pixel

Терафлекс® Gold и Platinium – професионални лепила за камък, широкоформатни плочки и тежки облицовки

marisan

В общата представа широкоформатните плочи са с размери до 1х1 м. Последните тенденции в дизайна обаче внасят значителни изменения. Днес много сгради вече се облицоват с плочи с размери до 2.5 х 2.5м или 1.6 х 3.2м. В допълнение, стандартните дебелини нарастват до 1.2 см. Така някои единични широкоформатни плочи, като например тези от естествен камък, могат да достигат тегло и до 50 – 60 кг.

Наред с безспорните си естетически предимства обаче, този тип облицовки налагат и сериозни предизвикателства за изпълнителите. При облицоването с естествен камък широкоформатни и масивни плочи не бива да се правят компромиси. Много често този тип облицовки достигат цени от над 100 лв/кв.м. Правилното им полагане може да означава, че облицованите площи ще Ви служат „вечно.“

Но за да се гарантира това, не трябва да се правят компромиси с използваното лепило за широкоформатни плочи. Системите за полагане на керамични покрития Терафлекс® на Марисан са се утвърдили като синоним за предпочитан избор и са в основата на множеството награди за качество, с които компанията бива отличена през годините.

marisan

Особеностите на широкоформатните плочи 

Облицоването на помещения или на открито с плочи с единична площ от 5 кв.м само по себе си е далеч по-сложен и комплексен процес от стандартното лепене на гранитогрес, теракота или малоформатни облицовки. Причината за това не се състои само в трудното им пренасяне, вдигане и поставяне. Дори напротив – най-сериозните предизвикателства

идват в етапа на фиксиране на облицовката. Ето и най-критичните моменти, за които трябва да внимаваме:

Гарантиране равнинността на пода 

Спецификацията на Американския национален институт за стандартизация (ANSI) за полагане на широкоформатни керамични плочки определя максимално допустим толеранс на неравностите в основата от 3.17 мм на всеки 3 м. Или иначе казано – основата трябва да бъде перфектно равна.

Това се налага, тъй като поради значителните размери на широкоформатните плочи повърхностите, облицовани с тях, имат по-малък брой фуги. Следователно, те не могат лесно да обират неравностите в основата. Така например, ако се работи върху стари циментови основи или дървени подове, в контекста на широкоформатните плочи, дори и леките неравности в основата могат да постигнат ефекта на цяла „планина.“

В случай, че неравностите не се отстранят, при експлоатация на помещението съществува риск за компрометиране целостта на плочите.

За да се избегнат подобни проблеми, повечето производители съветват изпълнителите на проекти да се стремят към допустим толеранс на неравност в основата от максимум 3 мм на всеки 2 м.

С внимание към полагането 

Най-добри резултати в практиката показва техника за дебелослойно полагане на лепилна смес едновременно върху гърба на плочата и върху основата. Това позволява и алтернативен начин за преодоляване на неравностите в основата, в случай, че те не са изцяло отстранени при подготовката ѝ. От особена важност е и техниката на полагане на лепилото – то трябва да се полага в прави линии с идеално равен гребен за постигане на 100% контактна повърхност.

Производителите на широкоформатни облицовки препоръчват за сигурно фиксиране да се използват полимер-модифицирани лепила. Техните специални добавки спомагат за постигане на няколко възлови характеристики на връзката между облицовката и основата, а именно – еластичност, здравина, устойчивост на агресивни външни влияния и др.

За облицовки с размери над 90 см за всяка страна е препоръчително да се използват лепила с подобрена адхезия (клас C2) и с висока еластичност (клас S1 или S2). Това важи в пълна сила за облицовки от порцелан или други слабопопиващи материали.

Планиране на фугите 

Широкоформатните облицовки изискват планиране на фуги с размер най-малко 2 мм. Наред с гарантирането на структурната стабилност на облицовката, ако се прибегне до оформяне на по-големи фуги, то те ще могат да спомогнат и за преодоляване на евентуални неравности в нивата на отделните плочи. Така например за фуги с ширина до 6 мм, неравности до 1 мм могат да се допуснат и да не увредят значително общата визия на облицованата повърхност.

Трябва да се има предвид също така, че всички плочи се разширяват и свиват поради промени в температурата и влагата, като в почти всички основи също така се забелязва и движение спрямо техните покрития. Това налага нуждата и от планиране на т.нар.

„подвижни“ или „разширителни“ фуги. Те играят възлова роля при облицоване на големи площи и работа с масивни облицовки. Използват се за разделяне на помещението на отделни секции, за да не се допускат прекомерни напрежения в облицовката, а от там и компрометиране на нейната цялост. Те играят ролята на буфер, който минимизира негативния ефект от движенията и редуцира риска от компрометиране на различните системи. В общия случай, деформационни фуги с ширина от около 8 – 10 мм трябва да се оформят на всеки 6 м при отопляеми и 8 м при неотопляеми подове. Разширителните фуги трябва да се заработват по периметрите на помещенията, праговете и там, където плочите се среща с други типове материали, като например паркет или ламинат.

За оформянето на разширителни фуги се използват различни типове компенсатори. Това позволява на всеки блок или секция да се движи независимо от другите. Повече по темата можете да откриете тук.

Лепене на камък и широкоформатни плочки с лепила Терафлекс®

Запитайте производителите на широкоформатните облицовки или естествения камък, които сте избрали за проекта си, какви лепила биха препоръчали. В отговора им ще присъстват три основни фактора – високоякостни, гъвкави и полимер-модифицирани.

За да се гарантира сигурното лепене на гранитогрес, широкоформатни облицовки и плочи с голям размер, се препоръчва използване на флексовите лепила Терафлекс® Gold и Терафлекс® Platinium.

Терафлекс® Gold – лепило за широкоформатни плочи, камък и тежки облицовки, клас C2TE

marisan

Без значение дали става въпрос за гнайс, гранитогрес, камък или други масивни материали, Терафлекс® Gold осигурява безкомпромисна якост на положеното покритие. Изпитаната надеждност на свръх якостното лепило и неговото универсално приложение позволяват сигурни резултати при полагане на порьозни облицовки като варовик или ниско водопоглъщащи като гранит.

Бялата разновидност на професионалното лепило за камък и тежки облицовки Терафлекс® Gold Бял, от своя страна, позволява полагането на мрамор и всички видове прозрачни, полупрозрачни и светли мозаечни и стъклени плочки. Благодарение на факта, че лепилото не променя цвета на покрития от естествени камъни, се осигурява лесна възможност за придаване на автентично усещане и неповторим стил в дизайна на помещението.

За комфортна работа и в бани и на открито 

Интериорните и екстериорни площи налагат различни изисквания към характеристиките на лепилото, с което се работи. На първо място, това са високата устойчивост на влага, издръжливостта на тежки климатични условия и резки температурни изменения.

Безкомпромисното удовлетворение на тези особености прави Терафлекс® Gold отлично средство за лепене на плочки и керамика върху почти всички видове основи, изложени на резки климатични промени, в т.ч. бани, балкони, тераси, покриви, цокли и други открити площи.

Гарантирана здравина и надеждност при силно натоварени площи 

Най-фундаментално значимото свойство на едно лепило за плочки и керамика е способността му да гарантира стабилността на положената облицовка и нейната издръжливост на структурни напрежения и вертикален натиск.

Изключително здравата връзка между основата и положеното покритие, постигана с Терафлекс® Gold, го прави подходящ за приложение при силно натоварени помещения като коридори, офиси, публични пространства, складове с тежки машини и оборудване и други.

За тънкослойно и дебелослойно лепене върху критични и деформируеми основи 

Нулевото плъзгане на лепилната смес, възможността за дебелослойно и тънкослойно лепене, удълженото отворено време и приложимостта при критични и деформируеми основи изкореняват нуждата от притеснения относно съвместимостта на Терафлекс® Gold с различните видове основи и техните особености.

Специфичните характеристики на продукта са гаранция за дълготрайни резултати при полагане на керамични облицовки върху площи с подово отопление, стари керамични и гранитогресни повърхности, гипсови и анхидратни замазки и други.

Перфектната комбинация на Терафлекс® Gold и системите за хидроизолиране под керамични облицовки на Марисан, допълнително разширяват спектъра на приложение на продукта. Благодарение на това сигурната защита и естетически издържаното изпълнение на влажните и мокри помещения става лесна и приятна задача.

Терафлекс® Platinium – хай-тек лепило за широкоформатни плочи, клас C2TE-S1, за да няма компромиси

marisan

Терафлекс® Platinium, премиум решението в серията лепила за плочки и керамика на Марисан се явява предпочитано решение за редица крупни проекти от жилищното и обществено строителство.

Премиум характеристики, удовлетворяващи и най-строгите изисквания 

Продуктът се налага устойчиво на пазара благодарение на своята безкомпромисна надеждност. Явен индикатор за това са лабораторно изпитаните качества, като например коефициента за начална якост от над 2 N/mm².

Едно от най-големите предимства на Терафлекс® Platinium е неговата свръх висока еластичност. Еластичността на лепилния слой, постиган с Терафлекс® Platinium е категоризирана с клас S1 според стандарта EN 12004 (лепило, подлагащо се на деформация). Така лепилният слой абсорбира възникващите структурни напрежения и запазва стабилността на керамичното покритие.

Като символ на първокласните характеристики и надеждните свойства на Терафлекс® Platinium служат и други класове за оценка в съответствие с установените стандарти, като например: намалено плъзгане (клас T според EN 12004), удължено отворено време (клас E според EN 12004), много добро сцепление (клас C2 според EN 12004).

Здравина и стабилност, неподвластни на външни фактори 

Изпитаната устойчивост на агресивни атмосферни влияния прави Терафлекс® Platinium идеален избор за приложение при балкони, тераси, покриви и други открити помещения, както и върху площи с подово отопление. Екстремната якост на продукта, го прави идеално решение за изпълнение на керамични покрития в силно натоварени площи, като например обществени сгради, търговски и бизнес центрове и други.

marisan

Терафлекс® Platinium притежава и разновидност в бяло, с която ефектно и професионално могат да се полагат прозрачни, полупрозрачни, светли, както и чувствителни към оцветяване облицовъчни материали. Това Ви дава възможност да изразите креативността си при проектиране дизайна на баните и мокрите помещения.

Тежки облицовки, стъклокерамика, облицоване на фасади – отговорът е Терафлекс® Plataninum

Спецификата на стъклокерамиката, интериорното и фибростъкло, гранитогреса, изкуствения камък и други видове неабсорбиращи повърхности изисква полагането им само и единствено с помощта на продукти, гарантиращи изграждането на стабилна връзка между основата и полаганата облицовка, която да притежава максимална якост и увеличена еластичност.

Терафлекс® Platinium е подходящ избор и при полагане на керамика по фасадите на сградите, гарантирайки устойчивостта и дълготрайността на създадената връзка. Специфичните характеристики на лепилото позволяват приложението му по метода „плочка върху плочка“ и върху други неабсорбиращи облицовки върху деформируеми и критични основи както в интериора, така и в екстериора. Устойчивостта на лепилния слой на тежки напрежения и агресивни влияния от външната среда превръщат Терафлекс® Platinium в предпочитано решение за приложение при басейни и постоянно влажни помещения.

За повече информация – Марисан.

Може да харесате още...