Международен конкурс за студенти по архитектура Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща” 2018


На 30-ти октомври (понеделник) 2017 г., в София от 18:30 ч., в Център за култура и дебат „Червената къща” (ул. Любен Каравелов 15) официално ще беде открито 14-тото поредно издание на конкурса за студенти по архитектура Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща” 2018, на тема: “Създаване на жилищна среда в Дубай”.


Конкурса е посветен на студентите по архитектура, дизайн, урбанизъм и инженерни специалности, свързани със строителство на сгради от съответните университети, събитието има за цел по-добро разпространение на идеите на енергийната ефективност и различното измерение на комфорт: топлоизолация, звукоизолация, визуален комфорт, качеството на въздуха.

Задачата на 14-тото издание на Международен студентски конкурс ИЗОВЕР „Мулти-Комфортна Къща”, организиран съвместно от ИЗОВЕР, Община Дубай и Сдружение за недвижими имоти “Дубай”, е на тема: създаване на жилищна среда в рамките на мултикултурна зона “Културно селище Дубай”.

Участниците е необходимо да създадат „устойчива” архитектура, интегрирана в градското пространство и отговаряща на критериите на Сен-Гобен за Мулти-Комфорт, взимайки под внимание климатичния и регионалния културен контекст. Дизайнът се очаква да бъде иновативен посредством оригинален и творчески подход.

Архитектурният проект е необходимо да създаде нов жизнен импулс в развитието на градската тъкан и да се впише хармонично в средата, взимайки под внимание социалните и икономически аспекти.

Създаването на пространствени решения за заобикалящата градска среда е част от заданието и цели проектното архитектурно предложение да се впише хармонично в контекста.

Основната цел на задачата е чрез градивен подход да формира визията за бъдеща “устойчива” общност в гр. Дубай.

Конкурсът Мулти-Комфортна Къща се организира от 2005 г. насам за всички студенти от 1-ви до 6-ти курс включително, като участие могат да взимат както индивидуално, така и в екипи от до 2 членове.

Програмата на откриването включва:

1. Официално откриване: 14-та година на конкурса: развитие и предизвикателства. Победители в националния и международния етап на конкурса. България – победител в 12-тото издание.
2. Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща”: oсновни критерии.
3. Задание на конкурса: Архитектурен преглед на заданието за проектиране.
4. Регламент на конкурса: График, лекции, журиране, награден фонд, представяне и други.

Регистрационната форма за участие е отворена и достъпна от официалния международен сайт на конкурса, в който ще откриете допълнителна информация и помощни материали: www.isover-students.com.

Представянето ще бъде открито от инж. Димитър Пенев, управител на Сен-Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, направления Изовер и Ригипс. Откриването и конкурсът ще бъдат ръководени от г-н Дойчин Доцински – експерт „Мулти-Комфортна Къща”, организатор на национален конкурс за студенти Сен–Гобен „Мулти-Комфортна Къща” и арх. Веселин Веселинов: съорганизатор и консултант в националния конкурс и сертифициран дизайнер на пасивни сгради. По време на откриването думата ще получат и победителите в предишни издания на конкурса.

Относно конкурса за студенти ISOVER Мулти-Комфортна Къща

Конкурса за студенти Мулти-Комфортна Къща е ежегоден конкурс, посветен на студенти по архитектура и инженерни специалности, който се проведе за първи път на международно ниво в България през 2005 година.
Конкурсът е структуриран на два етапа: национален финал и online финал, последван от международен финал, където най-добрите проекти от всяка страна, организираща национален финал и на победителя от онлайн финала се съревновават.

Първи етап:
– Национален финал – Ще се проведе във всички държави, в които Сен-Гобен (Saint-Gobain) организира конкурса.

През 2017г. – 2018г. следните държави ще организират национални финали: Беларус, Белгия, България, Германия, Египет, Естония, Испания, Италия, Йордания, Казахстан, Киргизстан, Колумбия, Латвия, Ливан, Мексико, Обединени Арабски Емирства (ОАЕ), Обединено Кралство Великобритания, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Турция, Украйна, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Южна Африка (ЮАР).

– Победителите ще получат заслужени награди, чиито размер и брой ще бъдат определени от локалния организатор на конкурса във всяка държава.

– Победителите от всяка държава ще бъдат поканени да участват в международния финал

– Online финал – организира се за студенти от страни, в които няма да се провежда местен конкурс.

– Печелившите екипи от националните финали и печелившия отбор от online финала ще бъдат поканени да присъстват на международния финал.

Втори етап:
– Международният финал на конкурса ще се проведе в периода между 12. и 15. Май 2018 г. (включително) в Дубай, където ще участват печелившите отбори от националните финали и екипа на победителя от Online финала.
В продължение на три дни приблизително 60 отбора от над 20 страни ще представят своите идеи и проекти пред международно жури, съставено от експерти – чужди архитекти в областта на енергийната ефективност, представители на общинската администрация в Община Дубай, победител в предишно издание на студентския конкурс и експерти от Saint-Gobain.

През 2017 г., над 1800 студенти от повече от 200 университета се регистрираха в първия етап на 13-ия международен конкурс. На втория етап организиран в Мадрид, Испания присъстваха 35 националности, 54 отбора от 36 университета.

Допълнителна информация за конкурса и за Saint-Gobain ISOVER можете да намерите на:
www.isover.bg – национален уебсайт на Saint-Gobain ISOVER;
www.isover-students.com – международен уебсайт на Студентския конкурс Мулти-Комфортна къща;
www.isover-construction.com – база данни на архитектурни CAD детайли, брошури и филми;
www.isover.com – международен уебсайт на Saint-Gobain ISOVER.

За контакти: Дойчин Доцински, [email protected].

Вижте също...