Röfix CalceClima – за благосъстоянието на Вашия дом

CalceClima

Повече енергия и радост в живота с CalceClima®

Добре изолираните врати, прозорци и стени допринасят значително за опазването на климата на нашата планета чрез пестенето на енергия. Факт е, че добрите изолационни показатели заедно с останалите фактори способстват за промените в климата в застроените от човека площи. Липсата на обмяна на кислород, променения начин на живот както и емисиите от мебелите и жилищния декор допринасят за “тежкия въздух” в жилищните ни помещения. Докато при по-старите сгради високата влажност може да доведе до поява на плесени, в модерните жилища сухия въздух в помещенията е честа причина за риск и влошаване на здравето.

„Тежък въздух – ние издишваме дневно до 1000 литра въглероден двуокис! – високата СО2-концентрация в помещениятa води до преумора и нарушаване на концентрацията“

Принципът на CalceClima®: Със силата на природата

CalceClima

Чрез високата си алкалност (pH->12) CalceClima®-продуктите действат бактерицидно и фунгицидно по естествен начин. Алергенните вещества или плесенни спори не намират

хранителна среда. Но не само това – Röfix CalceClima® отнема от въздуха замърсители като ЛОС (летливи органични съединения) или излишния въглероден двуокис и ги разгражда. Така стената покрита с CalceClima се грижи за здравословен и свеж вътрешен климат – това не може да осигури никоя модерна климатична инсталация.

„Лоши времена за бактерии, плесенни спори и замърсители на въздуха – Röfix CalceClima® наистина действа бактерицидно и фунгицидно и разгражда замърсителите.”

(T)-Пространствен климат за здравословен живот

Здравето и благосъстоянието са в нашите ръце, както и в нашите “четири стени”. Голяма част oт живота си човек преминава в затворени помещения. Още една причина, за да се погрижим за един оптимален и здравословен жилищен климат. Röfix CalceClima® създава здравословен вътрешен климат по напълно естествен начин. Обширни изследвания потвърждават отличната способност на eстествената вар да поддържа въздушната влажност и предпазва от вредни вещества. Принципът е лесен за разбиране: ”Климатична инсталация без ток”- т.е. естествената вар – поема излишъка от въздушна влага и съответно я отдава при необходимост. Идеални предпоставки за един (T)-пространствен климат с усещане за природа.

„Естествената вар поема излишната влажност на въздуха и при необходимост я отдава обратно.“

Предимствата на Röfix CalceClima® лежат във Вашите ръце:

– естествени суровини;
– здравословна жизнена среда;
– регулиращ влагата;
– бактерициден чрез естествената алкалност;
– намаляване на замърсителите;
– висока пожарна безопасност;
– за свободен от алергии живот;
– природно изпитана и сертифицирана система.

Може да харесате още...