pixel

В ход е 11-тото издание на Международния конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща“

11-то издание на Международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща“ на тема:  „Жилищна архитектура в студен климат” – Астана, Казахстан.

В рамките на месец октомври и ноември 2014 г., заедно с началото на учебната година във всички университети в България, в които се изучава специалност „Архитектура” – ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна; ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София; Нов Български Университет (НБУ), гр. София; Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), гр. София – беше даден старт на 11-тото поредно издание на Международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща”, третиращ проблематиката на съвременната архитектура, в контекста на устойчивост, енергийна-ефективност и пасивно строителство.

„Жилищна архитектура в студен климат” е темата в настоящото издание на конкурса, а теренът за проектиране е разположен в най-голямата строителна площадка в Средна Азия – гр. Астана, новата столица на Казахстан. През 2017 г. в града ще се проведе международно изложение на тема „Енергия на бъдещето” и за целта е в ход изпълнението на мащабен проект за ЕКСПО център с разгъната застроена площ от 1 734 000 кв.м. В рамките на изложението се намира теренът от 31 000 кв.м., в който студентите се очаква да проектират жилищен апартаментен комплекс, издържан в духа на пасивната архитектура и в хармония с идеята на експото за енергийна ефективност, производство и употреба на възобновяема енергия.

Конкурсът, посветен на студентите по архитектура, има за цел да разпространи идеята за енергийна ефективност и нивата на комфорт. Той се основава на концепцията „Мулти-Комфортна Къща“, разработена от Изовер и за първи път се провежда през 2005г. в България. Състои се от две нива: национален и последващ международен етап, в който се състезават трите най-добри проекта от всяка участваща държава. Конкурсът е най-големият в света по рода си: в 10-тото юбилейно издание през 2014 г. се регистрираха над 1500 студента от над 100 университета в 22 държави.

С цел пълна прозрачност и равнопоставеност в личното отношение към всички студенти, откриването на конкурса се проведе индивидуално във всеки един от четирите университета, привличайки общо 150 присъстващи студента. Специализираният съпътстващ лекционен курс, включващ три лекции, също ще бъде проведен индивидуално през месец ноември във всеки един университет за удобство на участниците. Благодарение на съдействието от страна на университетските ръководства, конкурсът може да бъде признат за курсов, преддипломен или дипломен студентски проект.

Заданието за проектиране, ситуацията, графика и регламента на конкурса, задължителната регистрационна форма за участие, наградния фонд, както и помощните материали можете да намерите в сайта на Изовер: www.isover.bg, както и на официалния сайт на конкурса: www.isover-students.com, а предстоящите събития могат да бъдат следени във Facebook страницата на конкурса.

Може да харесате още...