Ново признание от CDP за усилията на Saint-Gobain срещу климатичните промени

Saint Gobain 1

И тази година Saint-Gobain бе включена в „А“ списъка на компаниите, полагащи грижи за опазването на климата. Класацията се реализира от CDP, глобална организация с нестопанска цел, която идентифицира компании, ангажирани в борбата срещу климатичните промени.

Saint-Gobain получава признанието за действията си за намаляване на емисиите на парникови газове през изминалата година, смекчаване на климатичните рискове и приноса си за развиване на нисковъглеродна икономика. Един от примерите за това е инсталирането на мощности в Индия и Италия, които генерират електрическа енергия, използвайки топлинните загуби от производствените процеси на компанията. Към края на 2018 г. Saint-Gobain е намалила емисиите си на въглероден диоксид с 12% спрямо 2010 г.

Climate_Change

Пиер-Андре де Шалендар, председател и главен изпълнителен директор на Saint-Gobain споделя: „Това признание подчертава ангажимента и ангажираността на групата за прозрачност по отношение на изменението на климата, както и вече положените усилия за намаляване на емисиите на CO2. То насърчава и амбициозния ангажимент, който поехме през 2019 г., а именно – да постигнем нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г., в съответствие със сценариите за глобално затопляне от +1,5 °C“.

Данните за околната среда, събрани от CDP от повече от 8400 компании и 900 градове и държави по света, превръщат платформата на организацията в един от най-богатите източници на информация в глобален мащаб за това какви действия предприемат компаниите и правителствата срещу изменението на климата. Пълен списък на компаниите, които тази година са включени в „А“ списъка на ангажираните с климатичните промени бизнеси може да бъде открит тук: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.

Climate_Change

CDP оценява компаниите и им присвоява категории от А до D въз основа на обхвата на разкриване, осведомеността и управлението на рисковете за околната среда, както и според оценката на нивото им на лидерство в областта на опазването на околната среда чрез добрите практики, които са въвели, като например поставянето на амбициозни и смислени цели.

Вижте също...