mm² W/(m·K) min dB
1410 – 1600
(Клас 1.6)
10.0
(Клас 10)
0.61 ЕI120 48*

*Стойността е определена в съответствие с „Das Baubuch“, Auflage 4 (Punkt 5.5.1, Tabelle 3), издател: Xella Deutschland GmbH, декември 2016 г. Тя се отнася за двустранно измазана зидария с обща маса на мазилката 20 кг/м².

Палетизация
Размери на
палета
Количество на блоковете Обем на
блоковете
Площ на
зидарията
Маса
mm бр./палет m³/палет m2/палет kg/палет
960х540х118 50 0.57 4.93** 900

**Площта на зидарията е изчислена по нетните размери на зидарското тяло, без да се добавя площта на хоризонталните и на вертикалните фуги.

Silka 8DFr (248x240x198) – за неносещи външни и преградни стени

silkaБлок от категория I, съгласно БДС EN 771-2.
Блок от група 2, съгласно БДС EN 1996-1-1 (Еврокод 6, част 1-1).
Количество на блоковете в 1 m³ – 85 бр.
Разходна норма (без включена фира) – 20 бр./m².
Маса на 1 блок – 16.5 kg.
Челните страни на блока са профилирани със сглобка на длъб и зъб.
Блоковете са предназначени за защитена зидария.

Характеристики
Брутна плътност
в сухо състояние
Нормализирана
якост на натиск
Топлопроводимост
λ10, dry
Класификация по
огнеустойчивост
Шумоизолация
Rw
kg/m³ N/mm² W/(m·K) min dB
1210 – 1400
(Клас 1.4)
10.0
(Клас 10)
0.46 ЕI240 55*

*Стойността е определена в съответствие с „Das Baubuch“, Auflage 4 (Punkt 5.5.1, Tabelle 3), издател: Xella Deutschland GmbH, декември 2016 г. Тя се отнася за двустранно измазана зидария с обща маса на мазилката 20 kg/m².

Палетизация
Размери на
палета
Количество на блоковете Обем на
блоковете
Площ на
зидарията
Маса
mm бр./палет m³/палет m²/палет kg/палет
960х540х118 60 0.71 2.95** 990

**Площта на зидарията е изчислена по нетните размери на зидарското тяло, без да се добавя площта на хоризонталните и на вертикалните фуги.

Silka 7DFr (248x200x198) – за неносещи външни и преградни стени

silkaБлок от категория I, съгласно БДС EN 771-2.
Блок от група 2, съгласно БДС EN 1996-1-1 (Еврокод 6, част 1-1).
Количество на блоковете в 1 m³ – 102 бр.
Разходна норма (без включена фира) – 20 бр./m².
Маса на 1 блок – 14 kg.
Челните страни на блока са профилирани със сглобка на длъб и зъб.
Блоковете са предназначени за защитена зидария.

Характеристики
Брутна плътност
в сухо състояние
Нормализирана
якост на натиск
Топлопроводимост

λ10, dry

Класификация по
огнеустойчивост
Шумоизолация
Rw
kg/m³ N/mm² W/(m·K) min dB
1210 – 1400
(Клас 1.4)
10.0
(Клас 10)
0.46 ЕI240 53*

*Стойността е определена в съответствие с „DAS BAUBUCH“, Auflage 4 (Punkt 5.5.1, Tabelle 3), издател: Xella Deutschland GmbH,* декември 2016 г. Тя се отнася за двустранно измазана зидария с обща маса на мазилката 20 kg/m².

Палетизация
Размери на
палета
Количество на блоковете Обем на
блоковете
Площ на
зидарията
Маса
mm бр./палет m³/палет m²/палет kg/палет
960х540х118 60 0.59 2.95** 840

**Площта на зидарията е изчислена по нетните размери на зидарското тяло, без да се добавя площта на хоризонталните и на вертикалните фуги.

Silka 7DFrP (248x200x198) – за носещи и неносещи външни и преградни стени

silkaБлок от категория I, съгласно БДС EN 771-2.
Блок от група 1, съгласно БДС EN 1996-1-1 (Еврокод 6, част 1-1).
Количество на блоковете в 1 m³ –102 бр.
Разходна норма (без включена фира) – 20 бр./m².
Маса на 1 блок – 18 kg.
Челните страни на блока са профилирани със сглобка на длъб и зъб.
Блоковете са предназначени за защитена зидария.

Характеристики
Брутна плътност
в сухо състояние
Нормализирана
якост на натиск
Топлопроводимост
λ10, dry
Класификация по
огнеустойчивост
Шумоизолация
Rw
kg/m³ N/mm² W/(m·K) min dB
1610 – 1800
(Клас 1.6)
15.0
(Клас 15)
0.81 ЕI240 / REI240 56 / 58*

*Първата стойност е определена в съответствие с „Das Baubuch”, Auflage 4 (Punkt 5.5.1, Tabelle 3), издател: Xella Deutschland GmbH, декември 2016 г. Тя се отнася за двустранно измазана зидария с обща маса на мазилката 20 kg/m². Втората стойност е получена при стандартни изпитания на зидария от блокове, чиито кухини (джобове за хващане и вертикални цилиндрични отвори) са запълнени с цименто-пясъчен разтвор.

Палетизация
Размери на
палета
Количество на блоковете Обем на
блоковете
Площ на
зидарията
Маса
mm бр./палет m³/палет m²/палет kg/палет
960х540х118 60 0.59 2.95** 1080

**Площта на зидарията е изчислена по нетните размери на зидарското тяло, без да се добавя площта на хоризонталните и на вертикалните фуги.

Silka 6DFr (248x175x198) – за неносещи преградни стени

silkaБлок от категория I, съгласно БДС EN 771-2.
Блок от група 2, съгласно БДС EN 1996-1-1 (Еврокод 6, част 1-1).
Количество на блоковете в 1 m³– 116 бр.
Разходна норма (без включена фира) – 20 бр./m².
Маса на 1 блок – 12 kg.
Челните страни на блока са профилирани със сглобка на длъб и зъб.
Блоковете са предназначени за защитена зидария.

Характеристики
Брутна плътност
в сухо състояние
Нормализирана
якост на натиск
Топлопроводимост
λ10, dry
Класификация по
огнеустойчивост
Шумоизолация
Rw
kg/m³ N/mm² W/(m·K) min dB
1210 – 1400
(Клас 1.4)
10.0
(Клас 10)
0.46 ЕI240 51*

*Стойността е определена в съответствие с „Das Baubuch“, Auflage 4 (Punkt 5.5.1, Tabelle 3), издател: Xella Deutschland GmbH, декември 2016 г. Тя се отнася за двустранно измазана зидария с обща маса на мазилката 20 kg/m².

Палетизация
Размери на
палета
Количество на блоковете Обем на
блоковете
Площ на
зидарията
Маса
mm бр./палет m³/палет m²/палет kg/палет
960х540х118 60 0.52 2.95** 720

Silka 6DFrP (248x175x198) – за носещи и неносещи преградни стени

silkaБлок от категория I, съгласно БДС EN 771-2.
Блок от група 1, съгласно БДС EN 1996-1-1 (Еврокод 6, част 1-1).
Количество на блоковете в 1 m³– 116 бр.
Разходна норма (без включена фира) – 20 бр./m².
Маса на 1 блок – 15.5 kg.
Челните страни на блока са профилирани със сглобка на длъб и зъб.
Блоковете са предназначени за защитена зидария.

Характеристики
Брутна плътност
в сухо състояние
Нормализирана
якост на натиск
Топлопроводимост
λ10, dry
Класификация по
огнеустойчивост
Шумоизолация
Rw
kg/m³ N/mm² W/(m·K) min dB
1610 – 1800
(Клас 1.8)
15.0
(Клас 15)
0.81 ЕI240 / REI240 55 / 56*

*Първата стойност е определена в съответствие с „Das Baubuch”, Auflage 4 (Punkt 5.5.1, Tabelle 3), издател: Xella Deutschland GmbH, декември 2016 г. Тя се отнася за двустранно измазана зидария с обща маса на мазилката 20 kg/m². Втората стойност е получена при стандартни изпитания на зидария от блокове, чиито кухини (джобове за хващане и вертикални цилиндрични отвори) са запълнени с цименто-пясъчен разтвор.

Палетизация
Размери на
палета
Количество на блоковете Обем на
блоковете
Площ на
зидарията
Маса
mm бр./палет m³/палет m²/палет kg/палет
960х540х118 60 0.52 2.95** 930

**Площта на зидарията е изчислена по нетните размери на зидарското тяло, без да се добавя площта на хоризонталните и на вертикалните фуги.

Silka 4DFr (248x115x198) – за неносещи преградни стени

silkaБлок от категория I, съгласно БДС EN 771-2.
Блок от група 2, съгласно БДС EN 1996-1-1 (Еврокод 6, част 1-1).
Количество на блоковете в 1 m³– 177 бр.
Разходна норма (без включена фира) – 20 бр./m².
Маса на 1 блок – 9 kg.
Челните страни на блока са профилирани със сглобка на длъб и зъб.
Блоковете са предназначени за защитена зидария.

Характеристики
Брутна плътност
в сухо състояние
Нормализирана
якост на натиск
Топлопроводимост
λ10, dry
Класификация по
огнеустойчивост
Шумоизолация
Rw
kg/m³ N/mm² W/(m·K) min dB
1410 – 1600
(Клас 1.6)
10.0
(Клас 10)
0.61 ЕI120 48*

*Стойността е определена в съответствие с „Das Baubuch“, Auflage 4 (Punkt 5.5.1, Tabelle 3), издател: Xella Deutschland GmbH, декември 2016 г. Тя се отнася за двустранно измазана зидария с обща маса на мазилката 20 kg/m².

Палетизация
Размери на
палета
Количество на блоковете Обем на
блоковете
Площ на
зидарията
Маса
mm бр./палет m³/палет m²/палет kg/палет
960х540х118 100 0.56 4.91** 900

**Площта на зидарията е изчислена по нетните размери на зидарското тяло, без да се добавя площта на хоризонталните и на вертикалните фуги.

Silka TFP (240х115х71) – за неносещи преградни стени, за носещи външни и преградни стени с дебелина 240 mm

silkaБлок от категория I, съгласно БДС EN 771-2.
Блок от група 1, съгласно БДС EN 1996-1-1 (Еврокод 6, част 1-1).
Количество на елементите в 1 m³– 510 бр.
Разходна норма (без включена фира) – 59 бр./m².
Маса на 1 блок – 3.5 kg.
Гладки челни страни.
Елементите са предназначени за защитена и незащитена зидария.

Характеристики
Брутна плътност
в сухо състояние
Нормализирана
якост на натиск
Топлопроводимост
λ10, dry
Класификация по
огнеустойчивост
Шумоизолация
Rw
kg/m³ N/mm² W/(m·K) min dB
1610 – 1800
(Клас 1.8)
20.0
(Клас 20)
0.81 EI120*** /
REI240****
49*

* Стойността е определена в съответствие с „Das Baubuch“, Auflage 4 (Punkt 5.5.1, Tabelle 3), издател: Xella Deutschland GmbH, декември 2016 г. Тя се отнася за двустранно измазана зидария с обща маса на мазилката 20 kg/m².
*** За неносещи преградни стени с дебелина 115 mm.
**** За носещи външни и преградни стени с дебелина 240 mm.

Палетизация
Размери на
палета
Количество на блоковете Обем на
блоковете
Площ на
зидарията
Маса
mm бр./палет m³/палет m²/палет kg/палет
960х540х118 280 0.55 4.77** 980

**Площта на зидарията е изчислена по нетните размери на зидарското тяло, без да се добавя площта на хоризонталните и на вертикалните фуги.

Запознайте се и със свойствата на калциево-силикатните блокове за зидария Silka.

За контакти и повече информация – Ксела България.