Студенти по архитектура ще представят България в Дубай на конкурса “Мулти-Комфортна Къща”

Студенти по архитектура ще представят България в Дубай по време на международния финал на 14-тото издание на конкурса Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща” в периода 12-15 май.

Приключи националният етап на 14-ти международен конкурс за студенти по архитектура Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща“, на тема: „Създаване на жилищна среда в Дубай”. В съревнованието на идеи и знания се състезаваха студенти от архитектурните факултети на четири български университета: Висше Строително Училище „Любен Каравелов“, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Нов Български Университет и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Финалът на конкурса се проведе на 29-ти Март в Парк-хотел “Москва”, гр. София.

Конкурсът се разраства от десетки участници, по време на първото издание проведено в България, до мащаб от над 1800 регистрирани студенти от над 200 университета от 90 държави през 2017г., предоставяйки възможност на участниците да покажат и развият своите идеи на тема: устойчива и пасивна архитектура, енергийна ефективност, комфорт на обитаване, иновации и съвременни тенденции в строителните практики, както и да обменят опит с колеги от 29 държави по време на международния финал. През 2018 г. по време на националния финал в гр. София присъстваха над 50 участника и гости, а лекционният курс се проведe поотделно в основните университети в България с изучаване на специалност „Архитектура”, привличайки интереса на над 100 студента.

Темите в конкурса са съвременен отзвук на търсенията в световната архитектурна практика – разработване на концепции за: хотел; еднофамилна къща; офис сграда; съживяване на изоставена градска тъкан в Париж; небостъргач в Ню Йорк; трансформиране на индустриални сгради в жилищна зона в Нотингам; училище на бъдещето в горещ климат в Газиантеп, Турция; жилищна архитектура в студен климат в Астана, Казахстан; създаване на общност в Брест, Беларус и обновяване на жилищна група в гр. Мадрид, Испания – за да се стигне до заданието през 2018 г. за „Създаване на жилищна среда” в Дубай. Задачата е архитектурно предизвикателство, целящо създаването на среда с жилищни функции в зона, част от мащабен проект за “Културно селище” Дубай с обща разгъната застроена площ от 400 000 кв.м., която предстои да бъде изградена в южната част на града на мястото на бивша корабостроителница по поречието на речния фронт – идеен проект с реалистичен характер и повишени изисквания за функционална, икономическа и екологична целесъобразност, както и за техническа изпълнимост на решението. Конкурсната задача е възможност за участниците да предложат решение, което да послужи като пример за “пасивна” и енергийно – ефективна архитектура, съобразно социалния и културен контекст на града. Обект на подробна архитектурна разработка е една многофункционална жилищна сграда, която е необходимо да отговори на концепцията за Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща” – идея, базирана върху принципите за „пасивно” строителство и осигуряване на оптимален жизнен комфорт.

По регламент на 14-тото издание на конкурса, правото да представи България на международния финал в гр. Дубай, в който ще участват 60 проекта от 29 държави в периода 12-15 Май 2018г. получава най-добрият проект.

Националното журиране се проведе в състав:
– проф. д-р арх. Боряна Генова – дългогодишен преподавател към катедра „Жилищни сгради” в УАСГ, гр. София
– проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов – ректор на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София
– арх. Жулиан Начев – eдин от първите в България, сертифицирани проектанти на пасивни сгради от Пасивхаус институт в Дармщадт Германия. Експерт в областта на устойчивата архитектура, зелените технологии в строителството и енергийната ефективност с над 5 реализирани пасивни сгради.
– арх. Богдан Радичев – представител на екипа, спечелил 1-ва награда в международното ниво на конкурса през 2016г.
– инж. Димитър Пенев – управител на Сен-Гобен Констракшън Продъктс България, направления Изовер и Ригипс.

Всички участници показаха много добро ниво и се представиха сравнително равностойно, което затрудни работата на журито.

От всички  15 екипа награди спечелиха следните проекти:
1-во място: награден фонд от 1000 лв. и право да представят България в международния финал в гр. Дубай – проект №1 Стефан Димитров и Антон Попов, студенти V курс в УАСГ, гр. София.

Проектът „Вълната” се отличи със запомнящ се единен архитектурен облик, характерна композиция и графично представяне. Идеята за градиране на вълнообразната обемно-пространствена композиция е съчетана с динамична слънцезащитна мрежа, вдъхновена от културния контекст и традиционния арабски мотив “Машрабия” – обединяваща всички сгради и прилежащите функции в модерен градски силует. Водещо в градоустройствената идея е създаването на характерен силует, вдъхновен от желанието всеки апартамент да разполага с панорамна гледка към реката и прилежащата променада, както и обособяването на засенчени открити и закрити обществени пространства с човешки мащаб, вкл. градски площад за културни дейности. Жилищната типология включва 5 вида жилища, покривайки нуждите на различните типове обитатели. Слънчезащитата е решена чрез мрежата, която покрива сградите и изгражда характера на композицията, както и чрез хоризонтални елементи, разположени в рамките на окачената двойна остъклена фасада. Представена са технически схеми, архитектурни детайли и калкулации за енергийна-ефективност.

2-ро място: награден фонд от 600 лв. – проект №11: Момчил Стоилков и Димитър Христов, студенти V курс в УАСГ, гр. София.

Проектът се отличи с минималистичен характер на обемно-пространственото решение и четири жилищни сгради, градиращи във височина от човешкия мащаб на реката към градския силует на високите сгради. Жилищните сгради, съдържащи пет вида апартаменти, са покрити от вълнообразни зелени покриви, прорязани на места от тераси с панорамна гледка към реката. Обемно-пространствената структура притежава характерен силует с пластичен характер и създава плавен преход между природата и града. Изследвани са визуалните гледки, а формообразуването е представено по добър графичен начин. Направено е проучване на пешеходните потоци и обществените площи са решени в стил, който е типичен за контекста. Фасадните решения изпъкват със своето многообразие, характерен композиционен облик, благодарение на външните тераси, а цветовото решение е хармонично. Графичният визуален „изказ” е на високо ниво.

3-то място и награден фонд от общо 300 лв., поделиха поравно следните два проекта – проект №3: Боян Стоянов, студент V курс в УАСГ, гр. София

и проект №5: Кристиан Савов и Кристина Димитрова, студенти V курс във ВСУ “Любен Каравелов”, гр. София.

Проект №3 се отличи с концептуална разработка на различните проектни нива: идея, градоустройство, архитектурен дизайн и енергийна-ефективност. Решението акцентира върху задълбоченото изследване на климата и естествените методи за охлаждане в регионалния географски и културен контекст. Жилищните функции са решени чрез богата комбинация от модули, с различна конфигурация, етажност, площ и типология, визуализирани в динамична фасадна структура, съдържаща озеленени дворове. Много високо ниво на графичен дизайн и представяне на проектните идеи.

Проект №5 акцентира върху архитектурния, историческия и природен контекст на терена и е вдъхновен от платноходките Дхау и пясъчните дюни, пресъздадени в два вертикални акцента с хоризонтално членене, съдържащи жилищните функции, които “плават” върху в динамична крива, покриваща партерния етаж и включваща всички обществени и артистични функции – вдъхновена от пустинните дюни. Всички планове и разрези, както и схемите, представящи топло- и звукоизолацията, въздухоплътността и механичната вентилация отговарят на проектните изисквания и изпълняват по правилен начин конкурсното задание. Обществените пространства са представени по артистичен начин. Жилищните сгради са покрити с подвижни слънцезащитни елементи от дърво, напомнящи корабната структура.

За първи път в рамките на националния финал на конкурса в България бе връчена и “награда на студентите” – сбор на гласовете, чрез които всеки екип оцени работата на своите колеги. Наградата на студентите бе връчена на следните два проекта, които разделят поравно и фонд от 200 лв.: проект №4: Антония Янкова и Боряна Димова, студенти V курс в УАСГ, гр. София

и проект №14: Амер Бароуди и Алаа АлМаллах, студенти VI курс във НБУ, гр. София.

Проект №4 създава хоризонтална композиция, в контраст с вертикалния силует на Дубай, която е разделена на 3 основни жилищни обема, стъпили върху структура от два партерни етажа, съдържащи обществените функции. Силуетът и характерният обемно-пространствен облик на сградите е подсилен от еркерни тераси, подчертаващи хоризонталното членене на композицията.  Проектът е представен и чрез макет, за разлика от всички останали разработки.

Проект №14 се отличи с отлична презентация на ниво идея, графичен дизайн, както със сценично и артистично вербално представяне на много високо ниво. Проектът създава културно селище с човешки мащаб, наситено с жилищни, обществени и културни функции. Архитектурният облик е присъщ за региона и се вписва хармонично в градския контекст, благодарение използването на топли тонове и характерни композиционни и декоративни мотиви.

Всички участници показаха добро ниво и се представиха сравнително равностойно, давайки възможност на журито и публиката да открият положителни посоки на мислене в работата на всеки един проектен екип и за финал всички студенти получиха почетни грамоти за участие. Проектите, както и снимки от финала, са налични във Facebook профила на конкурса.

Честито на победителите и успех на всички участници, с благодарности за положения труд!

Допълнителна информация за конкурса и провеждането на международния финал в Дубай в периода 12-15 Май 2018 г., може да бъде намерена в сайтовете:
isover-students.com и isover.bg.

Конкурсът бе ръководен от Дойчин Доцински – специалист „Мулти-Комфортна Къща”, Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Изовер.

Организацията на настоящото издание на конкурса се случи със съдействието на арх. Веселин Веселинов, спечелил 1-во място в Националния финал и 2-ро място в Международния финал на надпреварата през 2009 г. и настоящ сертифициран дизайнер на пасивни сгради.

Снимки: архив на студентски конкурс Сен-Гобен “Мулти-Комфортна Къща”.

Вижте също...