Rigips Blue Acoustic – нови плоскости за звукоизолация

Все по – често чуваме израза акустичен комфорт, но какво се разбира под това понятие?

Акустичен комфорт означава ниски нива на шум. Шумът не просто нарушават комфорта, а вреди на здравето. Когато шумът е много силен, той може да причини болка – прагът на болката при човек е 140 децибела, а шум с по-високи стойности може да доведе до увреждане на слуха. Продължителното пребиваване в шумна среда е един от най-често срещаните рискове за човешкото здраве в съвременното ежедневие. Звукоизолационните системи Rigips Blue Acoustic осигуряват контрол на шума в помещенията, като предотвратяват проникването му отвън или от съседните помещения.

В съвременното ежедневие, особено в градските райони, сме постоянно изложени на множество шумове. Най-добрият начин за осигуряване на акустичен комфорт е предварително акустично планиране на интериора и избор на преградни стени с подходящ индекс на звукоизолация, съобразени с функционалните предназначения на помещенията.

Определяне нивото на шум във всяко помещение
Всяка стая изисква определено ниво на звуков комфорт в зависимост от предназначението си. Помещенията в сградите условно се разделят на 3 зони – спокойна, тиха и шумна. Системите Rigips Blue Acoustic дават възможност за цялостно оформление на интериора по метода на сухото строителство и осигуряват по-високи стойности на звукоизолация на помещенията, в сравнение със стандартните системи от гипскартон.

Спокойна зона (спалня)
Спалнята трябва да бъде разположена в спокойната зона, тъй като шумът пречи на съня и почивката. Шумът не трябва да надвишава 20 dB.

Тиха зона (офис, детска стая)
Офисите трябва да се разполагат в тихата зона, където нивата на шум са сравнително ниски и не са дразнещи. В помещения от този тип проникващите шумове не бива да надвишават 35 dB.

Шумна зона (кухня, трапезария)
Примери за стаи от шумната зона са кухнята и трапезарията. В тези стаи нивото на проникващия шум може да достига 45 dB.

Rigips® Blue Acoustic

Намалява с 60% звуковия дискомфорт
Замяната на стандартните гипскартонени плоскости с новите плоскости Rigips® Blue Acoustic в една стандартна преградна стена от гипскартон с конструкция от профили UW/CW 75 увеличава нейните звукоизолационни качества с 4 dB.

Rigips® Blue Acoustic – преградни стени с оптимална звукоизолация
Преградните стени в различните типове сгради трябва да отговарят на определени изисквания по отношение на звукоизолацията, свързани с функционалното предназначение на помещенията. Освен това претегленият индекс на звукоизолация Rw на преградните стени в сградите трябва да покрива определени нормативни изисквания, определени в Наредба №4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум, чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството. Индексът на звукоизолация Rw на преградните стени Rigips® Blue Acoustic значително надвишава минималните нормативни изисквания за звукоизолация между помещенията. Дори и най-базовата преградна стена с еднослойна обшивка от Rigips® Blue Acoustic и Rigiprofil CW75 има индекс на звукоизолация 47 dB, което я прави отличен избор за преградни стени между жилищни помещения, за които минималната норма на звукоизолация е 40 dB.

Преградна стена с трислойна обшивка от Rigips® Blue Acoustic има индекс на звукоизолация 60 dB, което надвишава с 5 dB изискването за преградни стениq дори между най-шумните помещения в обществени сгради, каквито са например преградните стени между спортните зали и класните стаи в училищата. Минималните нива на звукоизолация между някои основни типове помещения в различните типове сгради, според наредба Наредба №4, са както следва:

В жилищните сгради:
– Преградни стени в жилища – 40 dB;
– Стени между жилища и стълбища, стени между жилища и помещения за обслужващи дейности и стени между жилищни и санитарно-хигиенни помещения – 53 dB;
– В хотели и заведения за социални грижи;
– Стени между спални помещения и между коридори и спални помещения – 47 dB.

В лечебни заведения:
– Стени между болнични стаи, коридори и болнични стаи, кабинети, коридори и кабинети, болнични стаи и обслужващи помещения – 47 dB.

В учебни и детски заведения:
– Стени между учебни стаи (кабинети) и между учебни стаи (кабинети) и коридори – 47 dB;
– Стени между учебни стаи (кабинети) и стълбища – 52 dB;
– Стени между учебни стаи (кабинети) и помещения с нива на шум над 75 dB (спортни зали, музикални кабинети, технически работилници и кабинети и др. п.) – 55 dB.

В сгради за обществено-обслужващи дейности:
– Стени между кабинети, заседателни зали и коридори, фоайета – 47 dB;
– Стени между работни помещения и коридори, фоайета, санитарнохигиенни и технически помещения – 42 dB.

Rigips Blue Acoustic – системи за акустичен комфорт

Blue Acoustic RF (DF) 12,5 mm
Звукоизолационни пожарозащитни плоскости

Плоскостите Blue Acoustic RF са отлично решение за преградни стени с високи звукоизолационни и пожарозащитни качества и малка дебелина.

Препоръчани области на приложение:
– преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в нови жилищни сгради;
– преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани при ремонт и преустройство на съществуващи жилищни сгради;
– преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в хотели, болници, учебни заведения;
– преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в обществени сгради с концентрация на хора и високи нива на шум, като търговски обекти, спортни зали и др.

Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2) 12,5 mm
Звукоизолационни пожарозащитни и влагоустойчиви плоскости

Плоскостите Blue Acoustic RFI имат същите звукоизолационни и пожарозащитни качества като Blue Acoustic RF, но са с повишена влагоустойчивост (тип H2), което ги прави подходящи за помещения с висока влажност, например бани.

Препоръчани области на приложение:
– преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в бани в нови жилищни сгради;
– преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани при ремонт и преустройство на бани съществуващи жилищни сгради;
– преградни стени, предстенни обшивки и окачени тавани в бани, кухни и санитарни помещения на хотели, болници, учебни заведения;
– санитарни помещения на обществени заведения и търговски сгради.

Окачени тавани Blue Acoustic
Окачените тавани таваните от гипскартон позволяват безпроблемно вграждане на скрито осветление, прокарване на всякакви комуникации в кухината над тавана, като например електрически исталации, въздуховоди и др. и по тази причина са често използвани при оформянето на интериора във всички видове сгради.

Таваните от гипскартон също така могат значително да подобрят акустичния комфорт в помещенията, осигурявайки ефективна звукоизолация.

Окачени тавани Rigips Blue Acoustic, монтирани върху единична носеща конструкция
Възможност за монтаж плътно носещия таван с незначително намаляване на височината на помещението (само 4 cm);
Позволява отвеждане на електрически кабели в кухината над гипскартона;
Подобрява звукоизолацията на съществуващия таван;
Позволява монтаж на вградени осветителни тела;
Възможнoст за изграждане на декоративни елементи.

Окачени тавани Rigips Blue Acoustic, монтирани върху двойна носеща конструкция
Възможност за монтаж на голямо разстояние от носещия таван;
Възможност за отвеждане на по-обемни комуникации в кухината над окачения таван, например въздуховоди;
Подобрява звукоизолацията на съществуващия таван;
Позволява монтаж на вградени осветителни тела;
Възможност за изграждане на декоративни елементи.

Rigips Blue Acoustic шахтови стени
Eдностранен монтаж, най-често използвани за пожарозащита на шахти, през които преминават сградни инсталации и съоръжения;
Висок коефициент на звукоизолация;
Възможност за изграждане на високи прегради до 6 метра;
Конструкция от стандартни стенни профили Rigiprofil CW/UW.

Rigips Blue Acoustic предстенни обшивки на CD профил и директни окачвачи
 Връзка с масивната стена за по-голяма стабилност;
По-малка дебелина в сравнение със свободно стоящите обшивки.

Rigips Blue Acoustic свободно стоящи предстенни обшивки
Независима от прилежащата стена;
Неограничено разстояние от масивната стена – възможност за поместване на сградни инсталации в кухината.

Rigips Blue Acoustic – препоръки за монтаж

Обработка на повърхностите

Боядисване
За равномерна покривност на боята след фугиране и шлайфане повърхностите трябва да се грундират с Rigips Rikombi-Grund;

Препоръчват се дисперсни бои на водна основа с добра паропропускливост;
Боядисването може да се извършва както с дисперсна машина, така и с валяк;
Не трябва да се използват варови и силикатни бои.

Полагане на декоративни покрития върху Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2)
Плоскостите Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2) са с повишена влагоустойчивост и пожароустойчивост (тип DFH2 по БДС EN 520) и са предназначени за мокри помещения и пожарозащита. Лепенето на плочки върху Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2) става по същия начин, както върху стандартните гипскартонени плоскости. Повишената плътност и стъклофибърна армировко на ядрото позволяват използването на по-тежки облицовъчни покрития, в сравнение с обичайно използваните при стандартен гипскартон.

√ Преградна стена Rigips Blue Acoustic с покритие от керамични плочки 330х330х7 mm

Конструкция Rigiprofil CW/UW с разстояние между CW профилиге 60 cm и двуслойна обшивка от Blue Acoustic 2.0 RFI. При невъзможност за двуслойна обшивка (например поради ограничено пространство) стената може да бъде изпълнена с еднослойна, но разстоянието между CW трябва да бъде намалено на 40 cm.

√ Преградна стена Rigips Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2) с покритие от керамични плочки 330х660х8 mm

Конструкция Rigiprofil CW/UW с разстояние между профилите 30 cm и двуслойна обшивка от Blue Acoustic 2.0 RFI (DFH2). Когато е предвидено покритие на повърхностите с керамични плочки, горният слой гипскартон не се фугира с фугопълнител, а директно се шпаклова с гъвкаво лепило за плочки. Повърхностите, пряко изложени на вода, например около мивки и душове, трябва да се намажат с водоустойчив грунд, преди лепенето на плочките. Ако гипскартонът е фугиран с фугопълнител, преди лепенето на плочките, се полага грунд Rikombi-Grund за равномерното им залепване по цялата повърхност.

Препоръки за гарантиране звукоизолационните показатели на системите Rigips Blue Acoustic
Задължително се полага Rigips уплътнителна самозалепваща лента по окрайчващите UD и UW профили.

– Кухините на преградните стени и окачените тавани трябва да бъдат плътно запълнени с указаната в детайла изолация от минерална вата;
– Да се спазват указаните в детайла разстояния между монтажните профили;
– Да се прекъсват всички акустични мостове при връзки на системите Rigips Blue Acoustic с прилежащите конструкции. Да се прекъсва обшивката в зоните на връзка между различните системи Rigips Blue Acoustic, съгласно приложените детайли;
– Връзката на преградни стени Rigips Blue Acoustic към масивни подове трябва да се изпълнява с прекъсване на подовата замазка в областта на връзката. Подовите покрития трябва да се полагат след монтажа на стената;
– Връзката на преградни стени Rigips Blue Acoustic към масивни тавани трябва да се изпълнява с прекъсване на замазката на тавана в областта на връзката. В случаите, когато е предвиден окачен таван, първо се монтират преградните стени;
– Всички фуги по обшивката трябва да бъдат плътно запълнени с фугопълнител Rigips;
– Да се избягват отвори и пробивания на обшивката. При необходимост трябва да се гарантира целостта на изолацията в областта на отвора;
– Електрическите кутии от двете страни на стената никога не се поставят една срещу друга, а трябава да се разминават с поне 400 mm и винаги трябва да има поне един CW профил помежду им.

Вижте също...