pixel

Mapetherm със сертификат от Център за „Изпитване и Европейска Сертификация“

Mapetherm

Топлоизолационна система Mapetherm от Мапеи е сертифицирана от Център за „Изпитване и Европейска Сертификация“, чийто сертификат удостоверява, че системата е в съответствие с всички изисквания според БДС EN 13499:2004.

Ппредимства на системата Mapetherm

Характеристиките на сертифицираната топлоизолационна система MAPETHERM спомагат за спестяването на енергия и намаляване на разходите за отопление, повишаването на жизнения комфорт в обитаваните помещения, както и за лесното монтиране на системата.

Ефективност: наличието на външни изолационни панели намалява максимално загубата на топлинна енергия.

Икономичност: драстично намаляване на потреблението на енергия за отопление.

Mapetherm

Повишаване на жизнения комфорт: значително ограничаване на образуването на конденз, който води до появата на мухъл и плесен и може да бъде предпоставка за причиняването на алергии.

Екосъобразност: опазване на околната среда чрез намаляване на нуждата от производство на енергия за отопление, както и чрез ограничаване на отделяните емисии на въглероден двуокис в атмосферата, които се акумулират при процесите на горене. Същевременно отговаря на изискванията на най-новите законови разпоредби по отношение на енергийната ефективност.

Лесен монтаж: създадена, за да е лесна за полагане, както и удобна за последващи ремонтни дейности.

Може да харесате още...