pixel

Saint-Gobain – съвременни решения за архитектурна акустика в офисите

office

Макар да не го съзнаваме, ние непрекъснато сме изложени на въздействие на различни видове шум: на работното място, в превозните средства, дори и в свободното си време. Всичкият този шум ни натоварва и вреди на здравето ни. Той отслабва имунната система на човека и намалява неговата работоспособност. В България има приети редица нормативни актове: Наредба № 4/2006 на МРРБ за ограничаване на вредния шум чрез звукоизолиране на сградите при проектирането и правилата за изпълнение по време на строителството, Наредба № 7/1999 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване, Европейска директива 2003/10/ЕО, определящи минималните изисквания за защита на слуха на работниците и др.).

Saint-Gobain е сред лидерите в разработката на продукти и системи, конкретно разработени за повишаване на акустичния комфорт в сградите.

office

Акустичният комфорт в сградите се характеризира от редица показатели като общо ниво на шума, време на реверберация (отзвучаване), чуваемост на речта и др. Основен показател за качеството на акустичната среда е времето на реверберация. Без акустична обработка на помещенията времето на реверберация често надвишава оптималните нива, което оказва изключително негативно влияние върху акустичния комфорт и дори затруднява обичайните човешки дейности.

office

Най-висок ефект от акустичното третиране на помещенията се постига с използването на звукопоглъщащи окачени тавани. Saint-Gobain Eurocoustic предлага широка гама от акустични тавани, които не само осигуряват максимален акустичен комфорт, но дават голяма свобода при дизайна на интериора.

office

Акустичната среда е от особено голямо значение в офисите – лошата акустика в този тип помещения може да доведе дори до невъзможност на служителите да си вършат работата. Често работните места в административните сгради са организирани в т.н. отворени офиси, което е допълнително предизвикателство пред акустичното третиране на помещенията, тъй като изисква съобразяване с множество изисквания – интензивна комуникация, висока концентрация на хора, мобилност, евтина поддръжка, и не на последно място естетичен интериор. Друг тип помещения в офисните сгради, които изискват акустично третиране, са конферентните зали. Лошата акустика затруднява нормалната комуникация и ги прави неподходящи за основното им предназначение – провеждане на срещи и конферентни разговори. Ето защо акустичният проект е от изключителна важност не просто за комфорта на служителите, а за функционалността въобще на този тип помещения.

С многообразието от пана и цветове на Eurocoustic клиентите получават най-високо ниво на акустичен комфорт и пълна свобода в проектирането на интериорния дизайн.

office

Разнообразието от тавани и стенни облицовки на Eurocoustic покрива широк диапазон от изисквания. Критериите за подбор могат да бъдат от различен характер: дизайн, предназначение, звукопоглъщане, влаго- или удароустойчивост, възможност за почистване, пожарозащита.

Най-доброто работно място е мястото, на което можете да чуете ясно другите, както и те вас.

office

Eurocoustic EUROCOLORS: добавя палитра от цветове към Вашите стенни панели и тавани!

Тенденцията за цветни тавани и стенни панели обхваща сектора на интериорния дизайн, независимо дали е за да се създаде конкретна идентичност, или маркиране на отделни пространства. Независимо от типа на сградата, цветните тавани могат да създадат усещането за широко отворено пространство или обратно да генерират по-топло и уютно настроение, което е подходящо за концентрация, креативност, релаксация и т.н.

Цветовете могат да оживят една стая. Те имат и значителен ефект върху настроението и по този начин могат да оказват положително влияние върху комфорта и душевното състояние на обитателите.

office

Saint-Gobain Eurocoustic предлага комбинация от 40 съвременни и класически неутрални, топли и студени цветове, както и пастелни, наситени и дълбоки тонове, които стилно допълват неутралните цветове. В допълнение с Eurocoustic EURODESIGN всеки архитект или дизайнер може да създаде впечатляващи и неповторими интериорни проекти.

office

Открийте Cubes, Ombelle и Bayadere всеки от тях в два цвята.

Може да харесате още...

Izolacii.eu