Ликата представя Hydro Monoelasto 100

Licata

Ликата представя Hydro Monoelasto 100-един от най-добрите хидроизолиращи продукти на българския пазар, отговарящ на високите изсквания на клиента за лесно полагане, висока  устойчивост във времето, безкомпромисно качество и не на последно място, разумна цена.

Хидроизолираща еднокомпонентна еластична циментова мембрана, специално препоръчана за хидроизолиране и защита на бетон, устойчива на УВ лъчи, сертифицирана съгласно UNI EN 1504-2 и UNI EN 14891

Hydro Monoelasto 100 e циментов еднокомпонентен водонепропусклив продукт, полимер-модифициран, на база хидравлични свързващи вещества с голяма якост, подбрани агрегати и специални добавки. Специално препоръчан за хидроизолиране и защита на бетон. Резултат от проучванията на лабораториите Licata SpA, Hydro Monoelasto 100 се характеризира с висока еластичност и здравина, сила на сцепление, повърхностна механична якост. С лекота за работа, продуктът може да бъде полаган както с маламашка (със зъб 3 мм), така и с валяк или четка, като напълно отговаря на всички изисквания за добра практика на строителната площадка.

Устойчивостта на УВ лъчи е допълнителната стойност, за постигането на която екипът за проучване и развитие на Licata SpA e посветил специални проучвания. Hydro Monoelasto 100 е сертифициран и се класифицира съгласно UNI EN 14891, като водонепропусклива циментова смес, устойчива на хлор и със способност за премостване на пукнатини при ниски температури (-20˚C), класифициран като CM02P, освен това отговаря на изискванията на UNI EN 1504-2 покритие (C) съгласно принципи PI, MC и IR.

Licata

Приложение

Hydro Monoelasto 100 е разработен така, че да осигури най-добра производителност в работи по хидроизолиране и защита на най-разпространените циментови основи, използвани в строителството.

Препоръчва се за хидроизолиране на:
– Покриви;
– Балкони;
– Тераси;
– Замазки, дори и стари, при условие, че са компактни и неразпрашени;

– Басейни, преди полагане на керамични покрития;
– Вани и резервоари;
– Хидроизолационни операции, като напоителни или отводнителни канали, диги и др.;

Corotop

– Бетонни панели или бетон, излят на строителната площадка;
– Газобетон;
– Бетонни основи от различен тип;
Hydro Monoelasto 100 отговаря на изискванията на UNI EN 1504-2 покритие (C), съгласно принципи PI, MC и IR и е напълно стабилен на УВ лъчи, затова се препоръчва също и за защита на бетон, както като крайно покритие, така и като междинен слой преди полагане на керамични настилки или декоративни облицовки.

Свойства
– Специално за хидроизолиране. Hydro Monoelasto 100 е сертифициран и класифициран съгласно UNI EN 14891, като водонепропусклива циментова смес, прилагана в течна форма, устойчива на хлор, със способност за премостване на пукнатини при ниски температури (-20˚C), затова класифицирана като CM02P.
– Специално за защита на бетон. Hydro Monoelasto 100 благодарение на специалната си формула, предотвратява проникването на атмосферния CO2, като по този начин предпазва намиращия се по-долу бетон от негативните последици от карбонизацията. Освен това отговаря на характеристиките, изисквани от UNI EN 1504-2 покритие (C) съгласно принципи PI, MC и IR.
– Устойчив на УВ лъчи. Устойчивостта на УВ лъчи е допълнителната стойност, за постигането на която екипът за проучване и развитие на Licata SpA e посветил задълбочени проучвания.

Лекота за работа. Използването на специални добавки и сферични кварцови инертни материали с постоянна гранулометрия максимум ˂300 микрона, придават на Hydro Monoelasto 100 голяма разливност.
– Голяма сила на сцепление. Hydro Monoelasto 100 е полимер-модифицирана смес. Стойностите за якост на опън, постигнати след поставяне в екстремни условия, като студ, топлина и агресивна химическа среда, са доказателство за надеждността на продукта във времето.
– Може да се ходи отгоре при полагане на следващ слой продукт. Хидравличните свързващи вещества с голяма производителност, подбраните инертни материали с постоянна гранулометрична крива, придават на продукта добра повърхностна механична здравина.

Начин на полагане

Licata

Подготовка на основата

Отстранете механично всяка ронеща се или лесно отлепяща се част. Почистете грижливо зоната, която ще обработвате, така че да е без прах, остатъци от повърхностна обработка, като: препарати, мазни субстанции, минерални или органични масла, смоли, следи от гипс или соли. Всички циментови замазки трябва да са с налични подходящи разширителни (дилатационни) фуги на всеки 9 m², както е предвидено от действащите норми.

Приготвяне на сместа

Необходими са 4,8–5,8 литра чиста вода (UNI EN 1008) за всяка торба от 20 кг (или 24-28% в тегловно съотношение). Изсипете продукта в чист съд, съдържащ около ¾ от необходимата вода за смесване, разбъркайте за около 3 минути с бъркалка на ниски обороти, като постепенно добавяте останалата вода до постигане на равномерна и без бучки смес. Избягвайте разделяне на опаковките с цел частични смесвания. Продуктът, съхраняван в отворени и частично използвани торби може повече да не отговаря на описаните техническите характеристики.

Полагане

Нанесете Hydro Monoelasto 100 с четка, валяк или маламашка в рамките на 60 минути след смесването. След като първата ръка от продукта развие всичките си свойства (около 24 часа в зависимост от климатичните условия), нанесете втора ръка Hydro Monoelasto 100. Дебелината на всеки слой Hydro Monoelasto 100 не трябва да надвишава 1,5 мм, крайната дебелина трябва да бъде в рамките между 3 до 4 мм. В случай на крайни климатични условия (силен вятър, пряко слънчево греене и т.н.) е добра практика да се предприемат подходящи предпазни мерки, за да се избегне евентуално твърде бързо изсъхване. Вграждането на армираща мрежа при защита на бетон и при хидроизолиране на фундаментни стени е препоръчително, но не необходимо. За отговорни случаи като твърде разнородни повърхности, с наличие на микропукнатини, зони, подложени на износване, основи, подложени на слягане или движения, и при полагане върху места на срещане на разнородни материли, е силно препоръчително, да се вгради между първата и втората ръка, един слой стъклофибърна мрежа LicataTherm 160 за подсилване и да се положи трета ръка от продукта.

Уверете се, че температурите на околната среда, на основата и на продукта по време на полагане са в границите между +5˚С и +35˚С.

Свойства на продукта

Външен вид сив прах
Гранулометрия <0,3 mm
Разход на суха част 1,1 кг/м² за всеки mm дебелина
Вода за смесване 24 – 28% в тегловно отношение към суха част
Време за работа при 20˚С ≈30 min.
Дебелина на слой за ръка ≤1,5 mm
Температура при полагане от 5 до 35˚С
Съхранение 12 м. на сухо и защитено място, в цели опаковки, (5 до 35˚С)
Опаковка чувал от 20 кг
Обемно тегло 1420 – 1500 kg/dm³
pH на сместа около 10

За повече информация – Ликата.

Вижте също...