Ондулин – инвестицията, даваща сигурност, естетика и комфорт

Епохата, в която живеем – динамиката на ежедневието, връзката с историята, необходимостта от функционалност и комфорт в обитаваните помещения, екоизисквания и др. – правят покривните системи и всички дейности, свързани с тях истинско предизвикателство към участниците в строителния процес. Вече е често срещано явление в градската среда покривите да бъдат на различни нива, да съществува скатна и плоска част, в която да бъдат интегрирани тераси и „зелени“ площи.

В историята останаха времената, в които в строителните среди се разпространяваше крилатата фраза, че покривът трябва да е максимално опростен, за да бъде надежден. Какво имаме на практика сега: различни климатични условия в страната ни – от морски до високопланински климат, разнообразни типови сгради – от паметници на културата до съвременни бизнес сгради, от опростени статически схеми до схеми, подложени да динамични въздействия от автомобилно движение, производствени дейности и т.н. И като отчетем факта, че съвременния покрив има и нова функция, а именно да „приюти“ техническо оборудване (на мобилни оператори, ОВК и др.) задачата за решаването му не изглежда никак лесна.

Всъщност при влагане на качествени материали и подходящи системи, при спазването на съответното „ноу-хау“ и на нормативната база, при наличие на подготвени специалисти и при дефинирани взаимоотношения между участниците в строителния процес, изпълнението на тази наглед трудна задача се превръща в удоволствие за всички участници в процеса. И като краен резултат ползвателят получава един перфектен продукт – сигурен, дълготраен, с перфектна визия, лесен за поддръжка по време на експлоатация и гарантиращ комфорт при обитаването.

Именно в направление изграждане на надеждни покривни системи са насочени усилията на екипът на Ондулин СМ ООД. Много и разнородни са факторите, които трябва да са налице за да се осъществи това. Ние не ги степенуваме по важност, всеки един от тях е важен и значим. Нека се опитаме да ги обобщим:
Материалите за покривните системи – категорично компанията Ондулин не прави никакви компромиси в направление качеството на продуктите. Ние сме една от малкото фирми в бранша, която предлага цялостни решения за всякакъв тип покриви. Разполагаме с “ноу хау“ и продукти, които са съвместими с финишни покривни покрития на други производители, напр. при бетонови и традиционните керамични керемиди (вкл. “турски“) – системата „Ондулин под керемида“; при профилирани стоманени листове и сандвич панели – система Onduclair за естествено осветление.

Проектите – екипът на „Ондулин СМ“ е винаги близо до проектантите, съдействаме при разработването на проектните решения, предоставя актуално информация, както от нашия опит, така и от опита на колегите от другите страни. Също така организираме семинари и обучения. Пак с цел подобряване нивото на подготовка на кадрите сме инвестирали в провеждането на ежегодни учебни стажове със студентите от УАСГ, които са с продължителност 1 месец и по време, на които студентите освен със системите на Ондулин придобиват реална представа за цялостния процес.

Строителите: разполагаме с учебни центрове на територията на страната, в които обучаваме строителни групи и фирми за прилагането на нашите системи. Също така предлагаме и консултации при прилагане на нашите системи и на конкретния строителен обект.

Нормативната база: През един дълъг период от време липсваше нормативна база. Към настоящия момент почти приключи процеса на хармонизиране на международните стандарти. Изключително ползотворно въздействие в бранша оказва Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. Тази наредба е един от основните документите, който липсваше през годините. Тя е съставена от водещи специалисти в бранша и точно регламентира всички дейности, свързани със строителния процес. Още малко усилия трябва да се положат за да се популяризира и да се прилага масово.

Безспорен е фактът, че всички, имащи отношения към хидроизолационните работи имат интерес тази наредба да се спазва:
инвеститорите и ползвателите на сградите – те ще са сигурни, че получават надеждна, сигурна, дълготрайна сграда, с повишен комфорт в обитаемите помещения;

проектантите – без да е ограничен творческия им подход, те имат дефинирани базисните направления при съставянето на проектите;
строителите – субективният подход ще бъде сведен до минимум – проектът по част хидроизолация е задължителен, дефинирани са параметрите и изискванията за изпълнението на всяка строителна операция. Защитени са при възникнали спорове относно качеството на изпълнените от тях работи;

–  институциите, осъществяващи контрол – дефинирани са критериите, които да контролират;

търговците – параметрите на продуктите им, удовлетворявайки изискванията на наредбата са доказателство за тяхното качество и пригодност.

Ние от Ондулин СМ ООД сме убедени, че няма да е далеч времето, когато на пазара ще се предлагат само качествени материали и системи. Материали и системи, които ще отговарят на изискванията на нормативната база. Това е изключително необходимо за строителния бранш и нека всички участници в него да обединим усилията си това да стане факт час по-скоро.

За допълнителна информация www.onduline-bg.com

Вижте също...