Саморазливно покритие SL – Протект Кьостер за промишлени и селскостопански подове

SL Protect

Гамата от саморазливни подови покрития Кьостер продължава да се разширява. В нея вече присъства и най-новата разработка SL-Протект Кьостер – саморазливна замазка, предназначена за подове, подложени на тежки натоварвания в промишлени и селскостопански съоръжения.

Този продукт на минерална основа притежава висока устойчивост на химически и механични натоварвания. Функционалността му се задейства много скоро след полагането му, използва се директно върху неравни и груби бетонови повърхности и циментови замазки.

Поради високата си химическа устойчивост той се използва за предпазване срещу лека и средна корозионна среда и служи като бавно реагиращ слой при повърхности, подложени на високи химически натоварвания. SL-Протект Кьостер се използва, както при селскостопански, промишлени, бизнес и производствени съоръжения, така и при жилищни сгради.

SL Protect

Висока химическа устойчивост и добра разливност на SL-Протект Кьостер в сравнение със стандартния бетон.

SL – Гама Кьостер

Техническа информация Сфери на приложение
Кьостер SL Бързовтвърдяваща минерална замазка, която се полага лесно, притежава отлични саморазливни свойства и висока якост на натиск с приложение при жилищни и бизнес сгради.
Кьостер SL Премиум Бързовтвърдяваща минерална замазка, която се полага лесно, притежава отлични саморазливни свойства и висока якост на натиск с мултифазна компенсаторна свиваемост по време на втвърдяване. Подходяща за полагане върху повърхности от синтетични смоли или покрития от VAP 2000 КЬОСТЕР
Кьостер SL Флекс Еластична бързовтвърдяваща минерална замазка, която се полага лесно, притежава отлични саморазливни свойства за полагане върху дървени и мастик-асфалтови повърхности.
Кьостер SL Протект Бързовтвърдяваща минерална замазка с висока устойчивост на механично натоварване за защита и ремонтиране на бетона в промишлени и селскостопански помещения, където се изисква и химическа устойчивост.
Кьостер Саморазливен IB За изравняване на влажни и високоалкални бетонови подове под VAP I 2000 КЬОСТЕР. Подходящ и за бетонови подове, замърсени с разтворими силикати.

SL Protect

Техническа информация Кьостер
SL
Кьостер
SL Премиум
Кьостер
SL Флекс
Кьостер
SL Протект
Кьостер
Саморазливен IB
Цвят сив сив сив сив охра сив
Дебелина
на слоя
2 – 15 (25) мм 2 – 15 (30) мм 2 – 15 (30) мм 5 – 30 мм 3 – 25 мм
Трайност
на работния
разтвор (+20°C)
20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин
Якост на
натиск (28 дни)
40 N/mm² 45 N/mm² 30 N/mm² 40 – 50 N/mm² 40 N/mm²
Субстрати  и  грундове
Хигроскопични субстрати Да, (SL-грунд Кьостер) Да, (предв. навлажняване)
Нехигроскопични субстрати (VAP I 2000, плочки) Да, (VAP I 06 Грунд Кьостер)
Дървени субстрати Да,
(VAP I 06 Грунд Кьостер)
Силикатно натоварен бетон Да, (предв. навлажняване)
Сфери  на  приложение
Устойчив на пешеходен трафик след 3 – 4 часа след 4 часа след 3 часа след 4 часа
Устойчив на трафик
(меки гуми)
след 24 часа след 24 часа с VAP I 2000 Кьостер след 72 часа след 24 часа
Може да се облицова след 4 – 6 часа след 6 часа  – след 6 часа
Устойчивост на механични натоварвания леки до средни леки тежки леки
Приложение
под изолации
Да Да Да Да Да
Приложение
под покрития
Да Да Да Да
Приложение
под бои
Да Да Да Да
Приложение
под плочки, мокети, килими
Да Да Да
Приложение
под дърво, PVC
Да Да Да
Излагане на UV-лъчи, влага Да Да
Излагане на химикали висока химическа устойчивост алкална устойчивост

 

SL Protect

Начин на приложение на SL Протект Кьостер

SL Protect

1. Подготовка на субстрата 2. Грундирайте с SL Грунд Кьостер. 3. Използвайте електрически миксер и бъркайте интензивно в продължение на 3 минути.

SL Protect

4. Разпределете материала в желаната дебелина веднага след като приготвите р-ра. 5. При обработката на големи площи използвайте Грапа за замазки Кьостер за тази цел. 6. И накрая – иглен валяк Кьостер за деаериране на покритието.

SL Protect

Преимущества на SL Протект Кьостер:
– Саморазливна замазка с висока плътност;
– Устойчив на химикали и киселини;
– Висока якост на натиск – 45 N/mm²;
– Отлична разливност;
– Лесно полагане;
– Висока устойчивост на замръзване и соли против замръзване;
– Устойчив на трафик след 2-3 часа;
– За интериорна и екстериорна употреба;
– Ниска свиваемост;
– Не съдържа опасни субстанции.

Вижте също...