pixel

Компенсирани са 2004 жилищноспестовни влога

Националния компенсационен жилищен фонд е компенсилар 2004 жилищноспестовни влога през 2015 г. На местните комисии са преведени компенсации за 14 144 387.53 лв., като средната изплатена компенсация по влог е 7058.08 лв.

Съгласно Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, средствата във фонда се набират от ежегодно определяни субсидии от държавния бюджет, постъпления от дарения и помощи и 50% от постъпленията от продажба на жилищни и вилни имоти, отнети в полза на държавата със съдебен акт. „Средствата се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовни влогове чрез левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях, съобразно действащия левов индекс“, пише в дневното решение на Министерски съвет.

fakti.bg

Може да харесате още...