ResinFIP Malta – многофункционални разтвори на база смола

licata

Линията ResinFIP Malta предлага продукти на епоксидна, епокси-полиуретанова или епокси-циментова основа.

Продуктите намират приложение при реализирането на:
– свързващи замазки между пътни разширителни фуги и съседните настилки;
– запълвания, също и с големи дебелини, устойчиви на механични натоварвания с голяма интензивност и честота;
– водонепропускливи покрития върху стоманобетонни конструкции;
– анкериране на машини, мостови кранове, стоманени плочи;
– малки поправки на бетонни елементи.

ResinFIP Malta

Избор според характеристиките на материалите

Линията ResinFIP Malta доставя продукти, които в зависимост от конкретната формула, могат да осигурят нива на ефективност, разграничени според следните характеристики:
– сцепление;
– механична устойчивост;
– химическа устойчивост;
– устойчивост на цикли на замръзване / размразяване;
– устойчивост на удар;
– устойчивост на абразивно въздействие;
– устойчивост на хидростатично налягане;
– диелектричност.

ResinFIP Malta

Следното обобщение може да бъде ориентир при избора на конкретни области на приложение, производителност и методите на приложение.

 ResinFIP Primer 383

Бърз епоксиден двукомпонентен грунд, без разтворители, препоръчан за подобряване сцеплението на синтетични разтвори от линията ResinFIP Malta. Ръчно нанасяне.

ResinFIP Malta EC 430

ResinFIP Malta

Епокси-циментов тиксотропен трикомпонентен разтвор, устойчив на агресивни агенти, с много ниска капилярна порьозност, подходящ като водоустойчиво покритие на стоманобетонни конструкции. Механично нанасяне с пръскащи машини.

Използва се за:
– хидроизолиране на конструкции от стоманобетон или предварително напрегнат стоманобетон;
– частични поправки и възстановяване на намалена дебелина.

ResinFIP Malta E 440

ResinFIP Malta

Епокси-полиуретанов еластичен трикомпонентен синтетичен разтвор, за запълвания с голяма дебелина и силни механични натоварвания. Ръчно нанасяне. Използва се при полагане на пътни дилатационни фуги.

ResinFIP Malta ER 420

ResinFIP Malta

Епоксиден бърз разтвор, диелектричен, за изпълнение на замазки и запечатвания върху хоризонтални изделия от бетон. Ръчно нанасяне.

Използва се за:
– възстановяване на подпори за мостови лагери;
– изработване на равнина за разполагане на подпорните устройства за плъзгане греда-колона на мостови плочи;
– разпределяне на товара под релси;
– възстановяване на бетонни изделия;
– ремонт на промишлени подове.

ResinFIP Malta EGR 455

ResinFIP Malta

Бърз, еластичен двукомпонентен разтвор, на базата на епокси-полиуретанова смола модифициран с битум и гумени гранули, за запълване и запечатване на монтажни отвори на пътни фуги.

Ръчно нанасяне. За запълване и запечатване на монтажните отвори, съответстващи на закрепващите болтове на пътни фуги.

Предупреждения: Горните описания са от общ характер. Поради това от съществено значение е да се прегледа информационния лист на избрания продукт.

За повече информация – Ликата.