Saint-Gobain изгражда устойчиво бъдеще, като разработва по-добри продукти и системи

Повече от 350 години Saint-Gobain създава иновации, с които да повиши благосъстоянието на хората чрез своите строителни продукти. Първоначално основана да произвежда естетично огледално стъкло за Луи XIV във Версайския дворец, през 2019 г. компанията се справя с много и различни предизвикателства: смекчаване на изменението на климата, осигуряване на устойчиво развитие и развитието на информационната революция са само част от тях.

Какво означава устойчивостта днес?

„Устойчивост“ е дума, която чуваме все по-често. Въпреки че в техническия свят има малко елементи, които са наистина устойчиви във всички аспекти (екологични, социални и финансови), водещите организации се учат от природата и използват технологии и данни, за да създадат по-устойчиво бъдеще. Към днешна дата популацията на хората е 9,5 милиарда души и въпросите, свързани промяна на начина ни на живот стават все по-важни. Поради тази причина компаниите, разработващи строителни материали, трябва да изиграят своята съществена роля за принос към по-устойчив свят.

Saint-Gobain участва в групата за технически консултации по материали и ресурси на USGBC  (MR TAG). USGBC внедри MR кредитите в LEED v4, за да се съсредоточи върху оптимизирането на продукта. Чрез участието си в MR TAG, Saint-Gobain помага тези кредити да бъдат още по-значими в LEED v4.1.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) или РЕЕП – Ръководство за енергийно и екологично проектиране

Оператор за сертифициране: Съветът за зелено строителство на САЩ (USGBC), нестопанска организация, основана през 1993 г.

Дата на създаване: 1998

(LEED) е американска програма за сертифициране на зелени сгради. За да бъдат LEED сертифицирани, строителните проекти трябва да отговарят на определени условия и да печелят точки за постигане на различни нива на сертифициране. Предпоставките и кредитите се различават за всяка рейтингова система в зависимост от типа сграда (офис, училище, дом…) и вида на проекта (нов, обновяване…).

Брой проекти: Към днешна дата над 79 000 проекта участват в LEED® в 160 държави и територии, обхващащи над 15 милиарда квадратни фута.

Различни версии на LEED:

saint

USGBC пусна новата версия v4 на сертификата LEED в края на 2013 г. Това е и единствената версия на пазара от юли 2015 г.

LEED Scorecard

LEED точките се присъждат по 110-точкова скала (все още е във версия BD + C), а кредитите се претеглят помежду си, за да отразят потенциалното им въздействие върху устойчивостта.

saint

Като организация, Saint-Gobain разглежда тези кредити като критични за гарантиране, че прозрачността на продукта се използва за създаване на смислена промяна. Документите, свързани с околната среда и нашето здраве (EPDs, HPDs, Declare и др.), предоставят начини на организациите да се запознаят с въздействието на продуктите, процесите, използвани за създаването им и свързаните с тях вериги за доставки. Това от своя страна помага да се оформи процеса на вземане на решения, така че компаниите да могат да избират продукти, които са по-добри за обитателите на различни тип сгради, както и за изградената среда.

Друг приоритет за Saint-Gobain е активното използване на данните за околната среда и здравето. Компанията е разработила процес на управление на продуктите, за да гарантира, че критичната информация за устойчивостта и здравето е включена в разработваните продукти и системи. Saint-Gobain е дала името “SCORE” на този процес (резултат за устойчиви решения).

На своята 350-годишнина Saint-Gobain официално откри централата си в Северна Америка, в която са представени повече от 60 от строителните материали на компанията. Седалището служи като „жива лаборатория“, където могат да се измерват въздействието на продуктите върху здравето и благосъстоянието на служителите.

Способността на Saint-Gobain да се развива и приспособява към променящите се условия на околната среда, позиционира компанията в бъдещето, подобрявайки комфорта на обитателите, като същевременно създава по-устойчива среда за бъдещите поколения.

Saint-Gobain решения за LEED V4

Version: BD+C (Building Design & Construction)

1. Предстенни и преградни стени
– Rigips – гипсови предстенни и преградни стени;
– Isover – изолационни решения;
– Ecophon – акустични тавани и стенни панели;
– Adfors – стенни покрития;
– Saint Gobain Glass – стъкла за преградни стени;
– Vetrotech – устойчиви на пожар и взлом стъкла.

2. Тавани
Rigips – гипсови тавани;
– Isover – изолационни решения;
– Ecophon – акустични тавани;
– Eurocoustic – акустични тавани.

3. Фасади
Rigips – фасадни решения;
– Isover – изолационни решения;
– Saint Gobain – стъклени фасади и прозорци;
– Vetrotech – устойчиви на пожар и взлом стъкла;
– SageGlass – електрохроматични стъкла.
Подови покрития
– Rigips – гипсови подове;
– Isover – изолационни решения;
– Vetrotech – устойчиви на пожар и взлом стъкла.
Основи
– Isover – изолационни решения.
Покриви
– Isover – изолационни решения.
ОВК
– Isover – изолационни решения.

saint

За контакт и повече информация – Saint-Gobain.

Вижте също...