Монтаж на битумни керемиди БАРДОЛИН

БАРДОЛИН са висококачествени битумни керемиди (шиндли), с армировка от усилен стъклен воал в четири форми и разнообразни цветове. Благодарение на своята гъвкавост, се прилагат при покриви със сложна форма — куполообразни, сводести, начупени, както и за фасадна облицовка. Монтират се върху плътна дъсчена обшивка, като се изисква минимален наклон на покрива 12° (≈ 22 %). Бардолин се транспортира лесно благодарение на малките размери на ивиците и тяхната лекота (1 м2 е с тегло до 11 кг). При рязане загубите на материал са минимални.

Монтажът допълнително се улеснява и от:
– заводски нанесено лепило на всяка ивица;
– прорези в горния край на ивиците — за вертикално подравняване;
– странични, взаимно напасващи се краища
– за хоризонтално подравняване.

За контакти и повече информация – Ондулин СМ.