Remmers! Компетентност. Сигурност. Иновативност.

От 2007 година на българския пазар е представено немското предприятие Remmers. Над 65 години Remmers е стабилно развиващо се фамилно предприятие, водещо в производството на продукти в областта на строителната химия и защитата на дърво, предприятие вярно на традициите и с поглед към бъдещето. В системи, определящи стандартите за технология и качество, се предлагат премиум-продукти и компетентен сервиз в полза на клиентите. В условията на силна конкуренция това е начинът да постигнеш успех. Такава е и целта при създаването на продуктовите групи в отделните области:
– Хидроизолация на строителни съоръжения;
– Ремонт и защита на бетон;
– Системи за епоксидни и полиуретанови подови покрития;
– Ремонт и защита и на фасади;
– Защита на дърво;
– Консервация, реставрация, поддръжка на паметници на културата, вкл. енергетично саниране при паметници.

Хидроизолациите заемат основна позиция в продуктовата гама, а Remmers e признат за най-добрия в тази област. Сухият сутерен и сухите стени са предпоставка за здравословен начин на живот, за трайно ползване и дългосрочно запазване стойността на сградите. Влагата в строителните материали и вредните соли в зидарията на стените, нанасят сериозни щети на строителната субстанция.

Kiesol 1K

За хидроизолация на строителни съоръжения при ново и старо строителство, бихме искали да представим два продукта в обща система – Kiesol 1K и Multi Baudicht 2K.

Първият компонент от системите с Kiesol е продуктът Kiesol 1K – еднокомпонентен, течен силикатизиращ концентрат за грундиране, заздравяване и хидрофобизиране на минерални основи. Като система на водна основа тя е безвредна за околната среда и е подходяща за жилищни помещения, плувни басейни, резервоари за питейна вода. Kiesol се използва също така и при стари постройки за създаване на хидробариера, чрез инжектиране срещу капилярно покачваща се влага. Силикатизирането с отделяне на силициев гел стеснява капилярите и отблъсква водата, но порите не се затварят напълно и системата остава дифузионно отворена.

Multi Baudicht 2K

Мulti Baudicht 2K е двукомпонентен хидроизолационен продукт от последно поколение All-In-One. Минерална хидроизолация, обединяваща свойствата за премостване на пукнатини на минералните хидроизолационни шламове и на модифицираните полимербитумни покрития. Съставът е полимерен свързвател, високореакционен прахообразен компонент, специални пълнители и добавки. Не съдържа битум и разтворители. Времето за полимеризация на продукта е 18 часа при температура +5ºС и относителна влажност на въздуха до 90%. Притежава висока еластичност и премоства пукнатини по основата с ширина над 2 мм. Има адхезия към разнородни основи – всички типове минерални основи, метал, дърво и битум. Полага се лесно с четка, шпакла или машинно. Мulti Baudicht 2K притежава висока якост и механична устойчивост, мразоустойчивост и устойчивост към въздействие на UV-лъчи. Това е подходяща хидроизолация за подземните части, както при нови, така и при стари строителни съоръжения в ремонт, които са в контакт със земната основа – фундаменти, тунели, резервоари, отвътре при сутерени, подземни колектори и др., еднакво ефективно функционираща хидроизолация при вертикални и хоризонтални повърхности, и при положителен и отрицателен воден напор. Мulti Baudicht 2K се прилага против напорна вода в система с Kiesol, без необходимост от армираща мрежа. Продуктът може да се ползва като хидроизолация под плочки, адхезионен мост към стари битумни изолации и като хидроизолация в областта на цокълната зона на сградите.

Мulti Baudicht 2K, All-In-One бе иновацията в областта на хидроизолациите на изложение BAU 2017, Мюнхен, отличена с наградата на BAKA (Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung e. V.).

Remmers

За контакти и повече информация – www.remmers.bg.

Автор инж. Весела Заманчева

Вижте също...