Течните битумни продукти на Ондулин – още една крачка напред в продуктовото разнообразие

Течните битумни продукти представляват разтвори или водни емулсии на битума и са предназначени за различни приложения при изпълнението на хидроизолации в строителството.

Те могат да се класифицират като:
1. Основни хидроизолационни материали – приложими като основен хидроизолационен материал, най-често съчетани с армиращи тъкани и минерални добавки.
2. Като помощни материали при приложението на полимер битумни мембрани за газопламъчно залепване.
3. Като материали за бързи и неотложни ремонти при течове, за временното им спиране при неблагоприятни атмосферни условия до възможност за по-сериозен ремонт.

В съответствие с актуалната продуктова концепция Ондулин СМ започва по-широко да прилага на пазара продуктите от втора и трета група.

От групата на помощните материали Ондулин СМ на този етап предлага следните материали:

ОНДУПРАЙМЪР  (ONDUPRIMER)– Битумен грунд на органична основа.

Състав на продукта: Вискозен разтвор на битум в органични разтворители

Област на приложение: Употребява се като грундиращ слой преди полагане на хидроизолационни битумни мембрани, както и като антикорозионен грунд за лакиране на метални повърхности.

Обемно тегло: 0.9

Начин на приложение:
– В общият случай не е необходимо разреждане. Ако е необходимо може да се разреди около 100 гр/м² грунд с органичен разтворител в съотношение 1:1 и да се нанесе като първи слой на 1 м². След това като втори слой се нанасят 100-200 гр/м² без разреждане)
– Нанася се с валяк или четка
– Разходна норма – 200-300 гр/м²
– Време на съхнене – до 12 часа
– Приложим при суха основа. (когато основата е влажна може предварително да се грундира с Ондупраймър Еко и след това с Ондупраймър).

Съхранение: В добре затворени баки на сянка

Опаковки: Метални бели баки: 5, 10 и 18 литра

Срок на съхранение: до 24 месеца от датата на производството

Преимущества:
1. За производството на Ондупраймър се използва хидробитум, което го прави значително по-качествен от продуктите, при които се използва пътен битум, който е по-евтин и с по-ниски техничеки параметри
2. Ондупраймър е готов за употреба без разреждане, което пести разредител.

ОНДУПРАЙМЪР  ЕКО (ONDUPRIMER ECO )– Битумен грунд на водна основа

Състав на продукта: Представлява стабилна суспензия на фино разпределени битумни частици във вода, съдържаща съответен емулгатор и стабилизиращи добавки.

Област на приложение: Употребява се за първична обработка на повърхностти, върху които ще се полага полимербитумна хидроизолация. Прониква и уплътнява порести повърхности и микропукнатини в изолираната повърхност. Подобрява адхезията.

Обемно тегло: 1

Начин на приложение:
– В общият случай не е необходимо разреждане. В случай, че се наложи разреждане е необходимо водата да бъде с температура 40–50°С. (Примерна рецепта – 100 гр. Ондупраймър Еко се разрежда 1:1 с вода и се нанасят като първи слой за м². Като втори слой се нанасят 150-200 гр/м² без разреждане)
– Време на съхнене: до 12 часа
– Нанася се с валяк или четка
– Разходна норма – 250-300 гр/м²
– Допустимо е прилагането му върху влажна основа.

Съхранение: В добре затворени баки на сянка. Не се допуска замръзване на продукта

Опаковки: Пластмасови бели баки: 5, 12 и 18 литра

Срок на съхранение: до 6 месеца от датата на производството

Преимущества:
1. Използвани са допълнителни стабилизиращи добавки, освен емулгатор.
2. Ондупраймър Еко е бавноразпадаща се катийонна емулсия.
3. Има по-голямо количество емулгатор, в резултат, на което дисперсните частици са по-малки, което води до по-добро проникване.

ОНДУМАСТИК (ONDUMASTIC) – полимербитумен мастик за ремонт на хидроизолации

Състав на продукта: Стабилна, вискозна смес от полимер-битум (модифициран с SBS) , разредител и пълнител.

Област на приложение:
– Като основен материал за битумни замазки, използвани при ремонти на покриви, покрити с битумни мембрани: добавя се минерален пълнител (млян варовик, пресят пясък и др.) – 30 % тегловни процента (на 1 кг. Ондумастик – 300 гр. пълнител).
– Запълване на неравности преди полагане на новата мембрана на газопламъжно залепване Битулин.
– За изпълнение на холкери.
– За корекции на недостатъчни наклони.
– За спешни ремонти на пукнатини и нарушени участъци на покривите и на компрометирани детайли.
– Може да се използва като битумно лепило за битумни керемиди при студено време.

Необходими материали:
– Ондумастик
– Грунд – разреден Ондумастик с органичен разредител в съотношение 70:30 или с Ондупраймър;
– спомагателни материали

Необходими материали за хидроизолация:
– Ондумастик
– Грунд – разреден Ондумастик с органичен разредител в съотношение 70:30 или Ондупраймър
– спомагателни материали – стъклен или полиестерен воал, минерална посипка, слънцезащитни покрития, минерален пълнител.

Разход на материал:
– Ондумастик – 1.5 – 3.0 кг/м²
– Грунд – 0.5-0.7 гр/л.
– Армировка

Срок на съхранение: до 24 месеца от датата на производството

Ондулин СМ разработва и други опаковки на тези материали и други течни битумни продукти, които ще предложи в бъдеще.