„Ондулин под керемида” – система за нови покриви и ремонти

Покривите придават специфичен, неповторим облик на сградите, дори и на цели градове. Повече от две хиляди години керемидите са най-предпочитания и естетически най-привлекателения покривен материал. Керемидените покриви винаги са предизвиквали времето със своята дълговечност, а сега със системата  „Ондулин под керемида” те отправят предизвикателство към вечността.

Тази система е разработена в началото на 80-те години, за да отговори на изискванията за ремонта на стари архитектурни паметници, като запази автентичния им облик с традиционните керемиди, на възможно най-добрата цена. „Ондулин под керемида” е съчетание на естетика и традиция с надеждност и дълготрайност. През последните 20 – 25 години системата придобива огромна популярност основно в Турция, Италия, Испания, Португалия, Южна Франция – страни с традиция в използването на керемидите.

Ондулин под керемида” е цялостна система включваща: подкеремидени битумизирани листове (Изолин или Руфолин), куки и летви за закрепване на керемидите, запълнители за стрехи, гвоздеи, обшивки и др. Приложението е универсално, защото e разработена с всички детайли и е подходяща за всякакъв вид керемиди. Минималният наклон на приложение е ограничен на 18% (значително по-малък от този за керемидите), което предлага уникална възможност за разширяване обхвата на приложение на традиционните керемидени покриви.

Подкеремидените вълнообразни битумизирани листове Изолин и Руфолин притежават инновационни качества и революционна философия: верни на линията на ОНДУЛИН, те са лек продукт за превозване, лесен за обработка и монтаж.

Маркировка СЕ
Вълнообразните фибробитумни листове Изолин и Руфолин отговарят на изискванията на стандарт EN 14.964. Съответствието е гарантирано от производителя, чрез непрекъснат контрол и проверки на системата за производство.

Как системата “Ондулин под керемидa” подобрява работата на покривната конструкция?

Здравина
– геометрията на вълната гарантира сигурна и здрава опора:
Изолин > 2000 кг./ м² разпределен товар, а Ондулин Класик – 960 кг./ м²
– не е необходима плътна обшивка;
– При движение по покрива трябва да се стъпва върху летвите.

Водонепропускливост

– гарантирана защита от проникване на вода, при счупване или разместване на керемидите при тежки атмосферни условия и др.;
– компенсират се производствени дефекти и грешки при монтажа на керемидите.

Сигурност
– във ветровити зони или при стръмен наклон на покрива, закрепването на керемидите към летвите осигурява стабилност на цялата конструкция;
– повърхността на листовете е грапава и не позволява плъзгането на „турските” керемиди;
– при керемиди тип „турски” препоръчваме закрепването им със специални скоби;
– позволява използването на керемиди при значително по-малки наклони на ската;
– гарантирана защита от проникване на вода, дори и при компрометирани керемиди.

Вентилация
–    покривът трябва да „диша”- постоянният приток на въздух поддържа здрава и суха покривната конструкция и подобрява комфорта на обитаемите помещения. Вълнообразният профил позволява циркулация на въздуха под и над листа;
– през лятото няма наличие на топъл въздух в подпокривното пространство, който да води до повишаване на температурите в обитаемите помещения;
– през зимата няма наличие на въздух с температура по висока от температурата на околната среда, в резултат на което снегът се стопява равномерно и не се образуват снежни торби над стрехите;
– елиминиране на конденза. Топлият въздух, в който има водни пари се отвежда в атмосферата.

Конструкцията остава суха (дървената конструкция не гние и крепежните елементи не корозират), а керемидите имат по-дълъг живот;
– избягва се термошок на керемидите през лятото;
– постига се ефективността на работата на студения покрив, без оскъпяване на покривната конструкция.

Универсалност
– могат да се използват всички видове керемиди (нови или стари).

Икономичност
– намалени разходи за изпълнение и поддръжка на покрива;
– при ремонт не е необходимо да се купуват нови керемиди;
– намалена разходна норма при покрития с керемиди тип ”турски”;
– не са необходими “контра” летви;
– по-ниска стойност на системата “Ондулин под керемида” в сравнение с покривна система, реализирана с плътна обшивка (OSB, шпертплат), подпокривно фолио и съответните летви.

Предимствата на системата „Ондулин под керемида” са за всички участници в процеса

За архитектите:
– минималният наклон е 18%, т.е. по-малък от допустимия за керемиди;
– изправени и изчистени покривни линии;
– намаляване на собственото тегло на покривната конструкция;
– подобряване на вентилацията на покривната основа;
– подобряване на термоизолацията и звукоизолацията на покрива;
– защита чрез два устойчиви на атмосферни условия материали.

За строителите:

 При изгражане на  нов покрив
– по-лесна за изпълнение дървена конструкция;
– икономия на дървен материал – не е необходима плътна дървена обшивка;

– няма нужда от специални инструменти и висококвалифицирани работници;
– повишена производителност и икономия на труд – за ден един работник може да положи 40 м2 покривна площ;
– листовете се монтират лесно и осигуряват надеждна водозащита. Керемидите могат да се положат и по-късно;
– покривът може да бъде с по-малък наклон (мин. 18%) от стандартно допустимия за керемиди, като така се увеличава полезният обем на сградата.

При ремонт на стар покрив

– не е необходим основен ремонт на дървената конструкция;
– нужно е минимално количество нов дървен материал;
– не е необходимо закупуването на нови керемиди, а се използват старите – икономия на материали;
– не се разпокрива целия покрив – няма нужда от временна хидроизолация.;
– не е необходимо сваляне на керемидите от покрива – икономия на труд;
– подобрена топлоизолация – с „Ондулин под керемида” се намаляват енергийните разходи с 5%;
– подобрена звукоизолация – външният шум се намалява с 27%.

За инвеститора и крайния потребител:

– по-голяма сигурност на двойното покритие;
– икономия на дървен материал за конструкцията;
– отбягват се разрушенията по сградата причинени от повреда или счупване на керемидите;
– поради по-доброто сцепление и специалните аксесоари, керемидите не се разместват.
– по-добра термо – и звукоизолация – листовете имат коефициент на топлопроводимост λ= 0,084 – това спестява 4°С през лятото и през зимата;
– намалено количество турски керемиди – 5 керемиди по-малко на м2 ;
– не прониква прах в таванското пространство;
– керемидите се проветряват, което им осигурява по-дълъг живот.

За реставраторите:

– Запазва се автентичният външен вид на покрива – използват се старите керемиди, независимо от тяхното състояниe;
– повишена надеждност на покрива – една счупена керемида не означава безвъзвратно изгубени стенописи или други исторически ценности;
– по-малко разходи за ремонт на остарялата дървена конструкция;
– не се допуска разрушаване на мазилките по време на ремонта;
– намален риск от поява на конденз;
– не е необходимо изпразване на помещенията по време на ремонта.